Peruskouluopetus aikuisille

Peruskoulu avaa oven lukioon tai ammatillisiin opintoihin.

Jos et ole suorittanut peruskoulua tai sinulta puuttuu peruskoulun kursseja, tule perusopetuksen kursseille Omniaan. Perusopetus sopii 17 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisille.

Kun olet suorittanut kaikki kurssit, saat peruskoulun päättötodistuksen, jonka jälkeen voit hakea lukioon tai ammattikouluun. Voit myös tulla korottamaan peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Perusopetuksen alkuvaiheessa opit perustietoja ja -taitoja

Jos suomen kielen tasosi on vähintään A1.3, voit aloittaa perusopetuksen alkuvaiheen eli alakoulun. Alakoulussa opit suomea, matematiikkaa, historiaa, yhteiskuntaoppia sekä ympäristöoppia.

Kun suoritat opinnot hyvin ja suomen kielen taitotasosi nousee tasolle A2.2, voit jatkaa varsinaiseen perusopetukseen eli yläkouluun.

Mikäli suomen kielen taitosi on heikko, hae ensin aikuisten perusopetukseen valmistavaan koulutukseen (AIVA). Lue lisää AIVAsta.

Perusopetuksen yläkoulusta saat päättötodistuksen

Jos suomen kielen lähtötasosi on vähintään A2.2, voit aloittaa varsinaisen aikuisten perusopetuksen eli yläkoulun. Jos olet suorittanut aiempia opintoja, niitä voidaan hyväksilukea. Lue lisää aiempien opintojen hyväksymisestä.

Perusopetuksessa opit suomea, englantia, ruotsia, matematiikkaa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja elämänkatsomustietoa tai uskontoa. Opetusta on maanantaista torstaihin eli neljänä päivänä viikossa. Suomen kielen lähtötasostasi ja opintojesi etenemisestä riippuen opinnot kestävät 1–3 vuotta.

Kun olet suorittanut kaikki kurssit, saat peruskoulun päättötodistuksen ja voit hakea ammattikouluun tai lukioon.

Korota peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja

Voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja osallistumalla 9. luokan kursseille tai lukion starttikursseille. Starttikursseja on äidinkielessä, suomi toisena kielenä -oppiaineessa (S2), englannin ja ruotsin kielessä sekä matematiikassa. Saat korotetuista arvosanoista todistuksen, jota voit käyttää esimerkiksi kevään yhteisvalinnassa.

Hae perusopetukseen

Hae perusopetukseen lukuvuodelle 2017–2018 täyttämällä PDF iconhakulomake ja palauttamalla se 15.5.2017 mennessä (postiosoite: Omnia Koulutus, Aikuislukion ja aikuisten perusopetuksen toimisto, PL 7235, 02070 Espoon kaupunki).

Lukuvuoden 2016–2017 opiskelijavalinnat on tehty. Opiskelijaryhmät ovat nyt täynnä. Uusia hakemuksia otamme jatkuvasti vastaan.

Seuraavat kielitaidon tasotestit ovat 5.6. ja 6.6.2017 sekä tarvittaessa elokuussa lukuvuodelle 2017–2018.

Kutsumme sinut tarvittaessa tasotestiin.

Katso myös

Kysy lisää

Perusopetuksen opinto-ohjaajamme auttaa sinua mielellään, joten ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa
Tiia Ylhäinen-Holstila
Opinto-ohjaaja
0401267473
tiia.ylhainen-holstila@omnia.fi