AvoinOmnian tarjonta

Opintoihin ilmoittaudutaan Helmen valintatarjottimen kautta, ellei alla toisin ohjeisteta.

Kirkkokadun opetustarjonta

Työpaikkaohjaajakoulutus, (laajuus 5 ops)

Aikataulu

  • ryhmä 7 torstai-iltaisin (16.3 – 6.4.2017) klo 16.15 - 20.00 ja
  • ryhmä 8 torstai-iltapäivisin (20.4 – 11.5.2017) klo 12.15-16.00

Kuvaus: Koulutus antaa valmiudet toimia työpaikallasi opiskelijan ohjaajana. Katso tarkempi kuvaus E-topo työpaikkaohjaajien verkkokoulutukset -sivuilta.

Lisätietoja: Helena Kämäräinen, puh. 046 851 5044, helena.kamarainen@omnia.fi

Tila: Kirkkokatu 16 A, tarkempi tila ilmoitetaan osallistujille.

Yhteiset tutkinnon osat

(valinnaisten suoritusten laajuus eli osp-määrä on opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti neuvoteltavissa opettajan kanssa)

Äidinkieli, pakollinen 5 osp (Kirkkokatu)

Aikataulu: Tiistaisin klo 14.15–17, 21.3.2017 alkaen

Opettaja: Joonas Huotari

Kuvaus: AvoinOmnian äidinkieli on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa äidinkielen 1. vuoden opintoja omaan tahtiin tai niille, joilta on jäänyt äidinkielen 1. vuoden opintoja rästiin. Ensimmäisellä kerralla sovitaan opetuskäytänteistä (harjoitukset, kokeet ja kokoontumiskerrat).

Lähiopetus: Kirkkokatu 16 B, KB2033

Äidinkieli, suomi toisena kielenä pakollinen 5 osp (Kirkkokatu)

Aikataulu: Keskiviikkoisin klo 14.15–17, 29.3.2017 alkaen

Opettaja: Johanna Aho

Kuvaus: Äidinkieli, suomi toisena kielenä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa suomi toisena kielenä opintoja omaan tahtiin tai niille, joilta on jäänyt opintoja rästiin. Ensimmäisellä kerralla sovitaan opetuskäytänteistä (harjoitukset, kokeet ja kokoontumiskerrat).

Lähiopetus: KB3037

Matematiikka, pakollinen 3 osp (Kirkkokatu)

Aikataulu: Maanantaisin klo 14.15–17.00, alkaen 20.3.2017

Opettaja: Ruokomäki Pekka

Kuvaus: Avoin matematiikka on tarkoitettu opiskelijoille, joille pakollinen matematiikka (3osp) on jäänyt suorittamatta tai niille, jotka haluavat suorittaa matematiikan omaan tahtiin ja mahdollisesti jo etukäteen. Opetuksessa käytetään apuna lähituntien lisäksi verkko-opetusta. Avoimessa matematiikassa otetaan mukaan myös ammatillisia ja yksilöllisiä osioita.

Lähiopetus: Kirkkokatu 16 B, KB2033

Yrittäjyys ja Yritystoiminta, pakollinen 1 osp, YrittäjyysSprintti

Aikataulu: 19.4.2017 klo 8.15- 16.00,

 -viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.4.2017

Valmentaja: Tuula Kurkisuo

Kuvaus: YrittäjyysSprintti: (Ennakkotehtävä, 2h+tiimivalmennus 8h).

YrittäjyysSprintti on 10 h kokonaisuus, joka antaa hyvän tietopaketin yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista. Sprintillä kehität mm. tiimityöskentely- ja ideointitaitojasi. Opit, miten ideoista työstetään asiakkaalle markkinoitava tuote tai palvelu. Sprintin läpikäytyäsi sinulla on enemmän valmiuksia työskennellä tiimissä, tunnistaa omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksenkohteitasi sekä taitoa ideoida ja rohkeutta sekä osaamista antaa ideoillesi siivet!

Opiskelija tekee ennakkotehtävän ja palauttaa sen viikkoa ennen valmennuspäivää tuula.kurkisuo@omnia.fi Ennakkotehtävä lähetetään osallistujille sähköpostitse kunkin Sprintin viimeistä ilmoittautumispäivää seuraavana päivänä.

Tila: Kirkkokatu 16 A, KA1126

Osallistujamäärä: 25

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen, Joogaa rennoksi

Aikataulu: Keskiviikkoisiin klo 14.15 – 16.00, 22.3.2017 alkaen.

Opettaja: Sari Penttilä

Kuvaus: Kehität ja edistät omaa hyvinvointiasi ja vahvistat rentoutumiskykyäsi. Lisäksi kehität omaa keskittymiskykyäsi, stressinhallintaa sekä mielenhallintaasi.

Tila: LA026

Ensiapu 1 (Lehtimäki)

Aikataulu:

  • maanantaina 20.3.2017 klo 14.00 – 18.00
  • torstaina 23.3.2017 klo 14.00 – 18.00
  • tiistaina 28.3.2017 klo 14.00 – 18.00
  • torstaina 30.3.2017 klo 14.00 – 18.00

Opettaja: Asta Taskinen

Kuvaus: Ensiapukurssi EA 1® antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Ensiapu1 on tarkoitettu kaikille halukkaille. EA1-kortin suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kaikilla tunneilla (16h). Vaatetuksen tulee olla harjoituksiin sopiva.

Tila: Lehtimäen A-talo, LA152

Osallistujamäärä: 15 opiskelijaa

Ensiapu 1 (Lehtimäki)

Aikataulu:

  • tiistaina 4.4.17 klo 14.00 – 18.00
  • torstaina 6.4.17 klo 14.00 – 18.00
  • tiistaina 11.4.17 klo 14.00 – 18.00
  • torstaina 20.4.17 klo 14.00 – 18.00

Opettaja: Outi Grönberg  

Kuvaus: Ensiapukurssi EA 1® antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Ensiapu1 on tarkoitettu kaikille halukkaille. EA1-kortin suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kaikilla tunneilla (16h). Vaatetuksen tulee olla harjoituksiin sopiva.

Tila: Lehtimäen A-talo, LA152

Osallistujamäärä: 15 opiskelijaa

Hygieniaosaaminen (Lehtimäki)

Aikataulu: Alkaen tiistaina 21.3.2017  klo 14.15-17.00

Opettaja: Terhi Kylkilahti

Kuvaus: Henkilö tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee esim. kahvilassa, ravintolassa tai elintarvikemyymälässä.  Hygieniapassikurssin sisältöön kuuluu mm. mikrobiologia, ruokamyrkytykset, elintarvikelainsäädäntö, omavalvonta sekä puhtaanapito. 

Tila: LB336

Hygieniapassitestit (Lehtimäki)

Aikataulu: Seuraa AvoinOmnian sivuja!

Opettaja: Häyrinen Raila 

Testissä pitää olla mukana sininen kuulakärkikynä ja virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, tai kuvallinen henkilöllisyystodistus). Kela- tai opiskelijakortti tms. ei käy.

Testiin mahtuu max 39 opiskelijaa.

Kuvaus: Henkilö tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee esim. kahvilassa, ravintolassa tai elintarvikemyymälässä. Testin sisältönä on mm. mikrobiologia, ruokamyrkytykset, elintarvikelainsäädäntö, omavalvonta sekä puhtaanapito.

Ikärajapassi

Aikataulu: 25.4.2017  ja 27.4.2017 klo 14.15 – 16.00

Opettaja: Katja Junkkarinen

Kuvaus: Ikärajapassikoulutus on osa päivittäistavarakaupan vapaaehtoinen toimenpide, ja osa kaupan vastuullista toimintaa sekä ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa.
Tavoitteena on parantaa henkilökunnan valmiuksia varmistaa, ettei ikärajavalvottavia tuotteita päädy alaikäisille.

Oppija valmistautuu ikärajapassikokeeseen itseopiskeluna verkko-oppimateriaalin tai verkosta tulostettavan kassahenkilön ikärajaoppaan avulla. Osaamista voi testata verkossa harjoituksilla, jotka simuloivat haastavia myyntitilanteita. Myös koulutuksen loppukoetta (testiä) voi harjoitella verkossa. 

Leppävaaran opetustarjonta

Yhteiset tutkinnon osat

Ruotsi, pakollinen, 1 osp (Leppävaara)

Aikataulu: Keskiviikkoisin klo 14.15-17.00, 27.3.2017 alkaen

Opettaja: Minna Jääskeläinen

Kuvaus: Toteutuu lähiopetuksena tiistai-iltapäivisin. Ruotsin alkeissa opit kertomaan itsestäsi, opinnoistasi ja vapaa-ajan harrastuksistasi. Opit tervehdyksiä ja toivotuksia. Opiskelet hieman oman ammattialasi sanastoa. Käydään läpi mm. kysymyssanat, perusluvut ja kysymys- ja väitelauseiden muodostaminen.

Tila: lähiopetus UB220

Äidinkieli, valinnainen, 1 osp AMK -valmennus (Leppävaara)

Aikataulu: Maanataisin klo 14.15-17.00, 20.3.2017 alkaen

Opettaja: Penni Pietilä

Kuvaus: Äidinkielen AMK-valmennus on tarkoitettu niille, joilla on tähtäimessä jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa. Lähi-opetuksen lisäksi ohjausta annetaan myös verkossa.

Tila: lähiopetus UB223

Matematiikka, pakollinen (Leppävaara)

Aikataulu: Torstaisin klo 14.15 – 17.00

Opettaja: Virtanen Aleksi

Kuvaus: AvoinOmnian matematiikka on tarkoitettu kaikille niille,

joilla on yhteisten opintojen matematiikka suorittamatta.

Lähiopetus: UC114

Matematiikka, amk-valmennus (Leppävaara)

Aikataulu: Aloitus tiistaina 4.4. klo 14.15. – 16.00

Opettaja: Ruokomäki Pekka

Kuvaus: Matematiikan AMK-valmennus on tarkoitettu niille, joilla on tähtäimessä jatko-opinnot tekniikan puolella. Valmennuksessa käydään läpi vanhoja pääsykoetehtäviä, joissa on aina yhtälön ratkaisua, loogista päättelyä, geometriaa sekä fysiikan tehtäviä (mekaniikkaa, sähköoppia ja lämpöoppia). Lähi-opetuksen lisäksi ohjausta annetaan myös verkossa.

Lähiopetus: UC221

B-ranska, valinnainen (Kirkkokatu)

Aikataulu: Aloitus 23.3 klo 15.15–16

Opettaja: Vuori Merja

Kuvaus: Ranska kielen alkeiden aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, itsestä kertominen, kahvilassa tilaaminen. Kurssilla tutustutaan ranskan kielisiin maihin ja niiden kulttuureihin.

Materiaalin saa opettajalta.

Lähiopetus: Lakela, LKC117

B-espanja, valinnainen (Kirkkokatu)

Aikataulu: aloitus 22.3 klo 14.15–17

Opettaja: Vuori Merja

Kuvaus: Espanjan kielen alkeiden aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, itsestä kertominen, kahvilassa tilaaminen. Kurssilla tutustutaan espanjankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin.

Materiaalin saa opettajalta.

Lähiopetus: Lakela, LKC117

Kulttuurien tuntemus, 1osp (Kirkkokatu)

Aikataulu: Alkaen maanantaina 3.4.2017 klo 14.15. – 16.00

Opettaja: Elisa Wulff

Kuvaus: HUOM! Opintojakso on suunnattu kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille. Laajuus 1 osp. Opiskelija perehtyy kohdemaan kulttuuriin, historiaan, nähtävyyksiin sekä ruoka- ja juomakulttuuriin sekä esittelee ne muille.

Lähiopetus: Lehtimäentie 1A, LA157

Työelämätaidot, valinnainen 1 osp (Kirkkokatu)

Aikataulu: Maanataina 20.3.2017 alkaen klo 14.15-16.00

Opettaja: Heidi Jokinen

Kuvaus: HUOM! Opintojakso on suunnattu kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille. Europass CV:n teko, työnhakukirje ja muut mahdolliset hakuun liittyvät asiakirjat

Lähiopetus: Kirkkokatu 16 B, KB3030

Vieraita kieliä aikuislukiossa

Italia

Kurssi: IAB301 (lyhyen italian 1. kurssi)

Aika: 10.4.-2.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18.30 - 19.50

Paikka: Tapiola, Itätuulentie 1, 2. kerros, luokka 250

Opettaja: Pirjo Keränen, pirjo.keranen@omnia.fi

Kuvaus: Hanki italian käytännön kielitaito kesäksi tai kertaa tehokkaasti aiemmin oppimaasi. Opiskelu etenee tehokkaasti pienryhmässä. Oppimateriaalina on Bella Vista 1 (SanomaPro). Benvenuti!

Venäjä

Kurssi VEB305 (lyhyen venäjän 5. kurssi)

Aika: 10.4.-2.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18.30-19.50  

Paikka: Tapiola Itätuulentie 1, 2. kerros, luokka 251

opettaja: Ritva Rytkönen  ritva.rytkonen@omnia.fi

Kuvaus: Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin. Kurssille osallistuminen edellyttää n. vuoden lukio-opintoja  venäjän kielessä tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Kurssi VEA04 (pitkän venäjän 4. kurssi)

Aika: 10.4.-2.6. tiistaisin ja torstaisin klo 18.30-19.50

Paikka: Tapiola Itätuulentie 1, 2. kerros, luokka 251

Opettaja: Ritva Rytkönen  ritva.rytkonen@omnia.fi

Kuvaus: Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisia ilmiöitä käsitteleviin teksteihin. Tavoitteena on kehittää puheen ymmärtämisen ja ymmärtävän lukemisen taitoja sekä syventää ja laajentaa rakenteiden hallintaa. Kurssille osallistuminen edellyttää n. kahden vuoden lukio-opintoja venäjän kielessä tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Ranska

Kurssi RAB305 (lyhyen ranskan 5. kurssi)

Aika: 10.4.-2.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18:30 - 19:50

Paikka: Tapiola Itätuulentie 1, luokka 249

Opettaja: Minna Mecklin minna.mecklin@omnia.fi

Kuvaus: Kurssin teemana on hyvinvointi ja huolenpito, aiheina mm. passé composén ja imperfektin käyttö, oppikirja Escalier 2 (loppuosa) Kurssi sopii hiukan ranskaa opiskelleelle ja kertaajalle, joka kaipaa vahvistusta näiden aikamuotojen käyttöön.

Kurssi RAA04 (pitkän ranskan 4. kurssi)

Aika: 10.4.-2.6. tiistaisin ja torstaisin klo 17:00 - 18:20

Paikka: Tapiola Itätuulentie 1, luokka 249

Opettaja: Minna Mecklin minna.mecklin(@)omnia.fi

Kuvaus: Kurssin teema on yhteiskunta ja ympäröivä maailma, oppikirja Voilà 5. Kurssi sopii jo jonkin verran ranskaa lukeneille.

Espanja

Kurssi EAB305 (lyhyen espanjan 5. kurssi)

Aika: 10.4.-2.6. tiistaisin ja torstaisin klo 18:30 - 19:50

Paikka: Tapiola Itätuulentie 1, luokka 249

Opettaja: Minna Mecklin minna.mecklin@omnia.fi

Kuvaus: Kurssin teema on hyvinvointi ja huolenpito ja aiheina mm. käskymuodot ja subjunktiivin muodostaminen ja käyttö käskymuodoissa.  Oppikirja Dime 2 (loppuosa)  Kurssi sopii hiukan espanjaa opiskelleelle ja kertaajalle!

Espoon aikuislukion kielten kursseille ovat tervetulleita sekä Omnian opiskelijat että ketkä tahansa kielten harrastajat.

Omnian opiskelijoille ja Espoon kaupungin päivälukion opiskelijoille kevään kurssit ovat ilmaisia, muilla lukion aineopiskelumaksu.

Lue lisää ilmoittautumisesta Espoon aikuislukion kursseille.

Voit ilmoittautua myös suoraan opettajalle.

Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lisätietoja antaa
Anitta Smura
Palvelupäällikkö
050-4635514
anitta.smura@omnia.fi