Työelämäpainoitteiset polut

Työelämäpainotteiset polut – tekijän tie työelämään.

Työssäoppimispolku

Oletko käsillä tekijä ja opit parhaiten tekemällä? Työssäoppiminen on työelämäpainotteisen polun punainen lanka: opiskelu toteutuu suurelta osin työpaikalla. Työssäoppien voit opiskella ammatillisia opintoja, vapaasti valittavia ja yhteisiä tutkinnon osia sekä myös sellaisia valinnaisia tutkinnon osia, joita ei ole tarjolla lähiopetuksena. Työssäoppimisen laajuudelle tutkinnoissa ei ole ylärajaa.

Oppisopimuspolku on mahdollinen kaikille

Minkä tahansa tutkinnon opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen aikana opiskelija työskentelee työsuhteessa työpaikalla ja lisäksi opiskelee ajoittain oppilaitoksessa. Oppisopimuspolku voidaan rakentaa tutkinnon osittain tai niin, että viimeinen opiskeluvuosi suoritetaan oppisopimuksena.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuksesta ja sinulla on työpaikka tiedossasi, ota yhteys omaan opinto-ohjaajaasi, ryhmänohjaajaan tai suoraan Omnian oppisopimuskoulutukseen. Omnian opettajat toimivat myös oppisopimuksen aikana työssäoppimisen ohjaajina ja ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottajina.

Kokeile työtä oppisopimuksen ennakkojaksolla

Voit kokeilla opiskelua myös oppisopimuksen ennakkojaksolla. Jakso on sekä opiskelijalle että työnantajalle mahdollisuus harjoitella ja pohtia mahdollista oppisopimusta ja työsuhteen solmimista. Ennakkojaksolle ei laadita työsopimusta.

Työpajapolku auttaa etsimään sitä omaa juttua

Työpajoilta monet ovat löytäneet etsimänsä tai jotakin aivan muuta! Kokeile työpajaopintoja, jos oppilaitosmuotoinen opiskelu on haastavaa tai työssäoppiminen työelämässä ei ole jostakin syystä mahdollista. Työpajapolku auttaa myös opiskelijoita, jotka epäilevät tehneensä väärän ammatinvalinnan. Koulutuksesta eroamisen sijasta työpajajakso tai pajojen Oma juttu -jakso voi selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmia.

Omnian nuorten työpajoilla voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja ja työssäoppimista käytännönläheisesti työpajaohjaajien ohjauksessa.

Lisätietoa

Kysy työelämäpainotteisista poluista omalta opinto-ohjaajaltasi!

Omnian nuorten työpajat

tyopajalle(at)omnia.fi
p. 043 824 4336

Omnian nuorten työpajat