Yo-kirjoitukset

Täältä löydät tietoa yo-tutkinnosta, yo-kirjoituksista, kirjoituksiin valmistautumisesta ja muusta yo-tutkintoon liittyvästä.

PDF iconAbitiedote kevään 2017 kirjoittajille

PDF iconOhjeita opiskelijalle sähköiseen yo-kokeeseen

Perehdy YTL:n Digabin sähköisen ylioppilaskokeen koepäivän ohjeisiin

Osallistumisoikeus

Varmista ennen yo-kirjoituksia, että nämä vaatimukset täyttyvät:

  • Rehtori tarkistaa ennen kirjallisia kokeita osallistumisoikeutesi ylioppilaskokeisiin. Sinulla tulee olla suoritettuina kaikki kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit ennen kirjallista koetta.
  • Selvitä mahdollisesti puuttuvat kurssit rehtorille ennen kirjallisia kokeita, muuten menetät kyseisen kirjoituskerran. Kuulemisen jälkeen rehtori tekee mahdollisen epäämispäätöksen kirjallisena ennen yo-koetta.
  • Tässä vaiheessa sinulla voi olla nelosia ja puuttuvia kursseja niissä aineissa, joita et kirjoita. Päättötodistusta varten syksyllä valmistuvien on kuitenkin suoritettava ne 1. jakson aikana ja keväällä valmistuvana 4. jakson loppuun mennessä.

Yo-tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto, joka mittaa lukiossa saavutettuja tietoja, taitoja ja kypsyyttä. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Lisäksi sinun on valittava kolme muuta pakollista koetta seuraavista vaihtoehdoista, joista yhdessä aineessa sinun on suoritettava laajan oppimäärän mukainen koe:

  • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • yksi reaaliaineen koe (reaaliaineen koe ei ole laajan oppimäärän mukainen koe).

Äidinkielen koe

Koe koostuu tekstitaidon kokeesta ja esseekokeesta.

Reaaliaineen koe

Voit valita yhden reaaliaineen pakolliseksi ilmoittautuessaan kirjoituksiin. Muita reaaliaineita voit kirjoittaa ylimääräisenä. Reaaliaineet on jokaisella kirjoituskerralla jaettu kahdelle päivälle seuraavasti: yhtenä päivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja/tai terveystieto, ja toisena päivänä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja/tai biologia.

Matematiikan koe

Matematiikassa on pitkän ja lyhyen oppimäärän koe.

Kielten kokeet

Vieraissa kielissä on pitkän ja lyhyen oppimäärän koe. Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen kokeita nimitetään pitkäksi ja keskipitkäksi kokeeksi. Kielten kokeissa on kuullunymmärtämiskoe ja kirjallinen osa. Pitkiä vieraita kieliä (A-kieliä) ei voi kirjoittaa kahta samalla tutkintokerralla. Esimerkiksi yhdellä kirjoituskerralla ei voi kirjoittaa sekä A-saksaa että A-englantia.

Sähköinen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi vaiheittain. Syksyllä 2016 ensimmäisenä sähköisinä pidettiin saksan, maantieteen ja filosofian kokeet. Kokonaan ylioppilastutkinto on sähköinen keväästä 2019 alkaen. Keväällä 2017 sähköisinä järjestetään psykologian, filosofian, yhteiskuntaopin, maantieteen sekä pitkän ja lyhyen oppimäärän ranskan ja saksan kokeet.

Sähköinen ylioppilaskoe suoritetaan kokelaan omaa tietokonetta käyttäen. Kokelaan tulee hallita riittävän hyvin tarvittavien ohjelmistojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, laskinsovellukset jne.) käyttö.

Lue sähköisen tutkinnon aikataulusta.

Tutustu myös 28.2.2017 päivitettyyn YTL:n ohjeeseen tutkinnossa sallituista päätelaitteista.

Lisätietoa yo-tutkinnon sähköistymisestä ja esimerkkitehtävistä voit lukea digabin sivuilta.