Lukio-opiskelijan opinto-ohjaajat ja tuki

Opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat sinua opinnoissasi.

Tukea ja ohjausta opintoihin 

Neuvoja ja ohjeita opiskeluun liittyvissä asioissa saat opinto-ohjaajalta sekä opettajilta. Opinto-ohjaaja auttaa aikuislukion varsinaisia opiskelijoita 

 • opinto-ohjelmien tekemisessä 
 • opintojen hyväksilukuihin liittyvissä asioissa 
 • opintosuunnitelmien muuttuessa 
 • yo-kirjoituksien suunnittelussa ja osallistumisoikeuden tarkistamisessa 
 • jatko-opintosuunnitelmien tekemisessä 
 • opiskelun keskeytymisen uhatessa 
 • opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa 
 • erilaisissa arkipäivän kysymyksissä. 

Opinto-ohjaajat palvelevat Itätuulentie 1:ssä (2. kerros)

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan A–M 

Opinto-ohjaaja Sonja Kurki  

Ajanvaraus sähköpostitse sonja.kurki(at)omnia.fi tai Wilma-viestillä
p. 040 126 7465; puhelinpalvelu: maanantaisin klo 8–10 

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan N–Ö sekä Omnian lukiopolun opiskelijat 

Opinto-ohjaaja Mia Snellman 

Ajanvaraus sähköpostitse: mia.snellman(at)omnia.fi tai Wilma-viestillä
p.046 877 1238; puhelinpalvelu: maanantaisin klo 15–17

Muissa asioissa ota yhteyttä:

 • Opettajiin: Kurssin itsenäinen suorittaminen, kurssien suoritusjärjestys, läsnäolo oppitunneilla, koejärjestelyt, kurssisisällöt ja -vaatimukset, kurssien arviointi, ainekohtainen yo-valmennus.
 • Erityisopettajaan: Aikuislukion varsinaisilla opiskelijoilla lukilausuntoihin liittyvät asiat. Kaksoistutkinto-opiskelijoilla opintoihin ja hyvinvointiin liittyvät asiat.
 • Toimistoon: Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja koulusta eroaminen, opiskelijatodistukset, tunnukset kaikkiin sähköisiin järjestelmiin (kuten Wilma ja Moodle). 
 • Toimialarehtoriin: Alle 18-v. opiskelijaksi ottaminen sekä ylioppilaskirjoituksien erityisjärjestelyjen hakeminen.
 • Koulutuspäällikköön ja koulutusalavastaavaan: Yo-tutkinnon vieraskielisyysselvitykset ja käytännön järjestelyt. 
 • Psykologiin: Kaksoistutkintoa suorittavien opintoihin ja hyvinvointiin liittyvät asiat.
Lisätietoja antaa
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
sonja.kurki@omnia.fi
Mia Snellman
Lehtori
046-8771238
mia.snellman@omnia.fi
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
046-8771264
kari.pekkarinen@omnia.fi