Kirjaamo

Omnian kirjaamon yhteystiedot.

Kirjaamo

Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista sekä päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan. Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat joihin viranhaltija antaa vastauksen.

Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. oikaisuvaatimukset päätöksiin, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset sekä vastauskirjeet.

Kirjaamo vastaanottaa vireillä olevien kilpailutusten tarjoukset.

Kirjaamo on avoinna virka-aikana klo 8.00-15.45.

Kirjaamon yhteystiedot

p. 040 126 4800
kirjaamo(at)omnia.fi

Käyntiosoite

Lehtimäentie 1 D
02770 Espoo

Postiosoite

Omnia/kirjaamo
PL 77700
02070 Espoon kaupunki