Vastuullisuus ja laatu

Kannamme vastuuta.

Voiko olla kouluttajaa ja oppilaitosta, jonka toimintaa vastuullisuus ei ohjaisi? Meidän mielestämme ei. Olemme vastuullinen toimija sekä suhteessa oppijoihimme että työelämään ja yhteiskuntaan. Sitoudumme nuorten yhteiskuntatakuuseen.

Vastuullisuus tarkoittaa meillä Omniassa välittävää, arvostavaa ja kannustavaa asennetta. Vastuullisuutta on myös laadukas opetus sekä yhdenvertaiset ja joustavat mahdollisuudet hankkia ammattitaito ja kehittää itseään monipuolisesti.

Ohjaamme koulutukseen hakeutuvia ja oppijoitamme opintoihin ja työuralle. Kannustamme oppijoitamme ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne. Emme kuitenkaan jätä oppijoita yksin: olemme aina panostaneet hyvään ohjaukseen. Näin oppijat, nuoret ja aikuiset, saavat parhaat eväät elinikäisen oppimisen tielle.

Kestävä kehitys

Kannamme vastuuta myös ympäristöstä ja nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksista hyvään elämään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oppimisympäristömme toimivat tältä pohjalta. Olemme muun muassa puolittaneet paperin kulutuksen vuosina 2008–2014!

Omnia on palkittu vastuullisista valinnoistaan Reilun kaupan koulu -arvonimellä. Käytämme opiskelija- ja henkilöstöravintoloissamme sekä Ravintola Henricuksessa Reilun kaupan kahvia, teetä ja muita elintarvikkeita. OmniaShopissa myymme asiakkaillemme Reilun kaupan tuotteita.

Omnialla ja erikseen Espoon työväenopistolla on Okka-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. OmniaShop on saanut kunniamaininnan Okka-säätiön Kestävän kehityksen teko -kilpailussa.

Kestävää kehitystä edistävä RCE Espoo -verkosto (Regional Centre of Expertise) on olennainen osa toiminnan laadun kehittämistyötä.

Palkinnot ja tunnustukset velvoittavat meitä

Miten olemme onnistuneet? Miten voimme kehittyä?

Olemme ylpeitä laadustamme ja työskentelemme sen eteen tänäkin vuonna joka päivä.

Koska oppijamme, henkilökuntamme ja sidosryhmiemme edustajat ovat laadun asiantuntijoita, kysymme heiltä jatkuvasti palautetta toiminnan kehittämiseksi. Sekä oppijat että henkilökunta antavat palautetta vuosittain järjestettävässä tutkimuksessa. Myös työssäoppimisen palautteita kerätään systemaattisesti.

Kehitämme toiminnan laatua järjestelmällisesti EFQM-mallin (European Foundation for Quality Management) pohjalta. Johtamisen apuna käytetään tasapainotettua BSC-tuloskorttia. Laatutoiminnan tukena käytetään OPH:n ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta.

Omnia on saanut työstään lukuisia tunnustuksia. Olemme saaneet ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuonna 2013: perusteena toiminnan laadun ja tulosten jatkuva parantaminen ja esimerkillinen työ ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja erityisteemana yrittäjyys.

Kehittämisyksikkö InnoOmnia on palkittu useilla kansallisilla ja kansainvälisillä tunnustuksilla. Esimerkiksi pitkäjänteinen kehittämistyö palkittiin kunniamaininnalla Laatukeskuksen Vuoden laatuinnovaatio 2015 -kilpailussa. InnoOmnia on niin ikään valittu InnoveEduun innovatiivisten koulutusratkaisujen listalle esimerkillisenä oppimisympäristönä.

Lisätietoja antaa
Kirsti Nopanen
Laatupäällikkö
050-5250947
kirsti.nopanen@omnia.fi