Tutkimustoiminta

Edistämme tutkimusta osana elinikäistä oppimista.

Haluamme uudella tavalla edistää elinikäisen oppimisen sekä kansallista että kansainvälistä ammatti- ja aikuiskasvatustutkimusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä tiedeseurojen kanssa. Tutkimustoimintamme lähtökohtana on käytännön opetustyön ja teoreettisen tutkimuksen yhteistyö. Omniassa on laaja-alaista aikuiskasvatuksen ja yrittäjyyden osaamista, jolle koulutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintamme rakentuu.

Uudistuvaa elinikäistä oppimista

Omnia on elinikäisen oppimisen monialainen oppilaitos, jonka tutkimustoiminta tukee tulevaisuuden innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja ja modernien oppimisympäristöjen rakentumista. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat

 • Ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä vapaan sivistystyön tutkimusverkostoissa toimiminen
 • Tutkimushankkeisiin osallistuminen ja tutkimuksen tekeminen
 • Omnian tutkimuslupien hallinnointi ja arkistointi
 • Tutkimusyhteistyö ja –kumppanuudet kotimaassa sekä ulkomailla
 • Tutkimusperusteinen pedagoginen kehittäminen ja ennakointi
 • Tutkimuseettisten periaatteiden noudattaminen

Toimimme erilaisissa moniammatillisissa asiantuntija- ja tutkijaverkostoissa, jotka edistävät tutkimuslähtöistä oppimista, innovointia ja kehitystyötä.

Omnian tutkimustoiminnan tavoitteet 2020

 • Omnia on tutkimushankkeen Maahanmuuttaja-opiskelijan ääni – kokemuksia opintopoluissa osatoteuttaja yhdessä Laurean ammattikorkeakoulun, Careerian ja Luksian kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelumenestystä ja siirtymiä ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen. Tutkimus antaa arvion maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuudesta ja kuinka erilaiset tukitoimet ovat onnistuneet heidän opintonsa aikana. Omnia osallistuu tutkimukseen koordinoimalla projektikumppanien yhteistyötä, keräämällä tutkimusaineistoa, osallistumalla opiskelijahaastatteluihin ja tutkimustulosten raportointiin. Tutkimushanke toteutetaan vuodesta 2018 vuoteen 2020.
 • Omnian tutkimustoiminta myöntää tutkimuslupia tutkijoille, jotka haluavat kerätä ja analysoida tutkimusaineistoa Omniasta. Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka liitteeksi liitetään tutkimuksen ohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma sekä tutkimusaineiston keruusuunnitelma. Lisäksi henkilötietojen keruu edellyttää erillisen liitteen käsittelyä (tutkimusluvat@omnia.fi). Lupahakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa 2 viikosta kuukauteen.
 • Kuinka tutkimus voi edistää ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen ennakointia? Osana Omnian kehittämistoimintaa tarkastellaan mahdollisuuksia liittää tutkimustoiminta kiinteästi osaksi koulutuksen ennakointia ja sen avulla tukea opettajien ja asiantuntijoiden työtä tulevaisuudessa.
 • Omnian tutkimustoimintaan sisältyvät myös pyydettyjen kirjallisuuskatsausten ja -arviointien laatiminen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön esittelyt tieteellisissä seminaareissa ja tieteenalan tutkimuspäivillä.
 • Omnia on mukana alan tutkimusfoorumeissa sekä tekemällä tutkimusta että osallistumalla tutkimushankkeisiin yhdessä eri tiedeinstituuttien, ammattikorkeakoulujen ja tutkimusyhdistysten kanssa. Tutkimustoimintaan kuuluvat myös tutkimusprojektit, oppikirjaprojektit ja muu julkaisutoiminta.

Tämä on kutsu yhteistyöhön - otathan yhteyttä!

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi