Ohjeistus esiintyjille

Ohjeistus teemaryhmä- ja hanketoriesittelyille sekä posterinäyttelyyn.

Tutkimuspäivien työmuotoja ovat tutkimusten suulliset esittelyt teemaryhmissä, posterit, kehittämishankkeiden esittelyt hanketorilla sekä muut tutkijoiden vetämät round table -sessiot. Ohjelmassa teemaryhmäsessiot, hanketori, posterinäyttely sekä muut tutkijoiden esitykset käynnistyvät suoraan lounaan jälkeen keskiviikkona 28.11. kello 13 alkaen ja jatkuvat torstaina 29.11. kello 9. Kielenä voi käyttää suomea, ruotsia tai englantia. Myös muut kielet ovat mahdollisia, mutta niistä pyydetään tiedottamaan järjestäjää ennen esitystä.

Teemaryhmien suulliset esitelmät

Tutkimuspäiville jätetyt suulliset esitykset tapahtuvat Omnian Kirkkokadun kampuksella 16 A ja 16 B -opetustiloissa. Kunkin esityksen paikka varmistuu n. viikkoa ennen tutkimuspäivien nettisivuilla julkaistavassa tutkimuspäivien ohjelmassa. Siinä näkyvät myös hyväksyttyjen esitysten tiivistelmät.

Teemaryhmän vetäjänä toimii nimetty puheenjohtaja, joka vastaa yhteisestä keskustelusta ja ryhmän pysymisestä aikataulussaan. Puheenjohtaja on tarvittaessa yhteydessä Omnian digitutoreihin (mikrotukihenkilö), jotka avustavat esitysten teknisessä toiminnassa.

Oman kalvoesityksensä voi lähettää pe 23.11. mennessä myöhemmin julkaistavaan sähköpostiosoitteeseen. Omnia huolehtii, että kalvoesitys on oikeassa esitystilassa oikeaan aikaan.

Kullakin esiintyjällä on 20 minuuttia aikaa pitää suullinen esityksensä. Tämän jälkeen yhteiselle keskustelulle on varattu 10 minuuttia. Aikataulussa pysyminen on tärkeää, jotta kuulijoilla on mahdollisuus vaihtaa teemaryhmää periaatteessa puolen tunnin välein.

Posterit

Posterinäyttely on avoinna yleisölle tutkijoiden esittelemänä keskiviikkona 28.11. kello 12.00 - 12.30. Muuna aikana osallistujat voivat tutustua näyttelyyn omatoimisesti. Jokaiselle posteriesitykselle varataan posterseinäke (100 cm x 220 cm), joka on sileäpintainen. Kiinnitys tapahtuu sinitarralla tai teipillä, joita saa infotiskiltä pyydettäessä. Posterin suositeltava koko on A0. Niiden esityskielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Posterit toimitetaan 16.11. mennessä osoitteeseen:

Kehittämispäällikkö Kati Valtonen
Omnia
PL 77711
02070 ESPOON KAUPUNKI

Kehittämishankkeet

Tutkimuspäiville jätetyt kehittämishankkeet esitellään Omnian Kirkkokatu 16 B:n aulassa olevalla hanketorilla. Jokaiselle hankkeelle varataan tilaan yksi pöytä (110 cm) ja sen takana oleva posterseinäke (100 cm x 220 cm, sileä pinta, kiinnitys sinitarra tai teippi). Sinitarraa ja teippiä saa infotiskiltä pyydettäessä. Lattiapinta-alaa kullekin esittelijälle on varattu 2 m x 2 m. Hankkeen esittelijä vastaa oman hankkeensa esillepanosta, käytännön esittelystä, pöydän siivouksesta ja purusta tapahtuman jälkeen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää hanketorista, esillepanosta tai pöydän koosta, ota yhteys suoraan Omnian hanketoiminnan tiimiin: kati.valtonen@omnia.fi.

Ohjeistusta esiintyjille tullaan tarvittaessa tarkentamaan viikon 47 alussa (19.11.).

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Kehittämispäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi