Tutkimustoiminta

Edistämme tutkimusta osana elinikäistä oppimista.

Haluamme uudella tavalla edistää elinikäisen oppimisen sekä kansallista että kansainvälistä ammatti- ja aikuiskasvatustutkimusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä tiedeseurojen kanssa. Tutkimustoimintamme lähtökohtana on käytännön opetustyön ja teoreettisen tutkimuksen yhteistyö. Omniassa on laaja-alaista aikuiskasvatuksen ja yrittäjyyden osaamista, jolle koulutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintamme rakentuu.

Uudistuvaa elinikäistä oppimista

Omnia on elinikäisen oppimisen monialainen oppilaitos, jonka tutkimustoiminta tukee tulevaisuuden innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja ja modernien oppimisympäristöjen rakentumista. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat

  • Ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä vapaan sivistystyön tutkimusverkostoissa toimiminen
  • Tutkimushankkeisiin osallistuminen ja tutkimuksen tekeminen
  • Omnian tutkimuslupien hallinnointi ja arkistointi
  • Tutkimusyhteistyö ja –kumppanuudet kotimaassa sekä ulkomailla
  • Tutkimusperusteinen pedagoginen kehittäminen ja ennakointi
  • Tutkimuseettisten periaatteiden noudattaminen

Toimimme erilaisissa moniammatillisissa asiantuntija- ja tutkijaverkostoissa, jotka edistävät tutkimuslähtöistä oppimista, innovointia ja kehitystyötä.

Omnian tutkimustoiminnan tavoitteet 2018 – 2019

  • Omnia edistää alan tutkimustoimintaa tekemällä tutkimusta ja osallistumalla tutkimushankkeisiin eri tiedelaitosten, korkeakoulujen ja tutkimusseurojen kanssa. Tutkimus sisältää tutkimushankkeita, oppikirjahankkeita sekä muuta julkaisutoimintaa. 
  • Tutkimustoiminnalle Omnia edistää ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen ekosysteemiä sekä vaikuttavuutta.
  • Omnian viestii ammatillisen koulutuksen tutkimustoiminnasta monikanavaisesti. 
  • Omnia järjestää 23. kansalliset AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28. -29.11.2018. Teemoina ovat mm. koulutuksen talous, digitalisaatio, muutoksessa oleva työelämä, osaamisen uudenlainen rakentuminen ja uudistuva elinikäinen oppiminen. Tapahtuma kokoaa yhteen kansallisesti merkittävän joukon alan tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita, päättäjiä ja muita asianosaisia ensimmäistä kertaa Omniaan. Tutkimuspäivien järjestämisessä toimii laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä sekä valmistelutiimi. Tapahtuman suunnittelussa ovat mukana Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry, Espoon kaupunki sekä Omnia.

 

Tehdään yhdessä vaikuttavaa tutkimustoimintaa - ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi