Tutkimustoiminta

Edistämme tutkimusta osana elinikäistä oppimista.

Haluamme uudella tavalla edistää elinikäisen oppimisen sekä kansallista että kansainvälistä ammatti- ja aikuiskasvatustutkimusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä tiedeseurojen kanssa. Tutkimustoimintamme lähtökohtana on käytännön opetustyön ja teoreettisen tutkimuksen yhteistyö. Omniassa on laaja-alaista aikuiskasvatuksen ja yrittäjyyden osaamista, jolle koulutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintamme rakentuu.

Uudistuvaa elinikäistä oppimista

Omnia on elinikäisen oppimisen monialainen oppilaitos, jonka tutkimustoiminta tukee tulevaisuuden innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja ja modernien oppimisympäristöjen rakentumista. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat:

  • Ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä vapaan sivistystyön tutkimusverkostoissa toimiminen
  • Tutkimushankkeisiin osallistuminen ja tutkimuksen tekeminen
  • Omnian tutkimuslupien hallinnointi ja arkistointi
  • Tutkimusyhteistyö ja –kumppanuudet kotimaassa sekä ulkomailla
  • Tutkimusperusteinen pedagoginen kehittäminen ja ennakointi

Toimimme erilaisissa moniammatillisissa asiantuntija- ja tutkijaverkostoissa, jotka edistävät tutkimuslähtöistä oppimista, innovointia ja kehitystyötä.

Omnia Koulutuksen tutkimustoiminnan tavoitteet 2018

  • AMK- ja ammatillisen koulutuksen 2018 tutkimuspäivien järjestäminen 28.-29.11.2018. Teema käsittelee muutoksessa olevaa työelämää, osaamisen uudenlaista rakentumista ja uudistuvaa elinikäistä oppimista. Tapahtuma kokoaa yhteen kansallisesti merkittävän joukon alan tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita, päättäjiä ja muita asianosaisia ensimmäistä kertaa Omnia koulutukseen. Tutkimuspäivien järjestämisen taustalla toimii laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä sekä valmistelutiimi. Tapahtuman suunnittelussa ovat mukana Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry, Espoon kaupunki sekä Omnian viestintä- ja markkinointitiimi.
  • Omnia koulutus on mukana alan tutkimustoiminnassa sekä tekemällä tutkimusta, että osallistumalla tutkimushankkeisiin eri tiedelaitosten, ammattikorkeakoulujen ja tutkimusseurojan kanssa. Tutkimus sisältää tutkimushankkeita, oppikirjahankkeita sekä muuta julkaisutoimintaa. 
  • Tutkimuslupaprosessi arvioidaan (2017-2018) ja tehdään kehittämistoimet vuodelle 2019. Omnian ammatti- ja aikuiskasvatuksen tutkimuslupaprosessi on osa palvelutoimintaa. Jokainen myönnetty tutkimuslupa liittää Omnia koulutuksen osaksi tutkimus- ja kehittämisyhteisöjä ja tuottaa uutta tutkimuspohjaista tietoa.
  • Tutkimustoiminnasta viestitään sisäisesti ja esitellään sitä henkilökunnalle.
  • Lisätään verkkotiedotusta Omnian tutkimushankkeista

Kutsumme yhteistyöhön – ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi