Tutkimustoiminta

Edistämme tutkimusta osana elinikäistä oppimista.

Omnia toimii innovatiivisesti ja edistää ammatillista koulutusta ja elinikäistä oppimista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yhteistyössä tutkimustyötä tekevien yliopistojen-, ammattikorkeakoulujen-, tutkimuslaitosten- sekä tiedeseurojen kanssa.

Tutkimustoimintamme lähtökohtana on tukea ammattiin opiskelua, opetusta ja ohjausta sekä olla aktiivinen toimija tutkimusta tekevien kanssa. Omnia on monialainen toimija, jolla on sekä aikuiskasvatus- että
työelämäosaamista, jolle ammattikasvatuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta rakentuvat.

Uudistuvaa elinikäistä oppimista

Omnia on elinikäisen oppimisen monialainen oppilaitos, jonka tutkimustoiminta tukee tulevaisuuden innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja ja modernien oppimisympäristöjen rakentumista. Tutkimustoiminnan
painopisteitä ovat:

 • Toiminta ammatti- ja aikuiskasvatuksen-, elinikäisen oppimisen- sekä vapaan sivistystyön tutkimusverkostoissa
 • Osallistuminen ja tutkimus alan tutkimushankkeissa
 • Omnian tutkimuslupaprosessien hallinnointi
 • Aktiivinen vuorovaikutus oppilaitosten- ja tutkimusyhteisöjen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla
 • Tutkimusperusteinen työn hallinnointi, pedagoginen kehittäminen ja ennakoinnin edistäminen
 • Tutkimuseettisten periaatteiden noudattaminen

Toimimme erilaisissa moniammatillisissa asiantuntija- ja tutkijaverkostoissa,
jotka edistävät tutkimuslähtöistä oppimista, innovointia ja kehitystyötä.

Omnian tutkimustoiminnan tavoitteet 2021

 • Omnian tutkimuspäällikkö on jäsen Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n hallituksessa (2020 -2022). Vuoden 2021 AMK- ja ammatillisen koulutuksen vuosiseminaaria- ja kokousta (29.3.2021) organisoi Omnia.
 • Omnian tutkimustoiminta on mukana vuoden 2021 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiviä suunnittelevassa ja toteuttavassa ohjausryhmässä. Vuoden 2021 tutkimuspäivät järjestetään Turun ammattikorkeakoulussa.
 • Omnian tutkimustoiminta toteuttaa tutkimusta EU-rahoitteisessa CLEMET -Cleantech Mobility Education for Tomorrow -hankkessa, jonka tavoitteena on edistää autoalan toisen- ja korkea-asteen koulutuksen sekä työelämän yhteistyötä sekä vastata liikennealan teknologian tuomiin muutostarpeisiin. Hankkeessa määritellään tulevat autoalan oppimisprofiilien haasteet sekä työelämässä toimivien ammattilaisten osaamisprofiilin tarvitsema muutostarve. Hanke kohdistuu ajoneuvotekniikan alalla työskenteleville tai alan opiskelijoille.
 • Omnian tutkimustoiminta käsittelee ja hallinnoi tutkimuslupaprosessia. Se on tarkoitettu alan tutkimusluonteista tai tutkimusta tekeville opiskelijoille/tutkijoille, jotka haluavat kerätä ja analysoida tutkimusaineistoa.
 • Tutkimuslupaa haetaan printtaamalla ja täyttämällä lomake, jonka voi toimittaa joko skannattuna sähköpostin liitteenä tai maapostitse. Liitteeksi tarvitaan tutkimuksen ohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma sekä tutkimusaineiston keruusuunnitelma. Lisäksi henkilötietojen keruu edellyttää erillisen liitteen käsittelyä (tutkimusluvat@omnia.fi). Lupahakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa 2 -4 viikkoa.
 • Omnian tutkimustoiminta on mukana erilaisten lausuntojen, arviointien ja tieteellisten tekstien ja kirjallisuuskatsausten laadinnassa.
 • Omnian tutkimustoiminta on mukana alan tieteellisissä seminaareissa ja tutkimuspäivillä.
 • Omnia on mukana alan tutkimusfoorumeissa tekemällä tutkimusta ja osallistumalla tutkimushankkeisiin yhdessä eri tiedeinstituuttien, ammattikorkeakoulujen ja tutkimusyhdistysten kanssa.
 • Tutkimustoimintaan kuuluvat myös tutkimus- ja oppikirjaprojektit sekä muu julkaisutoiminta.
 • Kuinka tutkimus voi edistää ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen ennakointia? Osana Omnian kehittämistoimintaa tarkastellaan mahdollisuuksia liittää tutkimustoiminta kiinteästi osaksi koulutuksen ennakointia ja sen avulla tukea opettajien ja asiantuntijoiden työtä tulevaisuudessa.

Tämä on kutsu yhteistyöhön - otathan yhteyttä!

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi