Hyppää pääsisältöön

Järjestyssäännöt ja kurinpito-ohjeet

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Omnian opiskelijoille, oppijoille, harjoittelijoille ja koko henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työympäristö.

Järjestyssäännöt

Omnian järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden perusteena on koulutuksesta annettu ajantasainen lainsäädäntö. Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata Omnian opiskelijoille, oppijoille, harjoittelijoille ja koko henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työympäristö.  

Järjestyssäännöt ovat voimassa

  • Omnian tiloissa
  • piha-alueilla sekä
  • opiskeluun liittyvissä muissa ympäristöissä.

Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Omniaa. Järjestysäännöissä käytetään opiskelija-termiä ja sillä tarkoitetaan kaikkia Omnian eri opiskelijoita, oppijoita, harjoittelijoita ja nuorten/aikuisten työpajojen pajajaksoille osallistuvia.

Kurinpito-ohjeet

Omnian yhtenäisillä kurinpitokäytänteillä ja niihin liittyvillä menettelytavoilla turvataan oppilaitoksen työrauhaa, sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toimintaperiaatteet ovat kaikilla yhdenmukaiset ja oikeudenmukaisuus toteutuu kurinpitokeinojen käyttämisessä ja eri osapuolten sitoutuessa sovittuihin toimintatapoihin. Kurinpitokeinoja käytettäessä noudatetaan oikeusturvaperiaatteita ja keinot perustuvat hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin.

Suunnitelma kurinpitokäytänteistä ja niihin liittyvistä menettelytavoista kattaa sekä ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän koulutuksen, että tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, aikuisten perusopetuksen, vapaan sivistystyön, työväenopiston sekä aikuislukion toiminnan. Suunnitelmaan on kirjattu keskeiset sisällöt ja periaatteet, vapaan sivistystyön ja työväenopiston kurssitoimintaa suunnitelma koskee soveltuvien osin.

Toimivaltaisina henkilöinä ovat mm. rehtori, toimialarehtori, koulutuspäällikkö, opettaja ja tai kouluttaja.

Takaisin ylös
Tagit:
Turvallisuus