Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain mukaan viranomaisen tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 §.n tai muun lain säännöksiä. Omniassa käytössä olevien keskeisten tietojärjestelmien selosteet on esitelty alla.

Opinto- ja opiskelijahallinnon järjestelmät

Taloushallinnon järjestelmät

Muut tietojärjestelmäselosteet

Lisätietoja antaa
Helpdesk
+358400223112
ithelp@omnia.fi

Lisätietoa:
Helpdesk-sivut