Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain mukaan viranomaisen tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 §.n tai muun lain säännöksiä. Omniassa käytössä olevien keskeisten tietojärjestelmien selosteet on esitelty alla.

Opinto- ja opiskelijahallinnon järjestelmät

Taloushallinnon järjestelmät

Muut tietojärjestelmäselosteet

Osa tietojärjestelmäselosteista on työn alla ja luetteloa tullaan täydentämään. Lisätietoja tarvittaessa Omnian tietosuojavastaavalta Riina Kirilovalta: riina.kirilova@omnia.fi tai p. 040 676 5560.

Ohjeet rekisteriselosteen tekemiseen löytyvät tietosuojavaltuutetun sivulta.

Lisätietoja antaa
Riina Kirilova
Palvelupäällikkö
0406765560
Riina.Kirilova@omnia.fi