Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain mukaan viranomaisen tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 §.n tai muun lain säännöksiä. Omniassa käytössä olevien keskeisten tietojärjestelmien selosteet on esitelty alla.

Opinto- ja opintohallinnon järjestelmät

Taloushallinnon järjestelmät

Muut tietojärjestelmäselosteet

Osa tietojärjestelmäselosteista on työn alla ja luetteloa tullaan täydentämään.

Ohjeet rekisteriselosteen tekemiseen löytyvät tietosuojavaltuutetun sivulta:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/rekisteriseloste.html