Henkilörekisteriselosteet

Henkilötietolain 523/1999 mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa esimerkiksi kun rekisterinpitäjän (Omnia) ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää.

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Opinto- ja opiskelijahallinnon järjestelmät

Kiinteistöjärjestelmät

Henkilöstöhallinnonjärjestelmät

Taloushallinnon järjestelmät

Muut henkilörekisterijärjestelmät

Osa henkilörekisteriselosteista on uusittavana ja luetteloa tullaan täydentämään.

Ohjeet rekisteriselosteen tekemiseen löytyvät tietosuojavaltuutetun sivulta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/rekisteriseloste.html

Lisätietoja antaa
Tuija Ojanen
Erityisasiantuntija
050-5836870
tuija.ojanen@omnia.fi