Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Omnian toiminnan laadun ja toteutuksen seuranta.

Omnian toimintaa ohjaavat perussopimus,  jonka jäsenkunnat vahvistavat sekä hallintosääntö, jonka Omnian yhtymäkokous vahvistaa. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet hyväksyy Omnian hallitus. Lisäksi toiminnan tukemiseksi laaditaan erillisiä toimintaohjeita ja sisäisiä toimintasääntöjä.

PDF iconEspoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian konserniohjeet, voimaan 1.1.2019

PDF iconKoulutuksen järjestämislupa

PDF iconOmnian hallintosääntö

PDF iconOmnian järjestyssäännöt

PDF iconLuottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö, voimaan 1.1.2019

PDF iconEspoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimus, voimaan 1.1.2019

PDF iconEspoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

PDF iconTilinpäätös 2017

PDF iconTilintarkastuskertomus 2017