Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Omnian toiminnan laadun ja toteutuksen seuranta.

Omnian toimintaa ohjaavat perussopimus,  jonka jäsenkunnat vahvistavat sekä hallintosääntö, jonka Omnian yhtymäkokous vahvistaa. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet hyväksyy Omnian hallitus. Lisäksi toiminnan tukemiseksi laaditaan erillisiä toimintaohjeita ja sisäisiä toimintasääntöjä.