Johto ja päätöksenteko

Jäsenkunnat edustettuina.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen koulutuskuntayhtymä, jonka tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää monialaista ammatillista koulutusta ja tukea työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Omnian organisaatio: Omnia — ammatillista koulutusta ja paljon enemmän

Jäsenkuntien edustajista muodostetaan yhtymäkokous: jokaista kuntaa edustaa yksi henkilö, jolla on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikauden kauden ajaksi. Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina. Yhtymäkokous on Omnian ylin päättävä toimielin. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 

Omniassa toimivat seuraavat toimikunnat

 • Opiskelijan oikeusturvatoimikunta, joka päättää vähintään seuraavista asioista: opiskeluoikeuden peruuttaminen, opiskeluoikeuden palauttaminen, määräaikainen erottaminen, asuntolasta erottaminen sekä opiskelusta pidättäminen

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat löytyvät 1.6.2017 alkaen osoitteesta paatokset.omnia.fi.

Omnian hallitus

Omnian hallitus huolehtii kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hallitusta ohjaa perussopimus ja hallintosääntö.

Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksessa on Espoon kaupungista kuusi, Kirkkonummen kunnasta kaksi ja Kauniaisten kaupungista yksi jäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Kemppi-Virtanen.

Pirjo Kemppi-Virtanen

Hallituksen jäsenet 2017-

 • Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja                                     
 • Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja                                                 
 • Abdirahman Ali                                                                                    
 • Jan Holst                                                                    
 • Timo Kilpiäinen                                                                                    
 • Nina From                                                                            
 • Tapani Ala-Reinikka                                               
 • Anni-Mari Syväniemi               
 • Outi Saloranta-Eriksson

Kevään 2019 kokousajat

 • 6.3.2019 klo 17.30
 • 16.5.2019 klo 17.30
 • 13.6.2019 klo 17.30

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa.Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina.

Tarkastuslautakunta

 • Jyrki Seppänen, puheenjohtaja
 • Eeva Honkanummi, varapuheenjohtaja
 • Ulla Seppälä, jäsen

Toimikunnat 

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta 1.1.2018 – 31.12.2020

Toimikunnan tehtävät (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/98 35 a §):

 • päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta
 • opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta
 • asuntolasta erottamisesta 
 • opiskelusta pidättämisestä 

Oikeusturvatoimikunnan jäsenet 

 • Raija Meriläinen, puheenjohtaja (työelämän edustaja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Tapio E. Nieminen, jäsen (työelämän edustaja, perhekeskuspäällikkö, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut)
 • Heli Valtasaari, jäsen (opiskelijaedustaja), varalla Jenniina Karjalainen
 • Sari Rautiainen, jäsen (opettajaedustaja), varalla Katri Hemmilä
 • Hannu Ripatti, jäsen (opettajaedustaja), varalla Anna Lätti
 • Erja Kumpulainen, jäsen (opiskelijahuollon edustaja)
 • Tapio Siukonen, esittelijä (koulutuksen järjestäjän edustaja)
 • Kirsti Nopanen, valmistelija ja sihteeri (koulutuksen järjestäjän edustaja)

Omnian johtoryhmä

Omniaa johtaa kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko. Muut johtoryhmän jäsenet ovat

 • hallintojohtaja Tapio Siukonen (1. vara)
 • talousjohtaja Kai Iivari (2. vara)
 • rehtori Maija Aaltola
 • viestintäjohtaja Päivi Korhonen
 • tietohallintopäällikkö Tuukka Soini ja
 • liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

Yhteistiedoista löytyvät Omnian johdon jäsenet.