Esitykset: Seminaarit, konferenssit, Roundtable-keskustelut

Tältä sivulta löydät tietoja tapahtumista, seminaareista, konferensseista ja Roundtable-keskusteluista, joissa Omnian työntekijät ovat pitäneet / pitävät esityksen pääpuhujana tai asiantuntijana. Listaa päivitetään jatkuvasti.

Skills for Innovation Hubs (UNESCO-UNEVOC)

Innovaatiohubien projektin tilannekatsaus

Kuinka hyödyntää innovaatiohubien kehittämisprojektissa tuotettua viitekehystä: toimenpiteet UNESCO-UNEVOCIssa kehitetyn ohjatun itsearvioinnin prosessin ja siihen liittyvien työkalujen hyödyntämiseksi - Omnian rooli hyvien käytäntöjen jakajana kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kokous järjestettiin kansainvälisen, ammatillisen koulutuksen kehittämisen  foorumin yhteydessä (”Global Forum on Advancing Learning and Innovation in TVET”, 2-3.12.2019) Bonnissa 4.12.2019.

BILT- Bridging Innovation and Learning in TVET (UNESCO-UNEVOC)

12-13.11.2019: ”New qualifications and competences” – workshop, Lausanne, Sveitsi

“Henkilökohtaiset opintopolut ja teknologian hyödyntäminen oppimisessa”

Kuinka vastata ammatillisten oppijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin – opettajan roolin muuttuminen: kuinka Omnia tukee opettajien ammatillista kehittymistä ja uudenlaisia rooleja osana työelämän tarpeiden ennakoimista ja niihin vastaamista?

Kati Valtonen, Palvelupäällikkö, Omnian Kansainvälisyyspalvelut ja Hankepalvelut

BILT-workshop Lausanne, 12-13.11.2019