Organisaatio

Ammatillista koulutusta ja paljon enemmän.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisesta ja aikuiskoulutuksesta täydennyskoulutuksiin, nuorten työpajatoimintaan, lukio-opintoihin, vapaaseen sivistystyöhön. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.

Tutustu Omnian strategiaan ja lue Omnia vuosikatsaus 2017.

Kymmenien tuhansien oppijoiden koulutustalo

Omniassa osallistuu ammatilliseen koulutukseen vuosittain yli 10 000 oppijaa, joista perustutkintokoulutuksessa on noin 5 000. Vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain yli 40 000 kursseilla kävijää: kursseja on tarjonnassa noin 3 000! Oppisopimuksen kautta ammatin hankkii yli 2 700 henkilöä. Aikuislukion opintietä kulkee reilu 2 000 opiskelijaa, ja yli 200 nuorta löytää vuosittain suunnan elämälleen nuorten työpajoilla.

Tämän kaiken mahdollistaa yli 860 osaajaa, jotka ovat työkseen omnialaisia.

Omnian strategia

Omnian strategiassa on määritelty Omnian perustehtävä, arvot, toiminta-ajatus ja visio sekä strategiset tavoitteet.

Arvot

Ammattitaidon arvostaminen 

 • Arvostamme toisiamme ammattiosaajina. Uteliaisuus ja intohimo oppia uutta ovat ammattitaitomme kehittämisen perusta. 

Asiakaslähtöisyys

 • Toimintamme perustuu rakentavaan ja kehittävään vuorovaikutukseen oppijoiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuus

 • Toimimme vastuullisesti suhteessa oppijoihin, työelämään ja yhteiskuntaan.
 • Työskentelemme opiskelijoiden kasvun ja oppimisen sekä toimintaympäristön turvallisuuden kestävän kehityksen hyväksi.

Yhteisöllisyys

 • Vahvistamme positiivista asennetta ja välitämme toisistamme.

Visio

Oppijan Omnia - osaamisen huippua

Toiminta-ajatus

Omnia on olemassa nykyisiä ja tulevaisuuden oppijoita ja uudistuvaa työelämää varten. Vahvuuksiamme ovat monialaisuus, kansainvälisyys ja laajat sidosryhmäverkostot. Palvelemme oppijoita elämän eri vaiheissa. Rikomme ammattialojen ja koulutusasteiden välisiä rajoja ja haemme oppimisen uusia avauksia. Rakennamme aluetta yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Vahvistamme ammatillista osaamista, kestävää hyvinvointia ja kilpailukykyä. Oppijan Omnia on osaamista ja innostunutta asennetta.

Strategiset tavoitteet

Toimimme yhteiskuntavastuullisesti

 • Ohjaamme hakijoita ja oppijoita opiskelu- ja työuralle elinikäisen ohjauksen periaatteiden mukaisesti.
 • Tarjoamme oppijoille yhdenvertaisen ja joustavan mahdollisuuden uudistuvan ammattitaidon hankkimiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen.
 • Tuemme ja kannustamme oppijoita ottamaan vastuuta oppimisesta, saavuttamaan oppimistavoitteensa ja työllistymään.
 • Varmistamme, että oppimisympäristömme toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita

 • Uudistamme läpi elämän tapahtuvaa oppimista ja osaamisperustaista pedagogiikkaa vastaamaan asiakkaan tarpeita.
 • Rakennamme ja kehitämme oppimisympäristöjä vuorovaikutteisesti.
 • Etsimme uusia oppimisratkaisuja, kannustamme käyttämään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja kehitämme niitä yhdessä oppijoiden, työelämän ja henkilöstön kanssa.
 • Painotamme digiosaamista innovatiivisten oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen rakentamisessa.

Teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä

 • Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa oppijoiden, kuntalaisten, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme ennakointitiedon sekä asiakaspalautteiden avulla.
 • Olemme vetovoimainen uudenlaisten elinikäisten oppimispalvelujen tarjoaja.
 • Olemme vahva vaikuttaja ja aktiivinen kumppani oppilaitos-, innovaatio- sekä elinkeinoelämän verkostoissa.

Varmistamme tuloksellisen toiminnan

 • Varmistamme tarkoituksenmukaiset johtamispalvelut ja esimiesosaamisen muutoksessa.
 • Vahvistamme henkilöstösuunnittelua huomioiden hyvinvoivan ja uudistumishaluisen työyhteisön. Mahdollistamme uusia avauksia kaikessa toiminnassamme.
 • Varmistamme hyvät talouden lähtökohdat.
 • Vaikutamme suomalaiseen koulutukseen liittyvään päätöksentekoon.