Organisaatio

Ammatillista koulutusta ja paljon enemmän.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisesta ja aikuiskoulutuksesta täydennyskoulutuksiin, nuorten työpajatoimintaan, lukio-opintoihin, vapaaseen sivistystyöhön. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.

Tutustu Omnian strategiaan jaPDF icon tilinpäätökseen 2020.

Kymmenien tuhansien oppijoiden koulutustalo

Omniassa osallistuu ammatilliseen tutkintokoulutukseen vuosittain noin 7 000 oppijaa, ammatilliseen valmentavaan koulutukseen noin 330 opiskelijaa ja aikuislukion opintietä kulkee noin 1 970 opiskelijaa. Aikuisten perusopetuksessa opiskelee vuosittain yli 250 opiskelijaa. Lisä- ja täydennyskoulutusten suorittajia on noin 1 700. Vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain noin 22 000 kursseilla kävijää: kursseja on tarjonnassa lähes 3 000! Yli 300 nuorta löytää vuosittain suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Vieraskielisten koulutuksessa opiskelee vuosittain noin 300 oppijaa. Oppisopimuksen kautta ammatin hankkii noin 1 000 henkilöä.

Tämän kaiken mahdollistaa yli 900 osaajaa, jotka ovat työkseen omnialaisia

omnia lukuina.

Omnian strategia

Strateginen viitekehys

Omnian strateginen viitekehys

Omnian tehtävät

Tehtävämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa

  1. järjestämällä järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisesti nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta, aikuis- ja ammattilukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaana sivistystyönä järjestettävää kansalais-opistotoimintaa sekä taiteen perusopetusta aikuisille,
  2. järjestämällä alueen maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille osallisuutta, osaamista ja työllistymistä edistäviä koulutus- ja kurssipalveluita, työpajatoimintaa ja osaamiskeskuksen palveluita,
  3. vahvistamalla elinikäisenä oppimisena yksilöitä ja yhteisöjä sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla,
  4. tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä, yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavan ja opiskelijoiden työllistymiseen johtavan rekrytointi- ja kohtaamis-kanavan sekä yritysten lähtökohdista kehitetyn tehokkaan ja mitattavan työpaikalla tapahtuvan ohjauskokonaisuuden,
  5. vahvistamalla sidosyksikkönä jäsenkuntien henkilöstön osaamista toteuttamalla yhteistyössä tarve- ja toimialakohtaisesti räätälöityjä oppimistapahtumia, kursseja ja koulutusta sekä sujuvaa mahdollisuutta ammattiosaamisen päivittämiseen,
  6. innovoimalla yhteistyössä opetusalan, yrityselämän, jäsenkuntien ja asiakkaiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita, digitaalisia arjen työkaluja kansalaisille ja yrityksille sekä osaamiseen perustuvia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin sekä
  7. edistämällä ja toteuttamalla yhteistyössä jäsenkuntien, koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa kestävää kehitystä edistävää koulutusvientiä sekä toimimalla koulutuksen ja osaamisen näyteikkunana kansainvälisille vieraille.