Omnia AI Labin kokeilut

Toteutamme innovatiivisia ja yhteisöllisiä kokeiluja tekoälyn avulla.

Omnia AI Labin kokeilujen tavoitteena on tehdä tekoäly ja sen mahdollisuudet tunnetuksi opiskelijoille ja kansalaisille. Kokeiluja toteutetaan Omnian opiskelijoiden, Espoon työväenopiston kurssilaisten, yhteistyökumppaneiden ja kansalaisten voimin. 

Olemme innovoineet maailmassa ensimmäisinä monenlaisia tekoälyyn liittyviä kokeiluja, joista on saatu erinomaisia tuloksia ja palautetta. Osallistujilta saaduissa palautteissa ovat korostuneet onnistumisen ja innostumisen kokemukset. Yhteisölliset kokeilut ja osaamisen jakaminen luovat merkityksellisyyden tunnetta mukana oleville.

Lisätietoja Omnia AI Labin kokeiluista: Innovaatiojohtaja Heidi Rajamäki-Partanen, p. 040 126 7182, heidi.rajamaki-partanen@omnia.fi

Meneillään olevat kokeilut 

Älykäs aeroponinen yhteisöpuutarha

Omnia AI Lab pilotoi maailman ensimmäistä älykästä yhteisöpuutarhaa, jossa vapaaehtoiset viljelijät kasvattavatn vihanneksia ja yrttejä aeroponista viljelytekniikkaa ja Internet of Things -teknologiaa hyödyntäen. Puutarhan viljely-yksiköiden olosuhteita valvotaan niihin asennettujen sensoreiden avulla, ja kasvua pystyy seuraamaan ja hallinnoimaan etänä internetin kautta. Älypuutarhan tuotekehitys jatkuu Omniassa, sekä Omnian AI Labin ja Aalto Design Factoryn yhteistyönä. Lue lisää: aerofarm.fi.

Käytäntöön siirtyneet toteutukset

Tekoälyrekka

Omnia ja yhteistyökumppanit rakensivat yhdessä Tekoälyrekan, joka toi kiertueellaan tekoälyn tunnetuksi monelle. Tavoitteena oli auttaa kaikkia kiinnostuneita kokeilemaan tekoälyä sekä opettaa tekoälyyn liittyviä käsitteitä. Rekassa vierailijat oppivat tekoälyn toimintaa konkreettisten tehtävien ja pelin avulla. Omnian ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden rakentama Tekoälyrekka kiersi pääkaupunkiseutua, Pirkanmaata ja Hämettä touko-kesäkuun ajan 2019. Lue lisää Tekoälyrekasta ja kiertueesta.

Senioridevaajat

Ryhmä senioreja kehitti yhteistyössä tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen ammattilaisten kanssa tekoälypohjaisen omaa arkea helpottavan kännykkäsovelluksen. Lopputuloksena syntyi Menohaku-chatbot, jonka kanssa voi keskustella pääkaupunkiseudulla järjestettävistä kiinnostavista tapahtumista. 

Seniorit tekoälymentoreina

Omnia koulutti 100 senioria tekoälyn osaajiksi, jotka koulutuksen käytyään jalkautuivat jakamaan osaamista niille, joilla ei ollut mahdollisuutta itse lähteä päivittämään tekoälytietouttaan. Tekoälymentorien koulutus järjestettiin Omnia AI Labin, yritysten (mm. Arctic Robotics ja Oras) ja Espoon työväenopiston yhteistyönä. Lue lisää Seniorit tekoälymentoreina -hankkeesta.

eSports-tutkinnonosa pelaajilta pelaajille

Opiskelijat ja pelialan ammattilaiset suunnittelivat yhdessä, miten palaaminen ja pelimaailman mahdollisuudet voitaisiin tuoda koulumaailmaan ja mitä koulussa olisi hyvä oppia eSportsista. Suunnittelun pohjalta käynnistettiin kokeiluna eSports-paja AI Labissa, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan e-urheiluun ja ammattimaiseen pelaamiseen. Kokeilun pohjalta AI Lab laati osaamistavoitteet (15 osp) eSports-tutkinnonosalle, joka on otettu sen jälkeen Omnian vakituiseen opetustarjontaan.

Robottiopettajien käyttö kielten opetuksessa

AI Labin ideoimana, suunnittelemana ja koordinoimana käynnistyneessä kokeilussa kehitettiin uusi pedagoginen toimintamalli, jonka avulla tehostettiin S2 (Suomi toisena kielenä) -opiskelua humanoidirobottien avulla. Omnian NAO-robotti oli vahvasti mukana S2-kielen opetuksessa. Kielen oppimisen lisäksi vahvistettiin samalla opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja, sillä sanaston lisäksi robotin kanssa pystyi harjoittelemaan perusohjelmointia.