Omnia AI Lab

Innovatiivisten kokeilujen alusta, joka edistää digitaalista yhdenvertaisuutta teknologiaa soveltamalla. 

Omnia AI Lab innovoi ja toteuttaa yhdessä kansalaisten, opiskelijoiden ja Omnia-yhteisön kanssa digitaalista yhdenvertaisuutta edistäviä kokeiluja. Kokeilumme kohdistuvat vuorollaan aina kuhunkin Omnian kestävän kehityksen vuosittaiseen teemaan. 

Pedagoginen lähestymistapamme painottaa osallistujien arvostamista ja perustuu yhdessä tehtävään luomiseen, innovointiin ja konkreettiseen tekemiseen. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia toimintamallista, jossa osallistujat ovat mukana aina alkuvaiheen suunnittelusta, kehittämiseen ja toteutukseen saakka. 

Omnia AI Labin tarina 

Omnia AI Lab käynnistettiin lokakuussa 2017 Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän toimeksiannosta . Tarkoituksena oli innovoida uusia, radikaaleja ja ennen näkemättömiä keinoja, joilla tavalliset kansalaiset, ”Muttoset”, saataisiin pysymään kelkassa. Kestävässä yhteiskunnassa jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus tutustua uusiin teknologioihin ja saada riittävät taidot arjen asioiden hoitamiseen ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.  

Lue koko tarina: PDF iconOmnia AI Lab – pidetään Muttonen kelkassa

Lisätietoja antaa
Heidi Rajamäki-Partanen
Koulutuspäällikkö
0401267182
Heidi.Rajamaki-Partanen@omnia.fi
Timo Witikainen
Opettaja
0401267417
Timo.Witikainen@omnia.fi