Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Alta löydät tällä hetkellä Omniassa avoinna olevat työpaikat. Mikäli et löydä avoimista paikoista sinua kiinnostavaa tehtävää, voit tehdä avoimen hakemuksen kuntarekry.fi-palvelussa ja kohdistaa hakemuksen Omniaan. 

Tarjoamme työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille.

Erityisopettaja

Erityisopettaja ohjaa ja tukee oppijoiden oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä erityisesti opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa ja yhteisissä tutkinnon osissa.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.2.2021-30.4.2021.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erityisopettajan pätevyyttä ja vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja.

Tehtävässä odotetaan ohjaus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 4.12. klo 15 mennessä.

Erityisopettaja, sivutoiminen

Erityisopettaja ohjaa ja tukee oppijoiden oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Työaika on 1-2 päivää viikossa tarpeen mukaan.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 7.1.2021-31.12.2021.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erityisopettajan pätevyyttä ja vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja.

Tehtävässä odotetaan ohjaus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 4.12. klo 15 mennessä.

Henkilöstöassistentti (2 paikkaa)

Omnia hakee kahta motivoitunutta ja kehittämismyönteistä henkilöstöassistenttia. Tehtävät ovat vakinaisia 1.1.2021 alkaen.

Tulet osaksi Omnian henkilöstöpalveluiden palvelussuhdetiimiä, johon kuuluu neljä henkilöstösuunnittelijaa, viisi henkilöstöassistenttia ja palvelupäällikkö. Huolehdimme yhdessä henkilöstöasioiden sujumisesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Työtehtävämme ovat välillä kiireisiä ja haastaviakin. Haastavista tilanteista selviämme yhdessä tekemisen meiningillä ja huumorilla sekä halulla oppia ja onnistua tiiminä.

Henkilöstöassistenttina tehtäviisi kuuluu ensisijaisesti palvelussuhteen elinkaareen liittyvät tehtävät ja järjestelmät. Työsi sisältää henkilöstön ja esimiesten tukemista ja ohjaamista työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä muihin palvelussuhdeasioihin liittyvissä tehtävissä sähköpostilla ja puhelimitse. Tehtäviisi kuuluu tiivis yhteistyö ulkoistetun palkanlaskennan kanssa, yhteistyö henkilöstösuunnittelijatyöparisi kanssa sekä muita henkilöstöhallinnon tehtäviä. Tehtävänkuvan lopullisessa muotoilussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sinun omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi.

Tehtävässä edellytetään vähintään toisen asteen soveltuvaa tutkintoa. Odotamme sinulta henkilöstöasioita ohjaavien lakien ja säädösten tuntemusta ja hyviä tietoteknisiä taitoja. Työ edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta. Odotamme sinulta lisäksi oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Eduksi luetaan soveltuva työkokemus ja henkilöstöjärjestelmien osaaminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto- ja työkokemuskohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaisiin tekstikenttiin kirjoittaessasi, että myös ne noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 7.12. klo 15 mennessä.

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän johtaja toimii konsernin johtajana ja kuntayhtymän hallituksen esittelijänä.

Kuntayhtymän johtajalta edellytetään

 • soveltuvaa ylempää tiedekorkeakoulututkintoa
 • tuloshakuisuutta, innovatiivisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä innostaa henkilöstöä
 • työkokemusta vaativissa johtotehtävissä, erilaisten organisaatioiden tai toimintojen johtamisessa sekä vahvaa näkemystä konsernin johtamisesta
 • kyvykkyyttä toimia konserniyhtiön ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimissä
 • vahvaa kokemusta verkostojohtajuudesta ja vaativien hankkeiden toteuttamisesta
 • näkemystä kestävän kehityksen edistämisestä
 • näyttöä kansainvälisestä toiminnasta ja sujuvaa englannin kielen taitoa
 • erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Eduksi katsotaan

 • kokemus osaamisen kehittämisestä ja näkemys yhteiskunnan ja työelämän muutoksen vaikutuksista
 • kokemus yrittäjyydestä ja/tai yritystoiminnasta ja työllisyyttä edistävistä palveluista sekä aluekehittämisestä ja
 • kokemus hallitustyöskentelystä.

Tehtävä otetaan vastaan sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.9.2021. Toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa palkkatoive. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus tehdään Kuntarekry.fi-järjestelmään ma 7.12.2020 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja antavat yhtymähallituksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen, p. 040 527 1529 (ma 16.11. klo 14.00-15.30 ja ke 18.11. klo 14.00-15.30) ja hallintojohtaja Tapio Siukonen, p. 044 369 6600 (ma 16.11. klo 10.30-12.00 ja ti 17.11. klo 15.30-17.00).

Ohjaaja, liiketoiminta

Omnia hakee ohjaajaa liiketoiminnan perustutkintoon ajalle 7.1.2021 - 31.12.2022.

Ohjaajana avustat alan ammatillisia opettajia opetustilanteissa sekä opetuksen järjestelyihin liittyvissä organisointi- ja tukitehtävissä. Työn tarkoituksena on varmistaa opiskelijoiden oppimista ja tukea heidän toimintakykyään erilaisissa oppimisympäristöissä sekä niihin liittyvissä muissa toiminnoissa yhteistyössä opettajien ja sidosryhmien kanssa.

Edellytämme sinulta soveltuvaa vähintään toisen asteen koulutusta sekä työkokemusta liiketalouden ja/tai kaupan alalta. Eduksi luetaan kokemus ohjaustehtävistä. Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky tulla toimeen nuorten kanssa.

Koska työ sisältää ajoittain tavoitteellisesti urheilua harrastavien nuorten ohjaamista ja välituntiliikunnan järjestämiseen osallistumista, arvostamme kokemusta urheilutoiminnasta ja kykyä aktiivisesti liikkuvien opiskelijoiden ohjaamiseen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 26.11. klo 15 mennessä.

Opettaja, liiketoiminta

Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2021-31.12.2022.

Tulet toimimaan liiketoiminnan perustutkinnon sekä tarvittaessa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opettajana. Sinulla on osaamista erityisesti myynnin, asiakkuuksien hoidon, verkkokaupan markkinointiviestinnän ja/tai palvelumuotoilun alueilta. Osaat myös opettaa toimiston digitaalisia ohjelmistoja sekä tuloksellista toimintaa. Osaaminen muista tutkinnon osa-alueista katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta liike-elämän ammatillisten perustutkintojen opetustehtävistä sekä liike-elämän työkokemusta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä innostaa nuoria oppimaan. Osaat myös toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja haluat osallistua niiden kehittämiseen. Luonnollisesti sinulla on hyvät verkostoitumis- ja tiimityötaidot.

Arvostamme osallistavien ja joustavien opetusmenetelmien käyttöä ja etäopetuksen monipuolisten menetelmien hallintaa sekä käytännön kokemusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää, että osaat ohjata opiskelijaa yksilöllisesti ja osaat viedä osaamisperustaisuuden käytäntöön.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 26.11. klo 15 mennessä.

Opettaja, liiketoiminta

Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Tulet toimimaan liiketoiminnan perustutkinnon sekä tarvittaessa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opettajana. Sinulla on osaamista erityisesti myynnin, asiakkuuksien hoidon, verkkokaupan markkinointiviestinnän ja/tai palvelumuotoilun alueilta. Osaat myös opettaa toimiston digitaalisia ohjelmistoja sekä tuloksellista toimintaa. Osaaminen muista tutkinnon osa-alueista katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta liike-elämän ammatillisten perustutkintojen opetustehtävistä sekä liike-elämän työkokemusta. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Arvostamme osallistavien ja joustavien opetusmenetelmien käyttöä ja etäopetuksen monipuolisten menetelmien hallintaa sekä käytännön kokemusta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää, että osaat ohjata opiskelijaa yksilöllisesti ja osaat viedä osaamisperustaisuuden käytäntöön. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä innostaa nuoria oppimaan. Osaat myös toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja haluat osallistua niiden kehittämiseen. Luonnollisesti sinulla on hyvät verkostoitumis- ja tiimityötaidot.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 26.11. klo 15 mennessä.

Opettaja, liiketoiminta

Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen 1.1.2021-31.12.2022.

Tulet toimimaan pääasiassa liiketoiminnan perustutkinnon opettajana.

Sinulla on osaamista erityisesti myynnin, asiakkuuksien hoidon, verkkokaupan, markkinointiviestinnän ja/tai palvelumuotoilun alueilta.

Osaaminen muista tutkinnon osa-alueista katsotaan eduksi.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta liike-elämän ammatillisten perustutkintojen opetustehtävistä sekä liike-elämän työkokemusta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää, että osaat ohjata opiskelijaa yksilöllisesti ja osaat viedä osaamisperustaisuuden käytäntöön. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä innostaa nuoria oppimaan. Osaat myös toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja haluat osallistua niiden kehittämiseen. Luonnollisesti hallitset hyvin toimiston digitaaliset ohjelmistot ja sinulla on hyvät verkostoitumis- ja tiimityötaidot.

Arvostamme osallistavien ja joustavien opetusmenetelmien käyttöä ja etäopetuksen monipuolisten menetelmien hallintaa sekä käytännön kokemusta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 1.12. klo 15 mennessä.

Opettaja, suomi toisena kielenä

Tulet toimimaan ammatillisessa koulutuksessa suomi toisena kielenä opetuksessa. Teet yhteistyötä moniammatillisten arkitiimien ja verkostojen kanssa. Työtehtäviisi voi kuulua tarvittaessa S2-opetuksen ja -tuen lisäksi myös kielitesteihin osallistuminen ja niiden arviointi.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 7.1.2021 - 31.12.2021.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogista pätevyyttä sekä S2-opintojen opettajan kelpoisuutta. Lisäksi edellytetään kokemusta S2- opetuksesta sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille sekä erinomaisia tiimityötaitoja.

Arvostamme eri ammattialojen tuntemusta ja olet voinut hankkia työkokemusta moninaisista työtehtävistä. Tärkeintä on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja joustavasti opiskelijan tarpeet huomioiden. Sinulla on kyky toimia myös monialaisissa verkostoissa.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 3.12. klo 15 mennessä.

Opettaja, suomi toisena kielenä

Tulet toimimaan ammatillisessa koulutuksessa suomi toisena kielenä opetuksessa. Teet yhteistyötä moniammatillisten arkitiimien ja verkostojen kanssa. Työtehtäviisi voi kuulua tarvittaessa S2-opetuksen ja -tuen lisäksi myös kielitesteihin osallistuminen ja niiden arviointi.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 7.1.2021 - 31.5.2021.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogista pätevyyttä sekä S2-opintojen opettajan kelpoisuutta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille sekä erinomaisia tiimityötaitoja.

Tärkeintä on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja joustavasti opiskelijan tarpeet huomioiden. Sinulla on kyky toimia myös monialaisissa verkostoissa.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 3.12. klo 15 mennessä.

Opettaja, sähköala

Omnia hakee opettajaa sähköalalle. Tehtävä on vakinainen, aloitus sopimuksen mukaan.

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa virassa opetettavana alana on sähköalan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää kokemusta kiinteistöjen sähköasennuksista sekä taloautomaation perusteista. Valitun henkilön pitää olla sähköturvallisuuslain 1135/2016 sekä SFS 6002 mukainen sähköasennusalan ammattihenkilö. Lisäksi edellytetään ajokorttia B-luokka.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 10.12. klo 15 mennessä.

Opinto-ohjaaja

Omnia hakee opinto-ohjaajaa ajalle 14.12.2020 - 6.6.2021. Työtehtävä painottuu ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukseen.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opinto-ohjaajan kelpoisuutta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Opinto-ohjaajan tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ammatillisen koulutuksen kentän laaja-alaista tuntemusta, kokemusta ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksesta sekä opiskelijalähtöistä työskentelyotetta. Tämän lisäksi odotamme kokemusta eri-ikäisten opiskelijoiden ohjaustyöstä, kokemusta kulttuurisensitiivisestä ohjaustyöstä sekä valmiutta ohjata opiskelijoita myös englanniksi.

Odotamme monipuolista jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämävaatimusten tuntemusta, verkostoyhteistyötaitoja sekä kykyä ja halua työskennellä osana erilaisia tiimejä ja verkostoja. Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme kehittävää ja avointa työotetta. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja käytössä olevien ohjelmien kuten Wilma osaamista.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 7.12. klo 15 mennessä.

Tuntiopettaja, liikunta ja hyvinvointikurssit

Omnian Espoon työväenopiston Liikunta, terveys ja hyvinvointi -ainealueella on jatkuva erilaisten ryhmäliikuntalajien tuntiopettajien sijaishaku. Työsuhteen kesto on riippuvainen sijaisuuden kestosta, ja sijaisuudet voivat ilmaantua lyhyellä varoitusajalla. Haemme sijaisia erityisesti yksittäisille opetustunneille.

Etsimme ryhmäliikunnan kursseille tuntiopettajia, joilla on mahdollisimman laaja kokemus liikunnan, terveyden ja hyvinvointialan opettamisesta. Erityisesti etsimme sijaisia tanssilajeihin, pilatekseen, vesiliikuntaan ja perhekursseille.

Tuntiopettajan sijaisen tehtäviin kuuluu liikuntakurssien opetus erilaisille kohderyhmille työväenopiston kursseilla. Opetusta on pääasiassa arki-iltoina, mutta jonkin verran myös päivisin ja viikonloppuisin. Tuntiopetuspaikat sijaitsevat eri puolilla Espoota. Maksamme matkakorvausta julkisen liikenteen mukaan niiltä osin kuin matkaa opetuspaikkaan kertyy yli 6 km suuntaansa kotoa käsin.

Tuntiopettajan sijaisena toimiminen edellyttää osaamista ja kokemusta aineissa, joihin sijaista haetaan. Tuntiopettajan tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky ohjata erilaisia ihmisiä, järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus, avoin suhtautuminen asiakkaan toiveisiin ja palautteeseen.

Omniassa arvostamme pedagogista osaamista. Palkkaan vaikuttavia tutkintoja ovat opistotason tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistotutkinnot. Opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov tai vastaavat) tai aikuiskasvatuksen perusopinnoista maksamme korotettua tuntipalkkaa.

Lajiosaamisessa arvostamme liikunnan, tanssin ja hyvinvoinnin ammatillista koulutusta sekä lajiliittojen, urheilu- ja kuntoilujärjestöjen virallisten kurssien tai yksityisen sektorin lisenssikoulutusta. Palkan maksamme henkilöverokortilla.

Kirjoita hakemukseen selvästi, mitä liikuntalajeja voit opettaa ja minkälainen kokemus sinulla on kyseisten lajien opettamisesta. Luettele lajit, joissa voit toimia sijaisena ja kerro koulutuksestasi ja osaamisestasi kyseisissä lajeissa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla. Haemme sijaisia jatkuvasti, haku on auki 15.6.2021 saakka.

Tuntiopettaja, suomi toisena kielenä

Omnia, Espoon työväenopisto hakee kahta suomi toisena kielenä -tuntiopettajaa KOTOMA2-hankkeen koulutuksiin.

KOTOMA-koulutusten kohderyhmänä ovat luku- ja kirjoitustaidottomat kotoutumisajan ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat. Koulutuksessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Koulutuksessa on kolme ryhmää, joista kaksi toteutetaan päivällä (aamupäiväryhmä ja iltapäiväryhmä) ja yksi illalla. KOTOMA2-hankkeen koulutukset toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

Päiväryhmiä opettavat s2-opettaja ja työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettaja. Päiväkoulutukset järjestetään 11.1.-9.6.2021. S2-opettajalla on opetusta 24 t viikossa (neljänä päivänä), ma-pe klo 9-15 välillä. Opetustuntien lisäksi on 1-2 t viikossa hallinnollista työtä. Päiväryhmien opetuspaikkana pääsääntöisesti Tapiolan toimipiste, Itätuulenpiha 1.

Iltakurssille haetaan myös s2-opettajaa. Iltakurssi järjestetään 25.1.-19.5.2021. Opetusta on 7,5 t viikossa pääasiassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-20. Opetustuntien lisäksi on 0,5 t viikossa hallinnollista työtä. Iltakoulutuksen opetuspaikkana pääsääntöisesti Leppävaaran toimipiste, Komentajankatu 5 A.

S2-tuntiopettajan tehtävään kuuluu toiminnallinen lukutaito-opetus, vierailukäynnit, sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäyhteistyö sekä koulutuksen raportointi. Työ edellyttää julkisilla kulkuvälineillä liikkumista pääkaupunkiseudun alueella.

Työsuhteet alkavat suunnittelupäivällä ennen koulutusten alkua. Tehtävissä on mahdollisuus jatkaa myös syksyllä 2021.

Tehtävä edellyttää soveltuva korkeakoulututkinto ja pedagogista pätevyyttä sekä vähintään suomen kielen tai suomi toisena kielenä -aineopintoja.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Koulutusten kohderyhmänä ovat yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat henkilöt. Haemme tehtäviin opettajia, joilla on ymmärrystä, halua ja kykyä auttaa heikommassa asemassa olevia henkilöitä eteenpäin elämässä. Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä ja siksi tehtävissä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen ko. kohderyhmän kanssa työskentelystä ja luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta. Eduksi on myös kokemus moniammatillisessa tiimissä työskentelystä sekä vaihtoehtoisten koulutus- ja työpolkujen tunteminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 1.12. klo 15 mennessä.

Tuntiopettaja, yhteiskunta- ja työelämätaidot

Omnia, Espoon työväenopisto hakee yhteiskunta- ja työelämätaitojen tuntiopettajaa KOTOMA2-hankkeen koulutuksiin.

KOTOMA-koulutusten kohderyhmänä ovat luku- ja kirjoitustaidottomat kotoutumisajan ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat. Koulutuksessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Koulutuksessa on kolme ryhmää, joista kaksi toteutetaan päivällä (aamupäiväryhmä ja iltapäiväryhmä) ja yksi illalla. Yhteiskunta- ja työelämätaitojen tuntiopettaja työskentelee päiväryhmien kanssa.

Päiväkoulutukset järjestetään ajalla 11.1.-9.6.2021 ma-pe klo 9-15. Yhteiskunta- ja työelämätaitojen tuntiopettajalla on opetusta 6 t viikossa (yksi päivä viikossa). Opetustuntien lisäksi on 1-2 t viikossa hallinnollista työtä.

Yhteiskunta- ja työelämätaitojen tuntiopettajan tehtävään kuuluu toiminnallinen opetus, vierailukäynnit, sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäyhteistyö sekä koulutuksen raportointi. Työ edellyttää julkisilla kulkuvälineillä liikkumista pääkaupunkiseudun alueella.

Työsuhteet alkavat suunnittelupäivällä ennen koulutusten alkua. Tehtävässä on mahdollisuus jatkaa myös syksyllä 2021.

KOTOMA2-hankkeen koulutukset toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Koulutusten kohderyhmänä ovat yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat henkilöt. Haemme tehtäviin opettajia, joilla on ymmärrystä, halua ja kykyä auttaa heikommassa asemassa olevia henkilöitä eteenpäin elämässä. Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä ja siksi tehtävissä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen ko. kohderyhmän kanssa työskentelystä. Eduksi on myös kokemus moniammatillisessa tiimissä työskentelystä sekä vaihtoehtoisten koulutus- ja työpolkujen tunteminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 1.12. klo 15 mennessä.

Työharjoittelu ja työssä oppiminen

Mikäli olet kiinnostunut työharjoittelu- tai työssä oppimispaikoista, voit lähettää hakemuksesi sähköpostitse: marja-riitta.lygdman@omnia.fi

Kerro hakemuksessasi:

 • missä ja mitä alaa opiskelet
 • työharjoittelun/työssä oppimisjaksosi ajankohta
 • millainen suunnitelma sinulle on ko. jaksolle
 • yhteystietosi