Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Alta löydät tällä hetkellä Omniassa avoinna olevat työpaikat. Mikäli et löydä avoimista paikoista sinua kiinnostavaa tehtävää, voit tehdä avoimen hakemuksen kuntarekry.fi-palvelussa ja kohdistaa hakemuksen Omniaan. Tarjoamme  työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille.

Tällä hetkellä haemme

Aluekoordinaattori

Vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 3.2.2020 - 2.8.2020.

Tehtävän kuvaus

Aluekoordinaattori vastaa Espoon työväenopiston aluekeskuksen tiloista sekä huolehtii työväenopiston alueellisesta tilajärjestelyistä. Lisäksi hän vastaa opetuksen tarvitsemista laitteista ja välineistä. Hän seuraa vastuualueensa omien tilojen käyttöasteita sekä suunnittelee ja ohjaa tilojen käyttöä yhteistyössä ainetiimien kanssa.

Aluekoordinaattori tekee vastuualueensa osalta hankintaesitykset kalusteista ja varusteista sekä hankkii vastuualueensa yhteiseen käyttöön tulevat opetusvälineet ja laitteet, osallistuu asiakaspalveluun, asiakkaiden ja opettajien neuvontaan, ohjaukseen sekä alueelliseen tiedottamiseen.

Aluekoordinaattorilla on työnjohdollinen rooli suhteessa vahtimestareihin. Lisäksi hän toimii toimipistevastaavana, vastaa toimipisteen turvallisuudesta ja laatii sen pelastussuunnitelman.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata sellainen työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkoja kuntarekry.fi-palvelussa 23.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Emilia Sarja, p. 046 877 1905.

Controller

Vakituinen palvelussuhde sopimuksen mukaan ulkoiseen laskentaan.

Tehtävän kuvaus

Controllerin ensisijainen tehtävä on vastata ulkoisesta laskennasta sekä siihen liittyvien prosessien ja ohjeiden ajan tasaisuudesta. Hän toimii taloustiimin vetäjänä ja osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin. Controller koordinoi sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä tukee talouden ja rahoituksen suunnittelua ja seurantaa.

Lisäksi tehtäviin kuuluu muita taloushallinnon tehtäviä. Tehtäväkuvaksessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon palkattavan omat kiinnostuksen kohteet ja osaaminen.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Perusedellytyksenä on kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä ja järjestelmistä sekä hyvät tietotekniset taidot.
Tehtävä edellyttää analyyttisyyttä, ulkoiseen laskentaan liittyvien ohjaavien lakien, säännösten ja suositusten sekä sisäisen laskennan perusteiden tuntemista.

Tehtävässä vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta, ongelmanratkaisutaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä oma-aloitteisuutta.

Eduksi luetaan kokemus konsernitilinpäätöksestä, kehittämistehtävistä sekä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Arvostamme esiintymis- ja kielitaitoa.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkoja kuntarekry.fi-palvelussa 27.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Anne Meri, p. 050 430 8749.

Erityisopettaja

Vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 27.1.2020 - 7.6.2020.

Tehtävän kuvaus

Tehtäväviin kuuluu tuki opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa ja erityinen tuki, yhteisopettajuus erilaisissa ohjauksen ja tuen toteutuksissa, tukitoimien kirjaaminen ja tukitoimien vaikuttavuuden seuraaminen sekä tuen toteutuksen suunnittelu ja kehittäminen.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja erityisopettajan pätevyys sekä vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Tehtävässä edellytetään taitoa tukea ja ohjata opiskelijaa, hyviä vuorovaikutus-, suunnittelu- ja tiimityötaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä ja joustavuutta.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata sellainen työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkoja kuntarekry.fi-palvelussa 22.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Sari Rautiainen, puh. 040 126 4879.

Hankinta-asiantuntija

Vakituinen palvelussuhde sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus

Hankintapalvelujen tehtävänä on tukea Omnia-konsernin eri toimintoja hankintoihin liittyvissä asioissa. Työskentelet hankintapäällikön alaisuudessa vastaten mm. seuraavista tehtävistä:

  • kilpailutukset ja hankintamenettelyt
  • hankintojen kehittäminen ja analysointi
  • puitesopimusten ja ostopaikkojen hallinnointi
  • neuvonta ja ohjaaminen
  • hankintoihin kohdistuva tiedottaminen ja viestintä
  • tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden koordinointi.

Hankinta-asiantuntijana päätehtäväsi on vastata hankintoihin liittyvän sopimushallinnan ja operatiivisten palveluiden toteutuksesta tuottamis- ja kehittämisnäkökulmalla. Roolissasi avainasemassa on myös kehitystyö, jolloin tehtävänäsi on vastata hankinnan operatiivisten työvaiheiden kehittämisestä. Tuotat materiaalia myös strategisen hankintatoimen kehittämistä, analysointia ja suunnittelua varten, jolloin pääset antamaan omia ideoitasi ja näkemyksiäsi toimintatapojen tehostamiseksi, jotta kokonaisuus saadaan sujuvammaksi ja vaikuttavammaksi.

Hankinta-asiantuntijana teet arjessasi tiivistä yhteistyötä eri osastojen, palveluryhmien ja koulutuspalvelujen kanssa. Niin ikään osallistut aktiivisesti hankintoihin koskeviin verkosto- ja sidosryhmätapahtumiin. Tätä tehtävää ei hoideta vain sähköpostin välityksellä, vaan olet rohkeasti mukana kentällä kouluttamassa ja tutustumassa toimintaan. Ymmärrät hankintojen valmistelutyön tärkeyden ja näet hankinnat enemmän kuin mekaanisena kilpailuttamisena.

Olet itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun kykenevä tiimipelaaja, joka kestää myös kentältä tulevaa painetta. Haluat oppia uutta ja olet valmis kehittämään itseäsi ja työtäsi. Olet julkisten hankintojen osaaja, jolla on kokemusta erilaisten
hankintakategorioiden ja kynnysarvot (kansallinen ja EU) ylittävien hankintojen kilpailuttamisesta sekä menettelytavoista julkisissa hankinnoissa. Julkisen hankintalainsäädäntö ja siihen toissijaisessa suhteessa olevat lainsäädännöt ovat sinulle tuttuja. Omaat myös kokemusta sopimus- ja hintaneuvotteluista.

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme kokemusta elinkaarimallin sekä vastuullisten ja innovatiivisten hankintatapojen soveltamisesta hankinnoissa. Niin ikään katsomme eduksi kokemuksen hankintatoimen kehittämis- ja analysointityöstä.

Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon hakijan omat kiinnostuksen kohteet sekä osaamisen.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 31.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Hankintapäällikkö Matti Hissa, p. 046 851 5060.

Opettaja, tieto- ja viestintätekniikka

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 3.2.-31.5.2020.

Tehtävän kuvaus

Opetettavia kokonaisuuksia ovat pakolliset tutkinnon osat, palvelutehtävissä toimiminen ja järjestelmän hankinta ja käyttöönotto sekä valinnaisista tutkinnon osista tietokantojen hallinta ja tietoturvan ylläpito. Lisäksi opettajan tehtäviin voi kuulua vastuuopettajana toimimista sekä datanomiopetuksen yhteiskehittämistä yhdessä toisen opettajan sekä ohjaajan kanssa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa erikosammattitutkintoa, kokemusta ammatillisen opettajan tehtävästä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Seija Ronimus, p. 040 126 4819.

Projektipäällikkö

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 3.2.2020 - 31.12.2020.

Tehtävän kuvaus

Projektipäällikkö vastaa ESR-rahoitteisen Digivisio -hankkeen kokonaiskoordinaatiosta, yrityksille tarjottavien kehittämistoimenpiteiden ja niiden tavoitteiden täyttymisestä, kohdeyritysten rekrytoinnista hankkeeseen sekä kehittämisprosessien koordinaatiosta yhteistyössä hankekumppanin Taitotalon (Amiedu) kanssa.

Projektipäällikkö osallistuu omalla toimialueellaan sisäiseen ja ulkoiseen sidosryhmätyöhön sekä vastaa tulosten levittämisestä niin Omnian sisällä kuin valtakunnallisella tasolla.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vahvoja näyttöjä laajojen projektikokonaisuuksien tuloksellisesta läpiviennistä, kokemusta liiketoiminnan kehittämisprosesseista ja projekteista, asiakasymmärrysosaamista, henkilöstön kehittämiseen liittyvää osaamista, fasilitointiosaamista sekä
projektin johtamistaitoja ja verkostoitumistaitoja.

Arvostamme omatoimista ja aktiivista työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Kirsi Niskala, p. 040 126 7217.
Kati Valtonen, p. 043 824 3209.

Tuntiopettaja, liikunta- ja hyvinvointikurssit

Omnian Espoon työväenopiston hyvinvoiva espoolainen -osaamisalueella on jatkuva erilaisten ryhmäliikuntalajien tuntiopettajien sijaishaku. Työsuhteen kesto on riippuvainen sijaistamistarpeen syystä ja tarpeet voiva ilmaantua lyhyellä varoitusajalla. Haemme sijaisia erityisesti yksittäisille opetustunneille.

Tehtävän kuvaus

Etsimme erilaisille ryhmäliikunnan kursseille tuntiopettajia, joilla on mahdollisimman laaja kokemus liikunnan, terveyden ja hyvinvointialan opettamisesta. Erityisesti etsimme musiikkiin ohjattujen tuntien osaajia, tanssilajien osaajia, jooga- ja pilates ohjaajia, vesiliikunnan osaajia sekä perhekurssien opettajia.

Tuntiopettajan sijaisen tehtäviin kuuluu liikuntakurssien opetus ja ohjaus erilaisille kohderyhmille työväenopiston kursseilla. Opetusta on pääasiassa arki-iltoina, mutta jonkin verran myös päivisin ja viikonloppuisin. Tuntiopetuspaikat sijaitsevat eri puolilla Espoota. Maksamme matkakorvausta julkisen liikenteen mukaan niiltä osin kuin matkaa opetuspaikkaan kertyy yli 6 km suuntaansa kotoa käsin.

Tuntiopettajan sijaisena toimiminen edellyttää osaamista ja kokemusta aineissa, joihin sijaista haetaan. Tuntiopettajan tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky opettaa ja ohjata erilaisia ihmisiä samassa ryhmässä, järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus, avoin suhtautuminen asiakkaan toiveisiin ja palautteeseen.

Omniassa arvostetaan pedagogista osaamista. Opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov tai vastaavat) tai aikuiskasvatuksen perusopinnoista maksamme korotettua tuntipalkkaa. Eduksi luettavia liikunta-alan, terveyden edistämisen ja hyvinvointialan tutkintoja ovat opistotason tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistotutkinnot, jotka huomioidaan tuntipalkkauksessa. Lajiosaamisessa arvostetaan lajiliittojen, urheilu- ja kuntoilujärjestöjen virallisten kurssien tai yksityisen sektorin lisenssikoulutusta.

Mainitsethan hakemuksessasi mitä liikuntalajeja voit opettaa ja minkälainen kokemus sinulla on ryhmäliikunnan opettamisesta.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 15.6.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Saana Karlsson, p. 050 428 9361.

Työpajatyöntekijä, 3 paikkaa

Kolme työpajatyöntekijää audiovisuaalisen alan tehtäviin oppisopimuksella ajalle 12.2.2020-11.8.2022.

Tehtävän kuvaus

Audiovisuaalisella pajalla tehdään monipuolisesti erilaisia audiovisuaalisen alan ja media-alan töitä, kuten video- ja valokuvausta, videon ja äänen editointia, äänitystä, miksausta sekä tapahtumatekniikkaan liittyviä tehtäviä. Työ edellyttää omatoimisuutta ja palveluhenkisyyttä sekä valmiutta fyysisiin työtehtäviin. Työ sisältää osallistumista tarvittaessa työpajanuorten ohjaustyöhön.

Määräaikaisen palvelusuhteen aikana suoritetaan oppisopimuskoulutuksena media-alan ammattitutkinto. Yhteistyöoppilaitoksena toimii Keuda, jossa suoritetaan lähiopintopäivät. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputöitä.

Hakijoilla tulee olla peruskoulun päättötodistus. Tehtävään valitun tulee olla alle 30-vuotias espoolainen, kirkkonummelainen tai kauniaislainen, ja valitulla tulee olla oikeus TE-toimiston myöntämään palkkatukeen.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Juho Salmi, p. 040 126 7282.

Vahtimestari

Vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 24.2.2020 - 21.8.2020.

Tehtävän kuvaus

Tehtävänä on huolehtia asiakaspalvelu-, neuvonta- ja opastustehtävistä Omnian eri toimipaikoissa, ylläpitää järjestystä, siisteyttä ja turvallisuutta, kirjata läheltä piti-ilmoitukset sekä huolehtia informaatiosta, postista ja liputuksesta.

Lisäksi vahtimestari seuraa ja tarvittaessa tekee toimipaikkansa tilavarauksia sekä huolehtii lukujärjestysten ja tilavarauslistojen esille laitosta, tilojen toiminnasta, avaamisista ja sulkemisista sekä laitteiden ja varusteiden ylläpidosta.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata sellainen työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Emilia Sarja, p. 046 877 1905.

Verkkoviestintäkoordinaattori

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 3.2.2020 - 31.10.2020.

Tehtävän kuvaus

Tehtäviisi kuuluvat mm. www-sivujen päivittäminen, sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja monikanavainen sisällöntuotanto eri digipalveluissa kuten esim. some ja kampuksen infonäytöt.

Toimit www-sivujen, infonäyttöjen ja sosiaalisen median pääkäyttäjänä ja ylläpitäjänä: hoidat niiden itsenäisen ylläpidon, sisällön suunnittelun ja tuotannon sekä seurannan. Lisäksi koulutat ja tuet muita verkkoviestinnän parissa työskenteleviä.

Toimit Verkkoviestinnän asiakaspalvelussa sisäisille asiakkaille. Osallistut ja vastaat omista vastuualueista eri kehittämisryhmissä ja -projekteissa kuten some- ja saavutettavuusryhmässä sekä www-uudistusprojektissa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, huomioimme myös korkeakouluopintojensa loppuvaiheessa olevat hakijat.

Sinulla on vahva kokemus sähköisestä viestinnästä ja sen teknisestä hallinnasta (Drupal tai WordPress). Osaat tuottaa verkkokirjoittamisen erityispiirteiden mukaista tekstiä.

Ymmärrät ja hallitset tärkeimpiä some-kanavia. Olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Eduksi katsotaan kokemus verkkopalveluprojekteista. Sinulla on vahva suomen kielen osaaminen ja silmää visuaalisuudelle sekä kykyä omaksua uutta nopeasti. Olet erinomainen tiimityötaitaja.

Toivomme hakijalta omatoimisuutta, palveluasennetta ja intohimoa tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin. Verkkoviestinnän parissa työskentelevänä pääset mukaan Omnian toimintaan ja tekemään yhteistyötä useiden alojen kanssa.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.1.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Verkkoviestintäpäällikkö Sonia Pérez Alemán, p. 043 824 5974. Tavoitettavissa ajalla 13. - 17.1.2020.

Työharjoittelu ja työssä oppiminen

Mikäli olet kiinnostunut työharjoittelu- tai työssä oppimispaikoista, voit lähettää hakemuksesi sähköpostitse: paivi.saari@omnia.fi

Kerro hakemuksessasi:

  • missä ja mitä alaa opiskelet
  • työharjoittelun/työssä oppimisjaksosi ajankohta
  • millainen suunnitelma sinulle on ko. jaksolle
  • yhteystietosi