Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Alta löydät tällä hetkellä Omniassa avoinna olevat työpaikat. Mikäli et löydä avoimista paikoista sinua kiinnostavaa tehtävää, voit tehdä avoimen hakemuksen kuntarekry.fi-palvelussa ja kohdistaa hakemuksen Omniaan. 

Tarjoamme työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille.

Assistentti

Osa-aikainen (50%) ja määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2021 - 31.7.2021.

Tehtävän kuvaus

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ja monipuoliseen asiakaspalvelutyöhön Omniaan!

Asiakaspalvelun assistenttina palvelet Omnian työväenopiston opiskelijoita puhelimitse ja sähköpostitse. Työryhmässä osallistut myös tarvittaessa muiden koulutusten asiakaspalvelun tehtäviin.

Tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden kurssilaskutuksen hoitaminen ja laskutusasioiden asiakaspalvelu. Asiakaspalvelua hoidetaan sekä suomen että englannin kielellä.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa toisen asteen tutkintoa, asiakaspalveluosaamista, sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eduksi luetaan kokemus laskutuksen hoitamisesta ja opiskelijahallinnosta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto- ja työkokemus-kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 9.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Hanna Käkönen, puh. 040 1267 440, hanna.kakonen@omnia.fi.

Henkilöstöassistentti (2 paikkaa)

Vakinainen tehtävä 1.1.2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Omnia hakee kahta motivoitunutta ja kehittämismyönteistä henkilöstöassistenttia.

Tulet osaksi Omnian henkilöstöpalveluiden palvelussuhdetiimiä, johon kuuluu neljä henkilöstösuunnittelijaa, viisi henkilöstöassistenttia ja palvelupäällikkö. Huolehdimme yhdessä henkilöstöasioiden sujumisesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Työtehtävämme ovat välillä kiireisiä ja haastaviakin. Haastavista tilanteista selviämme yhdessä tekemisen meiningillä ja huumorilla sekä halulla oppia ja onnistua tiiminä.

Henkilöstöassistenttina tehtäviisi kuuluu ensisijaisesti palvelussuhteen elinkaareen liittyvät tehtävät ja järjestelmät. Työsi sisältää henkilöstön ja esimiesten tukemista ja ohjaamista työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä muihin palvelussuhdeasioihin liittyvissä tehtävissä sähköpostilla ja puhelimitse. Tehtäviisi kuuluu tiivis yhteistyö ulkoistetun palkanlaskennan kanssa, yhteistyö henkilöstösuunnittelijatyöparisi kanssa sekä muita henkilöstöhallinnon tehtäviä. Tehtävänkuvan lopullisessa muotoilussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sinun omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi.

Tehtävässä edellytetään vähintään toisen asteen soveltuvaa tutkintoa. Odotamme sinulta henkilöstöasioita ohjaavien lakien ja säädösten tuntemusta ja hyviä tietoteknisiä taitoja. Työ edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta. Odotamme sinulta lisäksi oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Eduksi luetaan soveltuva työkokemus ja henkilöstöjärjestelmien osaaminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto- ja työkokemuskohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaisiin tekstikenttiin kirjoittaessasi, että myös ne noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 7.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Aliisa Kujala p. 040 126 7146, 27.11. klo 11-13 ja 30.11. klo 12-14.

Kuntayhtymän johtaja

Tehtävän kuvaus

Kuntayhtymän johtaja toimii konsernin johtajana ja kuntayhtymän hallituksen esittelijänä.

Kuntayhtymän johtajalta edellytetään

 • soveltuvaa ylempää tiedekorkeakoulututkintoa
 • tuloshakuisuutta, innovatiivisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä innostaa henkilöstöä
 • työkokemusta vaativissa johtotehtävissä, erilaisten organisaatioiden tai toimintojen johtamisessa sekä vahvaa näkemystä konsernin johtamisesta
 • kyvykkyyttä toimia konserniyhtiön ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimissä
 • vahvaa kokemusta verkostojohtajuudesta ja vaativien hankkeiden toteuttamisesta
 • näkemystä kestävän kehityksen edistämisestä
 • näyttöä kansainvälisestä toiminnasta ja sujuvaa englannin kielen taitoa
 • erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Eduksi katsotaan

 • kokemus osaamisen kehittämisestä ja näkemys yhteiskunnan ja työelämän muutoksen vaikutuksista
 • kokemus yrittäjyydestä ja/tai yritystoiminnasta ja työllisyyttä edistävistä palveluista sekä aluekehittämisestä ja
 • kokemus hallitustyöskentelystä.

Tehtävä otetaan vastaan sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.9.2021. Toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa palkkatoive. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemus tehdään Kuntarekry.fi-järjestelmään ma 7.12.2020 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen, p. 040 527 1529 (ma 16.11. klo 14.00-15.30 ja ke 18.11. klo 14.00-15.30) ja hallintojohtaja Tapio Siukonen, p. 044 369 6600 (ma 16.11. klo 10.30-12.00 ja ti 17.11. klo 15.30-17.00)

Ohjaaja

Määräaikainen tehtävä ajalle 11.1.2021-31.5.2021.

Tehtävän kuvaus

Omnian Kirkkonummen toimipisteeseen haetaan nuorten kanssa hyvin toimeen tulevaa reipasta ohjaajaa, joka ohjaa ja tukee yhteistyössä ammatillisen opettajan ja muun henkilöstön kanssa opiskelijan oppimista ja opiskelua osana ammatillista kasvua ja elämänhallintaa. Ohjaaja tukee osaltaan opiskelijoiden opetuksellisten tavoitteiden saavuttamista sekä toimii opiskelijoiden tukena eri tavoin.

Tehtävä painottuu tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden ohjaukseen, mutta kyseeseen voivat tulla muidenkin alojen opiskelijoiden ohjaustehtävät.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa toisen asteen ammatillista tutkintoa (esim. merkonomi, datanomi).

Eduksi luetaan kokemus ohjaustehtävistä nuorten parissa.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 16.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Seija Ronimus, 040 126 4819, seija.ronimus@omnia.fi.

Ohjaaja, sähköala

Määräaikainen tehtävä 31.12.2022 saakka.

Tehtävän kuvaus

Omnia hakee ohjaajaa sähköalalle.

Ohjaajan työn tarkoituksena on varmistaa opiskelijan oppimista ja tukea heidän toimintakykyään erilaisissa oppimisympäristöissä sekä niihin liittyvissä muissa toiminnoissa yhteistyössä opettajien ja sidosryhminen kanssa. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa toisen asteen sähköalan koulutusta (sähköasentaja) sekä alakohtaisia kortteja Tuli- ja työturvallisuuskortti ja hätäensiapu. (nämä on mahdollisuutta suorittaa myös työn ohessa). Lisäksi edellytetään ajokorttia B-luokka.

Tehtävässä korostuu vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot laajan asiakas- ja yhteistyöverkoston kautta. Tehtävä edellyttää siihen liittyvien koneiden ja välineiden käyttötaitoa.

Valitun henkilön tulee olla sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja SFS 6002 mukainen pienjännitesäädösten mukainen ammattihenkilö.

Eduksi luetaan urakointikokemus sisäjohtoasennuksista.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Olemme jatkaneet hakuaikaa 11.12. saakka. Hakemuksensa jo lähettäneet huomioidaan haussa.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 11.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen, puh. 046 851 5164.

Opettaja, kiinteistöpalveluala

Vakinainen palvelussuhde 1.1.2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Opettajan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntemusta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa tehtävässä opetettavana alana on puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, pääasiassa kiinteistönhoito. Siihen kuuluvat pääasiassa ammatillisten tutkinnonosien sisällön opettaminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Lisäksi opettajan työnkuvaan kuuluu mahdollisten opintoja tukevien (esim. OPVA) ja valmentavien koulutusten (esim. Osaamiskeskus) suunnittelu ja toteuttaminen.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina. Pedagogisen pätevyyden puuttuessa voidaan valinta tehdä ehdollisena.

Tehtävän hoito edellyttää opettajalta kiinteistönhoidon perustutkinnon opettamiskokemusta. Edellytyksenä on myös maahanmuuttajien opettamis- ja ohjaamiskokemus sekä valmius opettaa myös englannin kielellä.

Eduksi katsotaan kokemus Wilma-opiskelijahallinto-ohjelman käytöstä ja Teams-verkko-opetuksesta, sekä Workseed-oppimisympäristöstä .

Eduksi katsotaan myös kokemus TE- ja oppisopimuskoulutuksista sekä mahdollisuus sekä päivä- että iltaopetukseen.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 8.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Anne Nikkanen, puh. 050 3798 748.

Opettaja, liiketoiminta

Vakituinen palvelussuhde 7.1.2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus 

Haluatko olla tekemässä uutta pedagogiikkaa ja lähteä rohkeasti rakentamaan liiketoiminnan perustutkinnon opetuskäytänteitä?

Tulet toimimaan liiketoiminnan perustutkinnon opettajana. Sinulla on osaamista erityisesti asiakaspalvelun, markkinointiviestinnän, asiakkuuksien hoidon sekä yritystoiminnan suunnittelun alueilta. Osaat myös opettaa toimiston digitaalisia ohjelmistoja sekä tuloksellista toimintaa. Osaaminen muista tutkinnon osa-alueista katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta liike-elämän ammatillisten perustutkintojen opetustehtävistä sekä liike-elämän työkokemusta. Arvostamme osallistavien ja joustavien opetusmenetelmien käyttöä ja etäopetuksen monipuolisten menetelmien hallintaa sekä käytännön kokemusta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää, että osaat ohjata opiskelijaa yksilöllisesti ja osaat viedä osaamisperustaisuuden käytäntöön. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä innostaa nuoria oppimaan. Osaat myös toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja haluat osallistua niiden kehittämiseen. Luonnollisesti sinulla on hyvät verkostoitumis- ja tiimityötaidot.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 10.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Seija Ronimus, 040 126 4819, seija.ronimus@omnia.fi.

Opettaja, puhtauspalveluala

Vakituinen palvelussuhde 1.1. 2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Opettajan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntemusta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa tehtävässä opetettavana alana on puhtaus - ja kiinteistöpalveluala, pääasiassa puhtauspalvelut, sekä perus- että ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Työhön kuuluu pääasiassa ammatillisten tutkinnonosien sisällön opettaminen ja opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät. Opetus tapahtuu pääasiassa englanniksi.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina.

Tehtävän hoito edellyttää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettamiskokemusta. Edellytyksenä myös maahanmuuttajien opettamis- ja ohjaamiskokemus. Pedagoginen pätevyys tulee olla suoritettu englannin kielellä.

Eduksi katsotaan Wilma-opiskelijahallinnon osaaminen, Teamsin opetuskokemus ja Workseedin käyttökokemus.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 8.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Anne Nikkanen, puh. 050 379 8748.

Opettaja, suomi toisena kielenä

Vakituinen palvelussuhde 1.1.2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Tehtävänä on selvittää oppijan oppimisen lähtökohdat ja osaaminen sekä ohjata häntä asettamaan omat oppimistavoitteensa, suunnittella oppimisprosessi ja valmistelella oppimistilanteet yhteistyössä oppijan, muun opetushenkilöstön sekä oppimisympäristössä työskentelevien muiden henkilöiden kanssa, ohjata yksilöllistä oppimisprosessia erilaisissa oppimisympäristöissä oppijan itsetuntoa tukien ja vuorovaikutustaitoja kehittäen, antaa palautetta oppijan edistymisestä ja tavoitteiden mukaisen osaamisen saavuttamisesta, huolehtia yhteistyössä muun henkilöstön kanssa oppijoiden hyvinvoinnista, oppimisympäristön ja toiminnan turvallisuudesta sekä järjestyksen ylläpysymisestä.

Lisäksi tehtävänä on kehittää oppilaitoksen toimintaa ja oppimisympäristöjä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä toimia pedagogista osaamista edellyttävissä asiantuntijatehtävissä.

Omnian Osaamiskeskuksen asiakkaat ovat työttömiä aikuisia maahanmuuttajia. Tehtävä edellyttää kohderyhmän tuntemista.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja S2 opintojen opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen opintoja vähintään 60op. Eduksi luetaan YKI-arvioijan pätevyys.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 15.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Mikaela Mandalios, koulutusvastaava p. 050 428 9367, 7.12.2020 klo 9-11.

Annukka Jamisto, palvelupäällikkö p. 040 126 7643, 4.12.2020 klo 9-11.

Opettaja, sähköala

Vakituinen tehtävä, aloitus sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus

Omnia hakee opettajaa sähköalalle. 

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa virassa opetettavana alana on sähköalan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää kokemusta kiinteistöjen sähköasennuksista sekä taloautomaation perusteista. Valitun henkilön pitää olla sähköturvallisuuslain 1135/2016 sekä SFS 6002 mukainen sähköasennusalan ammattihenkilö. Lisäksi edellytetään ajokorttia B-luokka.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 10.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen, puh. 046 851 5164.

Opinto-ohjaaja

Määräaikainen tehtävä ajalle 14.12.2020 - 6.6.2021.

Tehtävän kuvaus

Työtehtävä painottuu ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukseen.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opinto-ohjaajan kelpoisuutta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Opinto-ohjaajan tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ammatillisen koulutuksen kentän laaja-alaista tuntemusta, kokemusta ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksesta sekä opiskelijalähtöistä työskentelyotetta. Tämän lisäksi odotamme kokemusta eri-ikäisten opiskelijoiden ohjaustyöstä, kokemusta kulttuurisensitiivisestä ohjaustyöstä sekä valmiutta ohjata opiskelijoita myös englanniksi.

Odotamme monipuolista jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämävaatimusten tuntemusta, verkostoyhteistyötaitoja sekä kykyä ja halua työskennellä osana erilaisia tiimejä ja verkostoja. Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme kehittävää ja avointa työotetta. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja käytössä olevien ohjelmien kuten Wilma osaamista.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 7.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Hanna Haataja, p. 043 820 0267 (perjantaisin klo 8-11) tai sähköpostilla hanna.haataja@omnia.fi.

Palvelupäällikkö, laatu

Vakituinen työsuhde 1.1.2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Omnia hakee palvelupäällikköä vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Laadun palvelupäällikkönä vastaat Omnian laadunhallinnasta, laatujärjestelmän kehittämisestä ja toimeenpanosta, johdat laatuverkostoa ja tuet esimiehiä ja johtajia laatutyössä. Olet innostunut jatkuvasta parantamisesta ja näet laatutyön merkittävänä tekijänä organisaation vaikuttavuuden kehittämisessä. Osaat erottaa oleellisen epäoleellisesta ja jäsennät monimutkaista todellisuutta. Olet tavoiteorientoitunut ja parhaimmillasi ihmisten kanssa työskennellessäsi.

Työssä menestyäksesi tarvitset ymmärryksen laatutyön tavoitteista ja keinoista, kykyä johtaa verkostoja, taitoa osallistaa ja innostaa ihmisiä, järjestelmällistä työotetta sekä ymmärrystä tietojohtamisen hyvistä käytännöistä.

Vaatimukset:

 • Soveltuva korkeakoulututkinto
 • Kokemusta laatujärjestelmän kehittämisestä ja toimeenpanosta
 • Kokemusta verkostojohtamisesta
 • Tutkimusmenetelmäosaamista
 • Tietojohtamisen osaamista

Lisäksi arvostamme:

 • Digitaalisen tiedonhallinnan osaamista
 • Digitaalisten analyysityökalujen käytön osaamista

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen näköalapaikan ja mahdollisuuden vaikuttaa tuhansien nuorten ja aikuisten osaamiseen, osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Tehtävä alkaa 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö, uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa sekä Cuckoo Workout- taukoliikuntasovelluksen. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan ja kulttuuriin.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 16.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Kehittämisjohtaja Tuukka Soini p. 046 877 2952 tiistaina 8.12. klo 12-13, torstaina 10.12. klo 12-13 tai tiistaina 15.12. klo 12-13, tuukka.soini@omnia.fi.

Tuntiopettaja, ensiapukoulutus (4 paikkaa)

Sivutoiminen tehtävä

Tehtävän kuvaus

Haemme sivutoimisia tuntiopettajia Avoimen Omnian ensiapukorttikoulutuksiin vuodelle 2021.

Haku koskee Ensiapu 1 ja 2, sekä hätäensiapukorttikoulutuksia.

Koulutusten kohderyhmänä voi olla mm. kaupungin vanhuspalveluiden, varhaiskasvatuksen tai peruskoulun henkilökunta. Opettajatarve voi ilmaantua lyhyellä varoitusajalla. Opettajan palvelussuhde on koulutuskohtainen ja opettajalle maksetaan palkkio toteutuneiden opetustuntien perusteella. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin, mutta jonkin verran myös arki-iltaisin. Opetuspaikat sijaitsevat eri puolilla Espoota.

Kouluttajalla tulee olla joko lääkärin tai AMK-/opistotason sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan pätevyys, jolla on Valviran vahvistama oikeus toimia ammatissa.

Lisäksi kouluttajalla tulee olla voimassa oleva Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja -pätevyys (ETK).

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 16.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Outi Huvinen, outi.huvinen@omnia.fi, p. 040 126 7566

Tuntiopettaja, liikunta ja hyvinvointikurssit

Tehtävän kuvaus

Omnian Espoon työväenopiston Liikunta, terveys ja hyvinvointi -ainealueella on jatkuva erilaisten ryhmäliikuntalajien tuntiopettajien sijaishaku. Työsuhteen kesto on riippuvainen sijaisuuden kestosta, ja sijaisuudet voivat ilmaantua lyhyellä varoitusajalla. Haemme sijaisia erityisesti yksittäisille opetustunneille.

Etsimme ryhmäliikunnan kursseille tuntiopettajia, joilla on mahdollisimman laaja kokemus liikunnan, terveyden ja hyvinvointialan opettamisesta. Erityisesti etsimme sijaisia tanssilajeihin, pilatekseen, vesiliikuntaan ja perhekursseille.

Tuntiopettajan sijaisen tehtäviin kuuluu liikuntakurssien opetus erilaisille kohderyhmille työväenopiston kursseilla. Opetusta on pääasiassa arki-iltoina, mutta jonkin verran myös päivisin ja viikonloppuisin. Tuntiopetuspaikat sijaitsevat eri puolilla Espoota. Maksamme matkakorvausta julkisen liikenteen mukaan niiltä osin kuin matkaa opetuspaikkaan kertyy yli 6 km suuntaansa kotoa käsin.

Tuntiopettajan sijaisena toimiminen edellyttää osaamista ja kokemusta aineissa, joihin sijaista haetaan. Tuntiopettajan tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky ohjata erilaisia ihmisiä, järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus, avoin suhtautuminen asiakkaan toiveisiin ja palautteeseen.

Omniassa arvostamme pedagogista osaamista. Palkkaan vaikuttavia tutkintoja ovat opistotason tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistotutkinnot. Opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov tai vastaavat) tai aikuiskasvatuksen perusopinnoista maksamme korotettua tuntipalkkaa.

Lajiosaamisessa arvostamme liikunnan, tanssin ja hyvinvoinnin ammatillista koulutusta sekä lajiliittojen, urheilu- ja kuntoilujärjestöjen virallisten kurssien tai yksityisen sektorin lisenssikoulutusta. Palkan maksamme henkilöverokortilla.

Kirjoita hakemukseen selvästi, mitä liikuntalajeja voit opettaa ja minkälainen kokemus sinulla on kyseisten lajien opettamisesta. Luettele lajit, joissa voit toimia sijaisena ja kerro koulutuksestasi ja osaamisestasi kyseisissä lajeissa.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa. Haemme sijaisia jatkuvasti, haku on auki 15.6.2021 saakka.

Lisätietoja

Saana Karlsson, puh. 050 428 9361.

Uraohjaaja

Vakituinen työsuhde

Tehtävän kuvaus

Omnia hakee Uraohjaajaa monipuolisiin asiakasohjaustehtäviin. Tehtävä sijoittuu Omnian Maahanmuuttajien Osaamiskeskukseen (OSKE) ja uraohjauksen kohderyhmää ovat työttömät maahanmuuttajat.

Uraohjaajan tehtäviin Omniassa kuuluu laaja-alainen, tuettu, yksilöllinen palveluohjaus koulutukseen hakeutumisessa, uraohjauksessa sekä työllistymistä tukevissa palveluissa. Ohjausta annetaan elinikäisen ohjauksen periaattein asiakkaan tilanne ja tarve huomioiden. Uraohjaaja toimii verkostoyhteistyössä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi Uraohjaaja osallistuu infotilaisuuksiin, messuihin sekä tapahtumiin ohjauksen asiantuntijana.

Osaamiskeskuksessa Uraohjaaja toimii asiakkaan vastuutyöntekijänä osana moniammatillista tiimiä. Lähimpiä työkavereita ovat toiset uraohjaajat, TE-asiantuntijat, yrityskoordinaattorit, työelämävalmentajat ja opettajat. Lisäksi tiimistä löytyvät sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, koordinaattori, koulutusvastaava ja päällikkö. Uraohjaaja vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista, ohjauksesta OSKEn palveluihin ja tuesta palvelun loppupäässä asiakkaan hakeutuessa koulutukseen tai työhön. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti, asiakkaan omia tavoitteita tukien.

Tehtävässä eduksi on aikaisempi kokemus maahanmuuttajien kanssa työskentelystä, työllisyydenhoidon palveluiden tuntemus sekä ammatillisen koulutuksen rakenteen tuntemus. Tehtävässä korostuu yhteistyö, joten hyvät sosiaaliset taidot ja halu tehdä yhdessä ovat ominaisuuksia, joita odotamme uraohjaajalta. Lisäksi eduksi katsotaan tehtävän kannalta olennainen kielitaito ja osaaminen jostain seuraavista kielistä: arabia, kurdi, venäjä, somali, farsi.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja sujuvaa suomen kielen taitoa.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hakeminen

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -palvelussa 16.12. klo 15 mennessä.

Lisätietoja

Annukka Jamisto, puh. 040 126 7643.

Työharjoittelu ja työssä oppiminen

Mikäli olet kiinnostunut työharjoittelu- tai työssä oppimispaikoista, voit lähettää hakemuksesi sähköpostitse: marja-riitta.lygdman@omnia.fi

Kerro hakemuksessasi:

 • missä ja mitä alaa opiskelet
 • työharjoittelun/työssä oppimisjaksosi ajankohta
 • millainen suunnitelma sinulle on ko. jaksolle
 • yhteystietosi