Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.

”Opiskelijat ovat työssäni parasta: työ saa jatkuvasti uusia ulottuvuuksia ja haastaa pysymään ajan hermolla. Työelämäyhteistyö, koulutukset ja työelämäjaksot pitävät osaamisen ajan tasalla.”
– Tuula Rasimus, kouluttaja Omniassa

Omniassa työskentelee lähes 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Lue tästä, miksi kannattaa tulla töihin Omniaan.

Tällä hetkellä haemme

IT-palvelut, kesätyöntekijä

Työsuhteen kesto
Määräaikainen, 1.6.–31.8.2017.

Työn kuvaus
Tehtäväviin sisältyy uusien työasemien asennustehtävät. kannettavien tietokoneiden asennukset, mobiililaitteiden asennukset, Windows-työasemien käyttöjärjestelmien päivitys, dataprojektoreiden huolto, asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse sekä etäyhteyden avulla

Tehtävävien suorittamiseen vaaditaan joko datanomin koulutus tai meneillään olevat opinnot.

Lisätietoja antaat
Tetohallintopäällikkö Tuukka Soini, p. 046 877 2952

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 4.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Lehtori, liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka

Työsuhteen kesto
Vakinainen virka 1.8.2017 lähtien.

Työn kuvaus
Tehtävä edellyttää mm. kokemusta sähköisestä kaupankäynnistä, kotisivujen teosta sekä visuaalisesta suunnittelusta. Eduksi luetaan opettajakokemus. 

Lisätietoja antaa
Koulutuspäällikkö Hannu Karjalainen, p. 050 433 1599

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 24.3.2017 klo 15.00 mennessä.

Ruokapalveluesimies

Työsuhteen kesto
Vakinainen palvelusuhde 1.8.2017 lähtien.

Työn kuvaus
Haemme ruokapalveluesimiestä vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.8.2017 alkaen. Tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu keittiöntoiminnasta: ruokaprosessit, tilaukset ym. tehtävät

Tehtävä edellyttää suurtalousesimiehen koulutusta ja kokemusta suurkeittiöstä, elintarvikelain ja -asetuksen tuntemusta sekä esimiestyön osaamista. Tehtävässä tulee hallita suurkeittiön ruoanvalmistus ja kassankäyttö sekä keittiön omavalvonta-ja siivoussuunnitelma. Tehtävässä vaaditaan organisointikykyä, taloudellista ajattelua, töiden priorisointia ja ajankäytön suunnittelua. Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista, innostunutta ja vuorovaikutteista työotetta sekä hyvää paineensietokykyä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää Mc Office- toimintojen hallintaa. Lisäksi edellytetään hygieniapassia.

Lisätietoja antaa
Ravitsemispalvelupäällikkö Tarja Hämäläinen, p. 046 851 5194

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 24.3.2017 klo 15.00 mennessä.

Ruokapalvelutyöntekijä

Työsuhteen kesto
Keikkatyö, 3-6 kuukautta

Työn kuvaus
Haemme ruokapalvelutyöntekijöitä erimittaisiin sijaisuuksiin ruokapalveluihin. Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta, hygieniapassia sekä hyvää suomenkielen taitoa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, työkokemus katsotaan eduksi.

Lisätietoja antaa
Ravitsemispalvelupäällikkö Tarja Hämäläinen, p. 046 851 5194

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 31.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Suomi toisena kielenä opettaja, VALMA-koulutus

Työsuhteen kesto
Vakinainen virka 1.8.2017 lähtien.

Työn kuvaus
Tehtävänä on opettaa ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutuksessa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998. Asetusmuutos 1168/2010. Lisäksi edellytetään Suomi toisena kielenä -opettajan kelpoisuus.

Eduksi luetaan kokemus opettajan tehtävistä Valma-koulutuksessa, ryhmänohjaajakokemus, kokemus digitaalisista oppimisympäristöistä ja opetuksen kehittämisestä

Lisätietoja antaa
Koulutuspäällikkö Seija Ronimus puh. 040 126 4819

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 24.3.2017 klo 15.00 mennessä.

Tuntiopettaja, liikunta ja terveys, 10 paikkaa

Työsuhteen kesto
Määräaikainen. lukukausittain kurssin keston mukaan.

Työn kuvaus

Omnia Koulutus, hakee tuntiopettajia ohjattuun liikuntaan, terveyden edistämiseen sekä hyvinvointikursseille.

Tuntiopettajien tehtäviin kuuluu vastata erilaisten liikunta-aktiviteettien opetuksesta ja ohjauksesta erilaisille kohderyhmille työväenopiston kursseilla. Kurssikokonaisuudet ja sisällöt suunnitellaan ennen lukukausien alkua yhdessä suunnittelijaopettajien kanssa. Tuntiopettaja perehtyy kurssiensa sisältöihin, materiaaleihin ja opiston pedagogisiin tavoitteisiin sekä suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa opetustunnit näiden pohjalta huolehtien omien kurssiensa hallinnollisista 

Lisätietoja antaa
Suunnittelijaopettajat Jenni Rönnberg (kuntoliikunta, terveysliikunta, erityisryhmät, terveys ja hyvinvointi) puh. 050 374 0116
ja Katri Liikonen (tanssi ja jooga) puh. 046 877 3313 sekä koulutusvastaava Jaro Uosukainen puh. 050 374 0115

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 13.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Turvallisuusalan päätoiminen tuntiopettaja

Työsuhteen kesto
Vakinainen virka 1.8.2017 lähiten.

Työn kuvaus
Tehtävän painopiste on turvallisuusalan perustutkintokoulutuksessa. Opetustyön lisäksi toimit asiakasrajapinnassa vahvistaen yhteistyöverkostoamme ja kehität turvallisuusalan koulutuksia asiakaslähtöisesti.

Lisätietoja antaa
Koulutuspäällikkö Tomi Vähätiitto, 040 1264 942

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 31.3.2017 klo 15.00 mennessä.

Työpajaohjaaja, ruokapalvelupajat

Työsuhteen kesto
Määräaikainen, 17.4.-30.9.2017.

Työn kuvaus
Työpajatoiminnan tarkoituksena on ohjata ja tukea työttömiä nuoria koulutukseen ja työelämään. Työpajaohjaaja toimii työpajallaan oman alansa ammattilaisena ja asiantuntijana. Lisäksi hän suunnittelee pajatoimintaa sekä vastaa oman pajansa toiminnasta ja kehittämisestä. Työpajatoiminta on kohdennettu 17 -24 -vuotiaille nuorille.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu päivittäisen ruokakuljetuksen organisointi, lounaslinjastosta huolehtiminen sekä pienimuotoisen kanttiinin hoito.

Lisätietoja antaa
Palvelupäällikkö Veijo Wienkoop p. 040 126 7202.

Kuinka haet?
Lue tarkemmat tiedot ja jätä hakemuksesi osoitteessa kuntarekry.fi 4.4.2017 klo 15.00 mennessä.