Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Alta löydät tällä hetkellä Omniassa avoinna olevat työpaikat. Mikäli et löydä avoimista paikoista sinua kiinnostavaa tehtävää, voit tehdä avoimen hakemuksen kuntarekry.fi-palvelussa ja kohdistaa hakemuksen Omniaan. 

Tarjoamme työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille.

IT-asiantuntija, tietovarastointi

Tule mukaan luomaan datasta ymmärrystä toiminnan tueksi.

Omniassa on rakennettu tiedolla johtamisen perustaa luomalla keskitetty tietovarasto (Sqlserver) ja sen päälle raportointi- ja tiedon visualisointikerros (PowerBi). Tietopohjaa laajennetaan toiminnan tarpeiden ohjaamana vaiheittain ja pienissä osissa yhteistyössä substanssitoimijoiden kanssa.

Kaiken jo tehdyn ja tulevan työn edellytyksenä on luokiteltu ja hyvälaatuinen data, jota kerätään eri lähteistä. Tämän varmistamiseksi haetaan henkilöä, jonka työtehtävät painottuisivat aluksi tiedon keräyksen ja laadun parantamiseen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen.

Tehtävässä saa hyvän kuvan ja käytännön kokemusta datan käsittelyn perustehtävistä joihin edistynyt analytiikka, koneoppiminen ja yleensä digitalisaatio perustuu. Tässä tehtävässä on mahdollisuus päästä kehittämään myös näitä osa-alueita kiinnostuksen ja kokemuksen mukaan. Tehtävä sopii myös vasta valmistuneelle.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.1.2021-31.12.2021.

Tehtäviin kuuluu:

  • Tietovarastolatausten valvontaan automatisointiin ja kehittämiseen liittyvät tehtävät
  • Tietovarastolatausten valvontaan pienten apusovellusten kehittäminen esim. PowerShell scripteillä
  • Tiedon laatuun ja latausongelmiin liittyvät selvittämistehtävät
  • Tietovarastointiratkaisun dokumentointi
  • Osallistuminen kehityshankkeisiin joissa tuotettaan loppukäyttäjille raportteja ja palveluita.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Lisäksi edellytetään tietokantaosaamista ja sql, Windows scriptien tuntemusta, yleiskuvaa tietovarastoinnin periaatteista ja käytännöistä sekä kuinka raportointi työkalut toimivat eri tietolähteiden kanssa ja yleiskuvaa tietomallinnuksesta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 5.11. klo 15 mennessä.

Koordinaattori

Omnia hakee opintohallintojärjestelmä -tiimiin koordinaattoria määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.2021-31.12.2021.

Toimit keskeisessä roolissa InSchool (Primus, Wilma, Kurre) -järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä.

Koordinaattorina olet mukana toimeksiannoissa ja projektien läpiviennissä sekä järjestelmän kehittämisessä suunnittelijan työparina. Lisäksi tehtäviisi kuuluvat monikanavainen käyttäjätuki ja -koulutus sekä ohjeiden tuottaminen. Tehtäväalue kattaa ydinjärjestelmän lisäksi sisäiset ja ulkoiset rajapinnat sekä niihin liittyvän raportoinnin. Toimit myös suunnittelijan varahenkilönä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vähintään soveltuvaa toiseen asteen tutkintoa ja vahvaa käytännön kokemusta opintohallinnon eri tehtävistä.

Edellytyksenä tehtävään ovat erinomaiset viestintä-, vuorovaikutus- ja tietotekniset taidot. Lisäksi edellytämme hyvää organisointikykyä, keskeneräisyyden sietoa ja ongelmanratkaisutaitoa.

Eduksi luetaan kokemus järjestelmäkokonaisuuksien parissa työskentelystä. Tehtävässä vaaditaan huolellisuutta, tarkkuutta ja asiakaspalveluasennetta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi-sivustolla 29.10. klo 15 mennessä.

Opettaja, puuala

Omnia hakee opettajaa puualalle. Tehtävä on määräaikainen ajalle 4.1.2021-31.12.2021.

Tehtäviin kuuluu Taideteollisuusalan ammattiaineiden ja teoriasisältöjen opettamien, työssäoppimisen ohjaaminen ja työelämäyhteistyön kehittäminen alan yritysten kassa sekä osallistuminen yhdessä osaston opettajien kanssa opetussisältöjen ja opetuksen toteutuksien suunniteluun.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, pedagogista pätevyyttä ja kokemusta opetustehtävistä. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Lisäksi edellytämme monipuolista puusepän koneiden ja laitteiden hallintaa, yhteistyötaitoja, mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin sekä ajokorttia (B-luokka).

Eduksi luetaan CNC- työstötekniikan hallinta ja 2D/3D piirustusohjelmistojen osaaminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 4.11. klo 15 mennessä.

Opettaja, sähköala

Omnia hakee opettajaa sähköalalle. Tehtävä on vakinainen, aloitus sopimuksen mukaan.

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa virassa opetettavana alana on sähköalan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää kokemusta kiinteistöjen sähköasennuksista sekä taloautomaation perusteista. Valitun henkilön pitää olla sähköturvallisuuslain 1135/2016 sekä SFS 6002 mukainen sähköasennusalan ammattihenkilö. Lisäksi edellytetään ajokorttia B-luokka.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 1.11. klo 15 mennessä.

Opettaja, toiminta digitaalisessa ympäristössä

Omnia hakee opettajaa. Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana Toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-alueessa.

Sinulla on osaamista ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta käytännön opetustyöstä. Omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Innostut päästessäsi toteuttamaan opiskelijoita osallistavia digioppimisen menetelmiä. Sinulla on näkemystä yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien integroimisesta ja kokemusta opiskelijoiden ohjaamisesta oppilaitoksessa, verkossa ja työpaikalla.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta tietoa eri ammateissa tarvittavasta digiosaamisesta ja verkkoviestintätaidoista. Sinulla on myös käsitys, millaista osaamista työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa. Hallitset opiskelijoiden ohjaamisen tavallisimmilla verkko-oppimisalustoilla. Sinulla on kokemusta opiskelijoiden vuorovaikutukseen ja yhteisöllisen osaamisen rakentamiseen perustuvasta opettamisesta verkossa. Kykenet tuottamaan monimediaista oppimateriaalia. Tunnet tekijänoikeudet ja turvallisen verkossa toimimisen periaatteet.

Tulet kohtaamaan työssäsi paljon vieraskielisiä opiskelijoita. Siksi onkin tärkeää, että kykenet opettamaan kielitietoisesti ja tarvittaessa englannin kielellä. Tärkeintä kuitenkin on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita saavuttamaan osaamistavoitteensa ja kykenet työskentelemään joustavasti opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 6.11. klo 15 mennessä.

Tuntiopettaja, liikunta ja hyvinvointikurssit

Omnian Espoon työväenopiston Liikunta, terveys ja hyvinvointi -ainealueella on jatkuva erilaisten ryhmäliikuntalajien tuntiopettajien sijaishaku. Työsuhteen kesto on riippuvainen sijaisuuden kestosta, ja sijaisuudet voivat ilmaantua lyhyellä varoitusajalla. Haemme sijaisia erityisesti yksittäisille opetustunneille.

Etsimme ryhmäliikunnan kursseille tuntiopettajia, joilla on mahdollisimman laaja kokemus liikunnan, terveyden ja hyvinvointialan opettamisesta. Erityisesti etsimme sijaisia tanssilajeihin, pilatekseen, vesiliikuntaan ja perhekursseille.

Tuntiopettajan sijaisen tehtäviin kuuluu liikuntakurssien opetus erilaisille kohderyhmille työväenopiston kursseilla. Opetusta on pääasiassa arki-iltoina, mutta jonkin verran myös päivisin ja viikonloppuisin. Tuntiopetuspaikat sijaitsevat eri puolilla Espoota. Maksamme matkakorvausta julkisen liikenteen mukaan niiltä osin kuin matkaa opetuspaikkaan kertyy yli 6 km suuntaansa kotoa käsin.

Tuntiopettajan sijaisena toimiminen edellyttää osaamista ja kokemusta aineissa, joihin sijaista haetaan. Tuntiopettajan tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky ohjata erilaisia ihmisiä, järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus, avoin suhtautuminen asiakkaan toiveisiin ja palautteeseen.

Omniassa arvostamme pedagogista osaamista. Palkkaan vaikuttavia tutkintoja ovat opistotason tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistotutkinnot. Opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov tai vastaavat) tai aikuiskasvatuksen perusopinnoista maksamme korotettua tuntipalkkaa.

Lajiosaamisessa arvostamme liikunnan, tanssin ja hyvinvoinnin ammatillista koulutusta sekä lajiliittojen, urheilu- ja kuntoilujärjestöjen virallisten kurssien tai yksityisen sektorin lisenssikoulutusta. Palkan maksamme henkilöverokortilla.

Kirjoita hakemukseen selvästi, mitä liikuntalajeja voit opettaa ja minkälainen kokemus sinulla on kyseisten lajien opettamisesta. Luettele lajit, joissa voit toimia sijaisena ja kerro koulutuksestasi ja osaamisestasi kyseisissä lajeissa.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla. Haemme sijaisia jatkuvasti, haku on auki 15.6.2021 saakka.

Työharjoittelu ja työssä oppiminen

Mikäli olet kiinnostunut työharjoittelu- tai työssä oppimispaikoista, voit lähettää hakemuksesi sähköpostitse: marja-riitta.lygdman@omnia.fi

Kerro hakemuksessasi:

  • missä ja mitä alaa opiskelet
  • työharjoittelun/työssä oppimisjaksosi ajankohta
  • millainen suunnitelma sinulle on ko. jaksolle
  • yhteystietosi
Lisätietoja antaa
Sirkka Wiman
Palvelujohtaja
0505836866
Sirkka.Wiman@omnia.fi