Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee lähes 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme. 

”Opiskelijat ovat työssäni parasta: työ saa jatkuvasti uusia ulottuvuuksia ja haastaa pysymään ajan hermolla. Työelämäyhteistyö, koulutukset ja työelämäjaksot pitävät osaamisen ajan tasalla.”
– Tuula Rasimus, kouluttaja Omniassa

Omnia on savuton työpaikka.

Tällä hetkellä haemme:

IT-tukihenkilö

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 30.4.2018-1.7.2019.

Tehtävän kuvaus

Tehtävinä mm.

 • tietokoneiden käyttötuki
 • mobiililaitteiden käyttötuki
 • keskitettyjen järjestelmien tekninen käyttötuki
 • laiteasennukset ja huollot

Tehtävä edellyttää datanomin- tai muun soveltuvan toisen asteen ammatillista koulutusta. Lisäksi edellytämme ratkaisukeskeisyyttä, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä yhteistyö - ja vuorovaikutustaitoja.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Tietohallintopäällikkö Tuukka Soini, p. 046 877 2952

Opettaja (englannin kieli), 2 paikkaa

Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on erityisesti viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (englanti) osa-alue. Keskeisenä tavoitteenasi on rohkaista opiskelijoita käyttämään vierasta kieltä työelämässä suullisesti ja kirjallisesti.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa. Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan ammatillisen koulutuksen reformin tuntemus ja pätevyys opettaa toista kotimaista kieltä (ruotsi) tai muita vieraita kieliä.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Riitta Vihunen ke 18.4.2018 klo 9-11 p. 046 851 5023

Opettaja (matematiikka, fysiikka ja kemia)

Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana matemaattis-luonnontieteellinen osaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on erityisesti matematiikka ja matematiikan soveltaminen arvostamme myös kykyä opettaa fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen - osa-aluetta. Tehtävässä korostuu ymmärrys eri ammateissa tarvittavasta matemaattisesta osaamisesta. Toivomme, että kykenet opettamaan osa-aluetta työelämään ja ammatillisiin tutkinnon osiin integroidusti ja kokemuksellisesti konkretian kautta erilaiset opiskelijoiden haasteet huomioiden.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa. Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä.

Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Riitta Vihunen ke 18.4.2018 klo 9-11 p. 046 851 5023

Opettaja (psykologia)

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 1.8.2018-31.7.2019.

Tehtävän kuvaus

Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on erityisesti psykologian valinnaiset opinnot. Tehtävässä korostuu ymmärrys eri ammateissa tarvittavasta psykologisesta osasamisesta. Toivomme, että kykenet opettamaan osa-aluetta työelämään ja ammatillisiin tutkinnon osiin integroidusti ja kokemuksellisesti konkretian kautta erilaiset opiskelijoiden haasteet huomioiden.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa.

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikostaustaote

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Riitta Vihunen ke 18.4.2018 klo 9-11 p. 046 851 5023

Opettaja (sosiaali- ja terveysala)

Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysalan hoitotyön ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kolmen vuoden työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta ja vähintään 60 op (35ov) opettajan pedagogiset opinnot. Tehtävässä edellytetään uusien tutkinnon perusteiden tuntemusta, englannin kielen taitoa sekä työkokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta eri-ikäisten opiskelijoiden kanssa.

Eduksi luetaan monipuolisten pedagogisten menetelmien hallinta, monikulttuurinen osaaminen, monipuolinen kokemus sairaanhoidon tehtävistä, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen työote, vastuunottokyky, joustavuus ja työelämäkontaktit.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 4.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Marja Vahala p. 043 820 0463, ke 18.4. klo 9-11, ti 24.4. klo 13-15, to 3.5. klo 13-15.

Opettaja (suomen kieli)

Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on erityisesti viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (suomi) ja tarvittaessa S2 osa-alueiden opetus. Toivomme, että osaat ohjata opiskelijoita käyttämään erilaisia viestintäkanavia monipuolisesti ja ohjata heitä tilanteen mukaiseen kommunikaatioon.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä, osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta. Lisäksi edellytetään Suomi toisena kielenä opettajan pätevyyttä.

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Riitta Vihunen ke 18.4.2018 klo 9 -11 p. 046 851 5023

Opettaja (suomen kieli)

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 1.8.2018-31.7.2019.

Tehtävän kuvaus

Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on erityisesti viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (suomi) ja tarvittaessa S2 osa-alueiden opetus. Toivomme, että osaat ohjata opiskelijoita käyttämään erilaisia viestintäkanavia monipuolisesti ja ohjata heitä tilanteen mukaiseen kommunikaatioon.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa. Lisäksi edellytämme suomi toisena kielenä opettajan pätevyyttä. Eduksi luetaan ammatillisen koulutuksen reformin tuntemus

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

koulutuspäällikkö Riitta Vihunen ke 18.4.2018 klo 9 - 11 puh. 046 851 5023

Opettaja (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Tehtävään kuuluu aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaista suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä äidinkieli ja kirjallisuus opetusta sekä aikuislukiossa, lukioon valmistavassa opetuksesssa että ammattilukiossa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Edellytämme opetuskokemusta lukiosta. Eduksi luetaan aikuislukiotuntemus ja aimpi opettajakokemus kaksoistutkinnossa.

Opetusta on Omnian eri toimipisteissä.

Valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Kari Pekkarinen p. 046 877 1264

  Opettaja (talotekniikka)

  Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

  Tehtävän kuvaus

  Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetattavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavana alana on talotekniikan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina.

  Tehtävä edellyttää hyvää käytännön kokemusta LVI töistä. Lisäksi edellytetään että hakijalla on ajokortti (B-luokka). Eduksi luetaan englannin kielen taito ja hyvä tuntemus polttolaitteistojen asennuksesta.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Jari Sirén, p. 040 126 7194

  Opettaja, Toiminta digitaalisessa ympäristössä

  Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

  Tehtävän kuvaus

  Tehtävään kuulu aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaista suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä äidinkieli ja kirjallisuus opetusta sekä aikuislukiossa, lukioon valmistavassa opetuksesssa että ammattilukiossa.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

  Edellytämme opetuskokemusta lukiosta. Eduksi luetaan aikuislukiotuntemus ja aimpi opettajakokemus kaksoistutkinnossa.

  Opetusta on Omnian eri toimipisteissä.

  Valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Kari Pekkarinen p. 046 877 1264

  Opettaja (turvallisuusala)

  Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

  Tehtävän kuvaus

  Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa virassa opetettavana alana on turvallisuusalan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

  Tehtävä edellyttää voimankäyttökouluttajan oikeuksia. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina. Lisäksi edellytetään ajokorttia (B-luokka).

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 23.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Tomi Vähätiitto, p. 040 126 4942

  Opettaja (yhteiskunnalliset aineet)

  Määräaikainen palvelussuhde ajalle 1.8.2018- 31.12.2018.

  Tehtävän kuvaus

  Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi voi olla yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - osa-alueet.

  Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä, osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa,
  pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

  Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä, kokemusta työelämätaitojen kouluttamisesta ja työllistymisen edistämisestä. Tehtävässä on eduksi laaja-alainen näkemys työelämästä ja työkokemus erityisesti Omnian koulutusaloilta ja arvostamme näkemystä siitä, mitä osaamista toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut tarvitsee yhteiskunnassa ja työelämässä.

  Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Asetusmuutos 1168/2010.

  Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Matti Matikainen, pe 20.4. klo 9-11 ja ma 23.4. klo 15-17, puh. 040 126 7589

  Opettaja (yhteiskunnalliset aineet), 2 paikkaa

  Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

  Tehtävän kuvaus

  Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi voi olla yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - osa-alueet. Toivomme, että hakijalla on kokemusta työelämätaitojen kouluttamisesta ja työllistymisen edistämisestä. Tehtävässä on eduksi laaja-alainen näkemys työelämästä ja työkokemus erityisesti Omnian koulutusaloilta ja arvostamme näkemystä siitä, mitä osaamista toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut tarvitsee yhteiskunnassa ja työelämässä.

  Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa.

  Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

  Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Matti Matikainen, pe 20.4. klo 9-11 ja ma 23.4 klo 15-17, puh. 040 126 7589

  Osaamo-vastaava, 4 paikkaa

  Vakinainen palvelussuhde 30.7.2018 alkaen.

  Tehtävän kuvaus

  Tulet toimimaan vastaavana opettajana yhteisten tutkinnon osien oppimaisemassa Osaamossa. Osaamossa opiskelija saa laaja-alaisesti henkilökohtaistamisen palveluja, ohjausta ja tukea yhteisissä tutkinnon osissa matalan kynnyksen periaatteella. Vastaava opettaja koordinoi Osaamon toimintaa, kehittää yhteistyössä opettajien kanssa osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin menetelmiä, ohjaa opiskelijoita tarvittavan osaamisen hankkimisessa ja toimii tarvittaessa vastuuopettajien tukena henkilökohtaistamisessa.

  Osaamo-vastaavan tehtävään kuuluu myös tutkinnon osan vastaavan tehtävät yhteisissä tutkinnon osissa. Tutkintovastaavana osallistut edustamasi tutkinnon/tutkintojen hakeutumisprosessiin ja vastaat henkilökohtaistamisen toteutumisesta ja yhdenmukaisuudesta. Lisäksi vastaat tutkintoon liittyvien materiaalien oikeellisuudesta sekä toteutuskuvausten ajantasaisuudesta. Mainitsethan hakemuksessasi, minkä tutkinnon osan vastaavan tehtävästä olisit kiinnostunut.

  Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa. Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta rohkeaa asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta sekä yhteisten tutkinnon osien rakenteen ja perusteiden hyvää tuntemusta. Haluamme kehittää toimintaamme avoimuuden ja yhdessä oppimisen hengessä.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Matti Matikainen, koulutuspäällikkö, p. 040 126 7589 (perjantaina 20.4. klo 9.00 - 10.30 ja 23.4. klo 15.00 - 17.00)

  Suunnittelijaopettaja

  Vakinainen palvelussuhde 1.8.2018 alkaen.

  Tehtävän kuvaus

  Tehtävään sisältyy

  • oman aineen opetus sekä ainealueen sisältöjen suunnittelu ja organisointi
  • tuntiopettajien rekrytointi ja heidän yhteyshenkilönään toimiminen
  • ainealueen pedagogiikan kehittäminen
  • asiakkaiden opintoneuvonta
  • Omnian yhteiseen kehittämistyöhön osallistuminen

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

  Lisäksi tehtävässä edellytetään

  • suomen kielestä / suomi toisena kielestä vähintään aineopinnot
  • aikuisten maahanmuuttajien opetuskokemus ja hyvät pedagogiset taidot
  • kyky suunnitella ja organisoida ainealueen opetusta
  • hyvät tietotekniset valmiudet
  • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

  Eduksi luetaan:

  • taito ohjata ja tukea rekrytoimiensa tuntiopettajien osaamista ja sen kehittämistä
  • digi- ja verkko-opetusosaaminen
  • kokemus maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisestä
  • kansalaisopistotoiminnan tuntemus

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 23.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Anne Rasskasov, p. 046 877 2726

  Vastuukouluttaja kotoutumiskoulutukseen, 3 paikkaa

  Määräaikainen palvelussuhde ajalle 14.5.-31.12.2018.

  Tehtävän kuvaus

  Opetusta on 5 opetustuntia päivässä 20-25 tuntia viikossa, ma-pe klo 8-16 välillä. Opetusryhmän koko on n. 20 henkilöä. Suomen kielen lisäksi koulutus sisältää opiskelutaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä ohjausta. Opetusta painotetaan siten, että se antaa opiskelijoille valmiudet hakeutua ja jatkaa ammatillisiin opintoihin tai työelämään. Koulutus toteutetaan suomi toisena kielenä -opettajien, ohjaavien opettajien/opinto-ohjaajien sekä sosiaaliohjaajan yhteistyönä. Opetuspaikkana toimii Omnian Olarin toimipiste Espoossa.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998. Hakijalta edellytetään S2-kouluttajan kelpoisuutta, ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pätevyyttä. Lisäksi edellytetään kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta vähintään 1 vuosi.

  Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

  Hakeminen

  Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi-palvelussa 26.4.2018 klo 15.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa

  Koulutuspäällikkö Seija Ronimus, 040 126 4819, seija.ronimus@omnia.fi
  Koulutusvastaava Mikaela Mandalios, 050 428 9367, mikaela.mandalios@omnia.fi