Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Alta löydät tällä hetkellä Omniassa avoinna olevat työpaikat. Mikäli et löydä avoimista paikoista sinua kiinnostavaa tehtävää, voit tehdä avoimen hakemuksen kuntarekry.fi-palvelussa ja kohdistaa hakemuksen Omniaan. Tarjoamme  työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille.

Tällä hetkellä haemme

Assistentti

Määräaikainen palvelussuhde vuorotteluvapaan sijaisena ajalla 11.5.-30.10.2020.

Tehtävän kuvaus

Assistentti toimii työväenopistossa ainealueen yhteyshenkilönä avustaen kurssisuunnittelussa ja vastaten osaltaan ainealueidensa kurssien hallinnosta ja markkinoinnista. Hän tiedottaa, neuvoo ja ohjeistaa sekä tuntiopettajia, opiskelijoita että yhteistyötahoja.

Assistentti valmistelee ja hallinnoi tuntiopettajien henkilöstöasioihin liittyviä tehtäviä sekä avustaa muissa hallinnollisissa tehtävissä. Assistentti osallistuu tarvittaessa tapahtumien käytännön järjestelyihin, projekteihin ja työryhmätyöskentelyyn.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii soveltuvaa, vähintään toisen asteen tutkintoa. Lisäksi edellytetään hyviä tietoteknisia taitoja sekä hyvää suomenkielen kirjallista ja suullista hallintaa.

Eduksi luetaan viestintä- ja markkinointiosaaminen.

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi, tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 3.4.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Saana Karlsson p.050 428 9361

Opettaja, esimiestyö ja johtaminen sekä tuotekehitystyö

vakinainen palvelussuhde, aloitus sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus

Omnia hakee kokenutta johtamisen ja esimiestyön sekä tuotekehitystyön opettajaa.

Työtehtäviin kuuluvat kouluttaminen, näyttötutkintojen ohjaus, hallinnointi ja arvioiminen sekä koulutusohjelmien suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu täydennyskoulutusten suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä osallistuminen asiakasyhteistyöhön.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä.

Eduksi luemme työkokemuksen ammatillisten tutkintojen parissa työskentelystä (suunnittelu, ohjaus, arviointi ja kouluttaminen) sekä henkilöstö- ja täydennyskoulutuksesta. Arvostamme myös näyttöjä tuloksekkaasta sidosryhmäyhteistyöstä ja koulutusprojektien läpiviennistä sekä taidosta hallita kokonaisuuksia, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä digiosaamista.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Olemme jatkaneet hakuaikaa 31.3. saakka. Hakemuksensa jo lähettäneet otetaan huomioon haussa.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 31.3.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Tiina Thure-Toivanen p. 050 343 4034

Opettaja, matematiikka, kemia ja fysiikka

Avoinna eri mittaisia sijaisuuksia eri toimipisteisiimme.

Tehtävän kuvaus

Opetettavana aineena ovat matematiikka, fysiikka ja kemia.

Olemme yhteydessä sijaistarpeen mukaan. Opetuspisteet sijaitsevat eripuolilla Espoota.

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, peloton asenne pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Opetusta voidaan väliaikaisesti määrätä antamaan myös henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 30.4.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Anna Lätti p. 040 126 4851
Maarit Honkanen p. 040 126 7209
Minna Lifländer p. 046 851 5045
Kai Lillstrang p. 040 126 7140

Tuntiopettaja, liikunta- ja hyvinvointikurssit

Omnian Espoon työväenopiston hyvinvoiva espoolainen -osaamisalueella on jatkuva erilaisten ryhmäliikuntalajien tuntiopettajien sijaishaku. Työsuhteen kesto on riippuvainen sijaistamistarpeen syystä ja tarpeet voiva ilmaantua lyhyellä varoitusajalla. Haemme sijaisia erityisesti yksittäisille opetustunneille.

Tehtävän kuvaus

Etsimme erilaisille ryhmäliikunnan kursseille tuntiopettajia, joilla on mahdollisimman laaja kokemus liikunnan, terveyden ja hyvinvointialan opettamisesta. Erityisesti etsimme musiikkiin ohjattujen tuntien osaajia, tanssilajien osaajia, jooga- ja pilates ohjaajia, vesiliikunnan osaajia sekä perhekurssien opettajia.

Tuntiopettajan sijaisen tehtäviin kuuluu liikuntakurssien opetus ja ohjaus erilaisille kohderyhmille työväenopiston kursseilla. Opetusta on pääasiassa arki-iltoina, mutta jonkin verran myös päivisin ja viikonloppuisin. Tuntiopetuspaikat sijaitsevat eri puolilla Espoota. Maksamme matkakorvausta julkisen liikenteen mukaan niiltä osin kuin matkaa opetuspaikkaan kertyy yli 6 km suuntaansa kotoa käsin.

Tuntiopettajan sijaisena toimiminen edellyttää osaamista ja kokemusta aineissa, joihin sijaista haetaan. Tuntiopettajan tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky opettaa ja ohjata erilaisia ihmisiä samassa ryhmässä, järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus, avoin suhtautuminen asiakkaan toiveisiin ja palautteeseen.

Omniassa arvostetaan pedagogista osaamista. Opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov tai vastaavat) tai aikuiskasvatuksen perusopinnoista maksamme korotettua tuntipalkkaa. Eduksi luettavia liikunta-alan, terveyden edistämisen ja hyvinvointialan tutkintoja ovat opistotason tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistotutkinnot, jotka huomioidaan tuntipalkkauksessa. Lajiosaamisessa arvostetaan lajiliittojen, urheilu- ja kuntoilujärjestöjen virallisten kurssien tai yksityisen sektorin lisenssikoulutusta.

Mainitsethan hakemuksessasi mitä liikuntalajeja voit opettaa ja minkälainen kokemus sinulla on ryhmäliikunnan opettamisesta.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 15.6.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Saana Karlsson, p. 050 428 9361.

Työharjoittelu ja työssä oppiminen

Mikäli olet kiinnostunut työharjoittelu- tai työssä oppimispaikoista, voit lähettää hakemuksesi sähköpostitse: paivi.saari@omnia.fi

Kerro hakemuksessasi:

  • missä ja mitä alaa opiskelet
  • työharjoittelun/työssä oppimisjaksosi ajankohta
  • millainen suunnitelma sinulle on ko. jaksolle
  • yhteystietosi