Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Alta löydät tällä hetkellä Omniassa avoinna olevat työpaikat. Mikäli et löydä avoimista paikoista sinua kiinnostavaa tehtävää, voit tehdä avoimen hakemuksen kuntarekry.fi-palvelussa ja kohdistaa hakemuksen Omniaan. Tarjoamme  työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille.

Tällä hetkellä haemme

Opettaja, valmentava koulutus Valma

Vakinainen palvelussuhde 1.1.2020 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Valma-opettaja tukee ja ohjaa oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta hyödyntäen. Valma-opettajalla tulee olla valmius opettaa kaikkia ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden mukaisia koulutuksen osia.

Tehtävässä edellytetään ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuutta, kokemusta nuorien ja/tai maahanmuuttajien opettamisesta sekä kokemusta Valma-koulutuksesta. Eduksi katsotaan monipuolisten opetus/ohjausmenetelmien käyttäminen sekä kielititetoisen opetuksen osaaminen.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 13.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Mila Pakarinen, p. 046 851 5009.

Ruokapalvelutyöntekijä

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 10.1.-7.7.2020.

Tehtävän kuvaus

Ruokapalvelutyöntekijä toimii astiahuollossa, avustaa lounaan valmistuksessa sekä linjaston ja vitriinin täydentämisessä, huolehtii nimetyistä omavalvonta- ja puhtaanapitotehtävistä, osallistuu tavaroiden vastaanottoon ja varastointiin sekä avustaa asiakastilausten valmistelussa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kokouskahvitusten hoitaminen aamu- tai iltavuorossa.

Tehtävässä edellytetään ravintola- tai suurkeittiöalan perustutkintoa, riittävää kokemusta keittiötyöstä ja hygieniapassia. Hyvä tiimi- ja asiakaspalvelutaito sekä suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen ovat työssä eduksi. Lisäksi kokemus monikulttuurisesta työyhteisöstä ja ohjaustaidot katsotaan eduksi, sillä keittiössä työskentelevät myös työssöoppijat, jotka opiskelevat alaa.

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 16.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Jyrki Loijas, p. 040 126 719

Opettaja, suomi toisena kielenä, 2 paikkaa

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 15.1.2020-31.12.2020.

Tehtävän kuvaus

Omnian Osaamiskeskus tarjoaa työttömille maahanmuuttajille monialaista työllistysmistä ja koulutukseen hakeutumista tukevaa palvelua. S2 opettaja toimii Osaamiskeskuksen koulutusjaksolla viestintä- ja vuorovaikutussisältöjen opettajana sekä tukee muuta Osaamiskeskuksen toimintaa ja opetusta kielitietoisuuden vahvistamisessa. Opettaja osallistuu kehittyvän toiminnan ja koulutusten sisältöjen kehittämiseen työnhakijoiden tarpeen mukaisesti.

Kelpoisuusehtona on S2 opettajan pätevyys. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan aiempi kokemus maahanmuuttajien ohjauksesta ja koulutuksesta, monialaisen yhteistyön tuntemus sekä työskentely kotouttamisen parissa.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö, Annukka Jamisto, p. 040 126 7643.

Työpajaohjaaja autopajalle

Vakinainen palvelussuhde 1.1.2020 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Työpajaohjaaja suunnittelee, koordinoi ja ohjaa työpajalla toteutettavaa työtoimintaa, toimii työpajanuoren ammatillisena ohjaajana omalla vastuualueellaan, tässä tapauksessa autopajalla. Työpajaohjaaja toimii yhteistyössä ohjauspalvelujen kanssa osallistuen pajanuoren tavoite- ja palautekeskusteluihin sekä nuoren henkilökohtaisen suunnitelman edistämiseen. Ohjattavat nuoret ovat työpajoilla työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa, ja tämän lisäksi autopajalla on myös kaksi oppisopimuspaikkaa. Autopajan ohjaaja toimii osana auto- ja kuljetuspajan tiimiä.

Työpajaohjaajalta edellytetään vähintään toisen asteen soveltuvaa ammatillista koulutusta sekä kiinnostusta työskennellä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä autoalan osaamista (huollot ja korjaustyöt). Eduksi luetaan kokemus nuorten ohjaamisesta ja suoritettu työpaikkaohjaajakoulutus.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 13.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Juho Salmi, p. 040 126 7282.

Työpajaohjaaja ruokapalvelupajalle

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 7.1.2020-31.3.2020.

Tehtävän kuvaus

Työpajaohjaaja toimii ammatillisena ohjaajana Omnian Nuorten työpajojen ruokapalvelupajalla. Pajalla tehdään nuorten kanssa ravintola-ja kahvila-alan harjoitus- ja asiakastöitä sekä tuetaan nuoria etenemään heidän yksilöllisillä poluillaan kohti työtä, opintoja tai muita heille merkityksellisiä tavoitteita.

Työpajaohjaaja suunnittelee, koordinoi ja ohjaa työpajalla toteutettavaa työtoimintaa. Työpajaohjaaja toimii myös yhteistyössä ohjauspalvelujen (toimintaterapeutti, kuraattori, koulutusvalmentaja, työelämävalmentaja ja ryhmävalmentaja) kanssa osallistuen pajanuoren tavoite- ja palautekeskusteluihin sekä nuoren henkilökohtaisen suunnitelman edistämiseen. Työpajaohjaajan työparina toimii kokki.

Tehtävään edellytetään vähintään toisen asteen soveltuvaa ammatillista koulutusta sekä kokemusta ja kiinnostusta työskennellä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, taitoa organisoida työtehtäviä sekä paineensietokykyä.

Eduksi luetaan hotelli-, ravintola-,catering-alalta kerätty osaaminen ja hygieniapassi.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 13.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Monika Seppälä, p. 040 126 4947.

Uraohjaaja

Maahanmuuttajille suunnattuun Osaamiskeskukseen uraohjaajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2020-31.12.2020.

Tehtävän kuvaus

Uraohjaaja toimii Osaamiskeskuksessa asiakkaan vastuutyöntekijänä ensimmäisestä tapaamisesta eteenpäin ohjaukseen. Uraohjaaja vastaa asiakkaan alkuhaastattelusta, kartoitustarpeen tunnistamisesta, koulutustarpeen suunnittelusta ja jatko-ohjauksesta.

Osaamiskeskus on ollut toiminnassa vuoden 2019 alusta ja olemme ensimmäisen toimintavuotemme aikana ohjanneet työhön ja koulutukseen yli 400 asiakasta. Toiminnan tavoitteena on luoda palvelua, joka tuo ratkaisuja nykyisiin palvelukapeikkoihin ja auttaa konkreettisesti maahanmuuttaneita työnhakijoita kohti koulutusta ja työllistymistä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä TE-toimiston, kaupungin työllisyyspalveluiden, Omnian muiden yksikköjen ja kolmannen sektorin kanssa. Osaamiskeskuksen työ on moniammatillista ja konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että työyhteisössä on TE-asiantuntijoita, yrityskoordinaattoreita, opettajia, sosiaaliohjaaja, uraohjaajia, opinto-ohjaaja, koulutusvastaava, assistentti ja päällikkö. Tämä edellyttää arjen työssä erittäin hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä katsoa perinteistä työroolia pidemmälle.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää kokemusta maahanmuuttajien kanssa tehdystä ohjaustyöstä, aikaisempaa kokemusta ura- tai palveluohjauksesta, osaamista valtion ja kaupungin työllisyydenhoidon palveluista sekä osaamista koulutuskentän palveluista (erit. ammatillinen koulutus ja työvoimakoulutukset).

Eduksi luetaan monipuolinen kielitaito, ja erityisesti arabian, darin tai farsin osaaminen.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 23.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Annukka Jamisto, p. 040 126 7643, 16.12. ja 17.12. klo 12-15.

Työharjoittelu ja työssä oppiminen

Mikäli olet kiinnostunut työharjoittelu- tai työssä oppimispaikoista, voit lähettää hakemuksesi sähköpostitse: paivi.saari@omnia.fi

Kerro hakemuksessasi:

  • missä ja mitä alaa opiskelet
  • työharjoittelun/työssä oppimisjaksosi ajankohta
  • millainen suunnitelma sinulle on ko. jaksolle
  • yhteystietosi