Meille töihin

Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.
Intohimo näkyy omnialaisten työssä

Omniassa työskentelee lähes 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme. 

”Opiskelijat ovat työssäni parasta: työ saa jatkuvasti uusia ulottuvuuksia ja haastaa pysymään ajan hermolla. Työelämäyhteistyö, koulutukset ja työelämäjaksot pitävät osaamisen ajan tasalla.”
– Tuula Rasimus, kouluttaja Omniassa

Tällä hetkellä haemme:

Ohjaaja, sähköala

Vakituinen palvelussuhde 6.2.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Ohjaajan työn tarkoituksena on varmistaa opiskelijoiden oppiminen ja tukea heidän toimintakykyään erilaisissa oppimisympäristöissä sekä niihin liittyvissä muissa toiminnoissa yhteistyössä opettajien ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä.

Ohjaajalla on oltava soveltuva toisen asteen sähköalan koulutus sekä vaadittavat alakohtaiset kortit tai mahdollisuus suorittaa ne työn ohessa. Tehtävässä korostuu vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot laajan asiakas- ja yhteistyöverkon kautta. Tehtävä edellyttää siihen liittyvien järjestelmien, koneiden ja välineiden käyttötaitoa.

Lisäksi edellytetään urakointikokemusta sisäjohtoasennuksista. Valitun henkilön tulee olla sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja SFS 6002 mukainen ammattihenkilö. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös B-luokan ajokorttia.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi -palvelussa 19.1.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen, p. 046 851 5164

Työelämävalmentaja

Vakituinen palvelussuhde 1.2.2018 alkaen.

Tehtävän kuvaus

Työelämävalmentaja kuuluu ohjauspalvelutiimiin, jonka tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun.

Työelämävalmentajan tehtävään kuuluu työpajanuorten tukeminen siirtymisessä työkokeiluihin yrityksiin ja Omnian yritysmuotoisiin toimintoihin sekä avoimille työmarkkinoille, hankkia ja ylläpitää suhteita yhteistyöyrityksiin nuorten jatkopuolkujen mahdollistamiseksi esimerkiksi seinättömän valmennuksen mallilla ja toteuttaa kohdennettua pienryhmätoimintaa pajanuorille yhteistyössä Ohjaamotalon muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävässä korostuu yrityksen ja nuoren tukeminen työkokeilun alussa ja aikana sekä palkkatuella työllistämisessä neuvominen. Yrityskontaktointia tehdään yhteistyössä verkostojen kanssa. Lisäksi työelämävalmentaja tekee tiivistä yhteistyötä TE-hallinnon, Espoon kaupungin työllisyyspalvelujen sekä Espoon Ohjaamotalon kanssa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vähintään vuoden työkokemusta ohjaustyöstä, vahvaa nuorten kohtaamistaitoa sekä hyviä markkinointi- ja valmennustaitoja yritysyhteistyön onnistumiseksi. Eduksi katsotaan yritysten kanssa tehty yhteistyö sekä TE-hallinnon tuntemus.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi -palvelussa 22.1.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Palvelupäälliköt Saija Hillebrand, p. 043 824 0364 ja Veijo Wienkoop, p. 040 126 7202

Suomi toisena kielenä -tuntiopettaja (2 paikkaa)

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 12.2.-16.11.2018.

Tehtävän kuvaus

Haemme kahta S2-tuntiopettajaa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen. Koulutuksen opiskelijat ovat aikuisia maahanmuuttajia, joilla on kotoutumissuunnitelma voimassa.

Tehtävään kuuluu luku- ja kirjoitustaidon, suomen kielen sekä yhteiskuntataitojen ja kulttuurintuntemuksen opetus ja sen suunnittelu, opiskelijaryhmän vastuuopettajana toimiminen sekä Omnian yhteiseen kehittämiseen osallistuminen. Vastuuopettajan tehtäviin sisältyy mm. opiskelusuunnitelman laatiminen yhdessä opiskelijan kanssa, oppimisen arviointi ja seuranta sekä yhteydenpito opiskelijaa koskevissa asioissa esim. TE-toimistoon.

Opetuksessa noudatetaan oppilaitoskohtaista vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso A1.1.

Koulutus alkaa 12.2.2018 ja päättyy 16.11.2018 (opetusta ei ole 18.6.-10.8. eikä 15.-19.10.). Opetusta on 4 tuntia päivässä, yht. 20 tuntia viikossa. Lisäksi muuta työtä 5 tuntia viikossa tai enemmän erikseen sovittaessa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään suomen kielen aineopintoja, maahanmuuttajien S2-opetuskokemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitoja, tvt-taitoja, joustavuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Eduksi luetaan kokemus maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta sekä moniammatillisesta tiimityöstä.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja täytä hakemus kuntarekry.fi -palvelussa 25.1.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Anne Rasskasov, p. 046 877 2726