Laadunhallinta

Kannamme vastuuta.

Laadunhallinta

Omniassa laadunhallinta perustuu EFQM Excellence -malliin eli Euroopan laatupalkintomalliin, jonka mukaan Omniassa on toteutettu vuosittainen itsearviointi, jossa tunnistetaan Omnian suurimmat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Arviointi on tehty vuosina 2008 - 2018. Vuoden 2019 aikana EFQM-malli on uudistettu Euroopassa ja uusi EFQM-2020 julkistettiin 23.- 24.10.2019 EFQM-foorumissa Helsingissä. Uusi EFQM 2020-malli painottaa vahvasti tulevaisuuden ennakointia, kestävää kehitystä ja innovaatioita.

Johtamisen apuna Omniassa käytetään tuloskorttia. Laatutoiminnan tukena käytetään OPH:n ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta, OKM:n Kohti huippulaatua; Ammatillisen koulutuksen strategia vuoteen 2030 ja ammatillisen koulutuksen vertaisarviointikriteereitä (2019).

Toiminnan laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi kaikilta oppijoilta ja asiakkailta pyydetään myös systemaattisesti asiakaspalaute.  Saadun palautteen perusteella Omnian toimintaa kehitetään entistä paremmin oppijoita ja asiakkaita palvelevaksi. Lisäksi toiminnan laatua parannetaan mm. sisäisten auditointien, vertaisarviointien, kansallisten arviointien ja benchmarking-vierailujen avulla.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meillä Omniassa välittävää, arvostavaa ja kannustavaa asennetta. Vastuullisuutta on myös laadukas opetus sekä yhdenvertaiset ja joustavat mahdollisuudet hankkia ammattitaito ja kehittää itseään monipuolisesti.

Ohjaamme koulutukseen hakeutuvia ja oppijoitamme opintoihin ja työuralle. Kannustamme oppijoitamme ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne. Emme kuitenkaan jätä oppijoita yksin: olemme aina panostaneet hyvään ohjaukseen. Näin oppijat, nuoret ja aikuiset, saavat parhaat eväät elinikäisen oppimisen tielle.

Kestävän kehityksen sertifikaatti

OKKA-säätiö on myöntänyt Omnialle kestävän kehityksen sertifikaatin vuoteen 2020 asti. Sertifikaatti myönnettiin syksyllä 2017 suoritetun ulkoisen auditoinnin perusteella, jossa kiinnitettiin huomiota toimintakulttuuriin, opetukseen ja johtamiseen ja siihen, kuinka kestävä kehitys toteutuu hyvinvoinnissa, ympäristössä, taloudessa ja kulttuurissa.

 

Kestävä kehitys on vastuuta tulevaisuudesta

Kestävä kehitys on oleellinen osa Omnian laadunhallintaa ja Omnia on toteuttanut paljon erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä kehittämistoimia. Kestävä kehitys näkyy Omniassa mm.:

 • Luomuaamupuuro opiskelijoille ja henkilöstölle.
 • Kasvisruokapäivä kerran viikossa.
 • Käytössä härkäpapuvalmisteet ja muut proteiinipitoiset kasvisvalmisteet, täysviljatuotteet, palkokasvikset ja siemenet.
 • Opiskelijaravintoloiden ja ravintola Henricuksen raaka-ainevalinnat (Luomu- ja Reilun kaupan –tuotteet)
 • Myynnissä hedelmiä ja proteiinipitoisia välipaloja.
 • Tarjolla luomumaitoa, -piimää ja kauramaitoa.
 • Saatavilla vegaaninen ruoka.
 • Urheilupolkulaisilla ravitseva aamu- ja välipala.
 • Ylijäämäruoka myydään henkilöstölle ja opiskelijoille
 • Iltaruokailuissa hyödynnetään osa jäähdytetystä ruoasta
 • Tarjottimet on poistettu käytöstä biojätemäärän pienentämiseksi, joka onkin puolittunut aikaisempaan verrattuna. Samalla veden-, sähkön ja pesuaineiden kulutus ja työn määrä on vähentynyt.  Työn kuormittavuus on vähentynyt melu- ja lämpö- ja pesuainehöyryjen vähennettyä. 
 • OmniaShop, jossa myydään kestävän kehityksen tuotteita
 • kopiopaperin käyttö on vähentynyt alle puoleen v. 2008 jälkeen, vaikka opiskelijamäärät ovat kasvaneet
 • poistettavat tietokoneet tyhjennetään, asennetaan uudelleen ja myydään edullisesti
 • hankittavissa laitteissa Energy Star- merkintä
 • Omnian autoissa ajonhallintajärjestelmä
 • vanhojen kiinteistöjen korjaus ja ylläpito
 • Omnia on Reilun kaupan oppilaitos

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi v. 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti v. 2015 kansallisen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin. Itsearviointeihin osallistui yhteensä 99 henkeä, joista oppijoita 24, sidosryhmien edustajia 16, opetushenkilöstöä 42 henkeä ja loput johtoa ja muuta henkilöstöä. Itsearvioinnin tulosten mukaan Omnian laadunhallintajärjestelmä on toimiva ja rakenteet ovat kunnossa.    PDF iconOmnian laadunhallintajarjestelman itsearvioinnin tulokset.

Palkinnot ja tunnustukset velvoittavat meitä

Omnia on saanut työstään lukuisia tunnustuksia.

 • Omnia voitti Opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkinnon v. 2013, perusteena toiminnan laadun ja tulosten jatkuva parantaminen ja esimerkillinen työ ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja erityisteemana yrittäjyys.
 • Vuonna 2014 Omnian ammatilliselle koulutukselle ja Työväenopistolle myönnettiin OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatit. Vuonna 2018 myönnettiin Omnian koko toiminnan ja koulutuksen kattava sertifikaatti vuoteen 2020 asti.
 • OmniaShop on saanut kunniamaininnan OKKA-säätiön Kestävän kehityksen teko -kilpailussa.
 • Vuonna 2014 Omnialle myönnettiin Reilun kaupan oppilaitos -tunnustus.
 • Kehittämisyksikkö InnoOmnia on palkittu useilla kansallisilla ja kansainvälisillä tunnustuksilla. Esimerkiksi pitkäjänteinen kehittämistyö palkittiin kunniamaininnalla Laatukeskuksen Vuoden laatuinnovaatio 2015 -kilpailussa. InnoOmnia on niin ikään valittu InnoveEduun innovatiivisten koulutusratkaisujen listalle esimerkillisenä oppimisympäristönä.
Lisätietoja antaa
Tuukka Soini
Kehittämisjohtaja
0468772952
Tuukka.Soini@omnia.fi