Laadunhallinta

Kannamme vastuuta.

Laadunhallinta

Omniassa laadunhallinta perustuu EFQM Excellence -malliin eli Euroopan laatupalkintomalliin, jonka mukaan Omniassa on toteutettu vuosittainen itsearviointi, jossa tunnistetaan Omnian suurimmat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Arviointi on tehty vuodesta 2008 lähtien.

Johtamisen apuna käytetään tuloskorttia. Laatutoiminnan tukena käytetään OPH:n ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta.

Toiminnan laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi kaikilta oppijoilta ja asiakkailta pyydetään myös systemaattisesti asiakaspalaute.  Saadun palautteen perusteella Omnian toimintaa kehitetään entistä paremmin oppijoita ja asiakkaita palvelevaksi. Lisäksi toiminnan laatua parannetaan mm. sisäisten auditointien, vertaisarviointien, kansallisten arviointien ja benchmarking-vierailujen avulla.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meillä Omniassa välittävää, arvostavaa ja kannustavaa asennetta. Vastuullisuutta on myös laadukas opetus sekä yhdenvertaiset ja joustavat mahdollisuudet hankkia ammattitaito ja kehittää itseään monipuolisesti.

Meillä hyvinvoivat opiskelijat ja henkilöstö tekevät Omniasta yhdessä viihtyisän opiskelu- ja työpaikan. Seuraa Yhdessä Omniassa -sivullamme, mitä Omniassa tapahtuu hyvinvoinnin edistämiseksi ja osallistu mukaan.

Ohjaamme koulutukseen hakeutuvia ja oppijoitamme opintoihin ja työuralle. Kannustamme oppijoitamme ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne. Emme kuitenkaan jätä oppijoita yksin: olemme aina panostaneet hyvään ohjaukseen. Näin oppijat, nuoret ja aikuiset, saavat parhaat eväät elinikäisen oppimisen tielle.

Kestävän kehityksen sertifikaatti

OKKA-säätiö on myöntänyt Omnialle kestävän kehityksen sertifikaatin vuoteen 2020 asti. Sertifikaatti myönnettiin syksyllä 2017 suoritetun ulkoisen auditoinnin perusteella, jossa kiinnitettiin huomiota toimintakulttuuriin, opetukseen ja johtamiseen ja siihen, kuinka kestävä kehitys toteutuu hyvinvoinnissa, ympäristössä, taloudessa ja kulttuurissa.

 

Kestävä kehitys on vastuuta tulevaisuudesta

Kestävä kehitys on oleellinen osa Omnian laadunhallintaa ja Omnia on toteuttanut paljon erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä kehittämistoimia. Kestävä kehitys näkyy Omniassa  mm.:

  • oppijoiden ilmainen aamupuuro
  • opiskelijaravintoloiden ja ravintola Henricuksen raaka-ainevalinnat (Luomu- ja Reilun kaupan –tuotteet)
  • OmniaShop, jossa myydään kestävän kehityksen tuotteita
  • kopiopaperin käyttö on vähentynyt alle puoleen v. 2008 jälkeen, vaikka opiskelijamäärät ovat kasvaneet
  • poistettavat tietokoneet tyhjennetään, asennetaan uudelleen ja myydään edullisesti
  • hankittavissa laitteissa Energy Star- merkintä
  • Omnian autoissa ajonhallintajärjestelmä
  • vanhojen kiinteistöjen korjaus ja ylläpito
  • Omnia on Reilun kaupan oppilaitos

Kestävää kehitystä edistävä RCE Espoo -verkosto (Regional Centre of Expertise) on olennainen osa toiminnan laadun kehittämistyötä.

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi v. 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti v. 2015  kansallisen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin. Itsearviointeihin osallistui yhteensä 99 henkeä, joista oppijoita 24, sidosryhmien edustajia 16, opetushenkilöstöä 42 henkeä ja loput johtoa ja muuta henkilöstöä. Itsearvioinnin tulosten mukaan Omnian laadunhallintajärjestelmä on toimiva ja rakenteet ovat kunnossa.  PDF iconOmnian laadunhallintajarjestelman itsearvioinnin tulokset.

Palkinnot ja tunnustukset velvoittavat meitä

Omnia on saanut työstään lukuisia tunnustuksia.

Lisätietoja antaa
Kirsti Nopanen
Laatupäällikkö
0505250947
Kirsti.Nopanen@omnia.fi