Kansainvälinen Omnia

Kansainvälisyys – sulka Omnian hatussa.

Omnialla on verrattomat yhteydet moneen maailman kolkkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kumppanuuksia, yhteisiä hankkeita, yhteistyösopimuksia, monipuolista tiedon vaihtoa, koulutusvientiä sekä tietysti opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtojaksoja.

Satsauksemme kansainvälisyyteen on myös noteerattu: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (nyk. OPH) on myöntänyt Omnialle Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan vuosille 2016–2020. Tunnustuksen saimme pitkäjänteisestä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden ja laadukkaan kansainvälisen toiminnan kehittämisestä.

Satoja opiskelijavaihtoja vuosittain

Vaihtojakso ulkomailla kartuttaa paitsi ammatillista osaamista myös kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta ja taitoa toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa. Ulkomaanvaihtojen lisäksi myös kotimaassa voi osallistua kansainväliseen toimintaan. Omniasta ja Omniaan toteutuu vuosittain useita satoja opiskelijavaihtoja.

Lisätietoa aiheesta

Kansainväliset hankkeet

Omnia koordinoi kansainvälisiä hankkeita ja toimii erilaisissa hankkeissa myös kumppanina. Verkostot ovat koulutuksenjärjestäjien yhteistyöverkostoja, joissa edistetään tietyn alan tai teeman kansainvälistä yhteistyötä.

Hankkeita rahoitetaan rahoitetaan Opetushallituksen, EU:n rahoitusohjelmien sekä Omnian kansainvälisyyteen kohdennettujen apurahojen kautta. Omnia toimii yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten koulutuksenjärjestäjien, Opetushallituksen ja eri alojen yritysten kanssa.

Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta vientituote

Suomalaiselle koulutusosaamiselle on maailmalla kysyntää. Omnia on ammatillisen koulutusviennin edelläkävijäorganisaatio, joka kehittää koulutuksesta liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille Omnia Education Partnerships Oy:n kautta. Kumppaneitamme tässä työssä ovat koti- ja ulkomaiset yritykset ja koulutusalan organisaatiot.

Lue lisää Omnia Education Partnership -sivulta.

Kielet ja matkat kiinnostavat työväenopiston oppijoita

Espoon työväenopistossa kansainvälistyminen näkyy kieli- ja kulttuurimatkojen suosiona Euroopan maihin, laajassa kielivalikoimassa, henkilökunnan ja asiakaskunnan kansainvälistymisessä ja useissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa.

Henkilökunnan vaihtojaksot

Kansainväliset vaihtojaksot rikastuttavat omaa työtä: 1–2 viikon mittaisilla henkilökunnan vaihtojaksoilla verkostoidutaan oman alan yrityksissä ja oppilaitoksissa, perehdytään työtapoihin ja kerätään hyviä käytänteitä oman työn kehittämiseksi.

"Sain Japanissa lukuisia ideoita opetukseeni vanhusten viriketoiminnasta. Haluan kehittää yhteistyötä Suomessa vanhuksia hoitavien toimijoiden kanssa. Ideoista innostuneena suunnittelimme opiskelijoideni kanssa vanhuksille muun muassa pelin, jossa on suomalaisia kaloja ja onget."
- Pirjo Salervo, kouluttaja Omniassa

Koulutamme myös englanniksi

Omnia tarjoaa sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden perustutkinnot myös englannin kielellä.

Lisätietoa aiheesta