Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Johto ja päätöksenteko

Koulutuskuntayhtymän päätöksenteossa ovat edustettuina sen jäsenkunnat Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen. Hallituksessa Espoota edustaa kuusi, Kirkkonummea kaksi ja Kauniaisia yksi jäsen.

Omnian hallitus

Omnian hallitus huolehtii kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hallitusta ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet
 • Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja
 • Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja
 • Tapani Ala-Reinikka
 • Abdirahman Ali
 • Nina From
 • Jan Holst
 • Timo Kilpiäinen
 • Outi Saloranta-Eriksson                            
 • Anni-Mari Syväniemi

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina.

Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäsenet
 • Jyrki Seppänen, puheenjohtaja
 • Antti Kainulainen, varapuheenjohtaja
 • Ulla Seppälä, jäsen

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Toimikunnan tehtävinä (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 531/2017 93§) päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta, opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä.

Jäsenet 17.3.2021– 17.3.2024
 • Terhi Pippuri, puheenjohtaja, opiskeluhuollon päällikkö, Espoon kaupunki
 • Tapio E. Nieminen, sosiaalipalvelujen päällikkö, Espoon kaupunki
 • Sari Rautiainen, palvelupäällikkö, Omnia
 • Erja Kumpulainen, toimialarehtori, Omnia
 • Kaisa Martikainen, opiskelijakunnan edustaja, opiskelijahallituksen puheenjohtaja, Omnia
 • Sanna Hosio, opettajaedustaja, Omnia
 • Tapio Siukonen, toimikunnan esittelijä, hallintojohtaja, Omnia

Omnian johtoryhmä

Johtoryhmä huolehtii yhtymäkokouksen ja hallituksen päätösten käytännön toteuttamisesta ja valmistelee muita yhteistä päätöksentekoa ja kuntayhtymän kehittämistä koskevia asioita.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Tuula Antola

Vastuualueet: Omnia-konsernin toiminnallinen ja taloudellinen johtaminen, koulutus- ja elinkeinopoliittisten linjausten koordinointi, kuntayhtymän jäsenkunta- ja yhteiskuntasuhteet, kansainvälisten suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen, yhtymähallituksen asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano. 

Ota yhteyttä

Hallintojohtaja Tapio Siukonen

Vastuualueet: Henkilöstöpalvelut, työsuojelu- ja turvallisuusasiat sekä yleishallintoon ja yhteistoimintaan liittyvät tehtävät. Kuntayhtymän johtajan varahenkilö.

Ota yhteyttä

Kehittämisjohtaja Tuukka Soini

Vastuualueet: Digitaaliset palvelut, IT-palvelut, projekti- ja kansainvälinen toiminta, laatu, tiedonhallinta, yhteentoimivuus.

Ota yhteyttä

Liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu (virkavapaalla 30.4.2022 saakka)

Vastuualueet: Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden johtaminen sekä konsernin liiketoiminta.

Ota yhteyttä

Rehtori Maija Aaltola

Vastuualueet: Koulutus- ja opiskelijapalvelut -yksikön rehtori. Ammatillisen koulutuksen, aikuislukion, aikuisten perusopetuksen ja kansalaisopiston järjestämis- ja ylläpitolupien mukainen koulutus ja opetus. Opetuksen ja opiskelun varmistavat suunnittelu-, ohjaus- ja tukipalvelut.

Ota yhteyttä

Talousjohtaja Kai Iivari

Vastuualueet: Omnia-konsernin talouden sekä rahoituksen suunnittelu ja seuranta. Kuntayhtymän johtajan 2. varahenkilö.

Ota yhteyttä

Viestintäjohtaja Päivi Korhonen

Vastuualueet: Viestintä- ja markkinointipalvelujen johtaminen, strateginen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Keskitetyt matkahallintopalvelut.

Ota yhteyttä

Johdon foorumi

Johdon foorumi kokoontuu kerran kuussa. Foorumi käsittelee Omnian keskeisiä strategisia ja toiminnallisia teemoja.

Jäsenet
 • Kuntayhtymän johtaja Tuula Antola, puheenjohtaja
 • Rehtori Maija Aaltola
 • Talousjohtaja Kai Iivari
 • Toimialarehtori Anna-Maija Iskanius
 • Toimialarehtori Erja Kumpulainen
 • Toimialarehtori Tommy Mård
 • Toimialarehtori Kari Mäenpää
 • Innovaatiojohtaja Heidi Rajamäki-Partanen
 • Hallintojohtaja Tapio Siukonen
 • Tietohallintopäällikkö Tuukka Soini
 • Toimialarehtori Minna Ström
 • Liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu
 • Palvelujohtaja Sirkka Wiman
 • Viestintäjohtaja Päivi Korhonen, sihteeri

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat

Omnian viranhaltijapäätökset ja toimielinten kokouspöytäkirjat ovat osoitteessa paatokset.omnia.fi. Päätökset löytyvät viranhaltijan tai toimielimen nimellä tai hakusanojen avulla.

Takaisin ylös
Tagit:
Johtaminen