Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Omnian toiminnan laadun ja toteutuksen seuranta.

Omnian toimintaa ohjaavat perussopimus,  jonka jäsenkunnat vahvistavat sekä hallintosääntö, jonka Omnian yhtymäkokous vahvistaa. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet hyväksyy Omnian hallitus. Lisäksi toiminnan tukemiseksi laaditaan erillisiä toimintaohjeita ja sisäisiä toimintasääntöjä.

PDF iconKoulutuksen järjestämislupa

PDF iconOmnian hallintosääntö

PDF iconOmnian järjestyssäännöt

PDF iconOmnian palkkiosääntö

PDF iconOmnian perussopimus

PDF iconOmnian talousarvio ja taloussuunnitelma 2018

PDF iconTilinpäätös 2017 

PDF iconTilintarkastuskertomus 2017