Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Omnian toiminnan laadun ja toteutuksen seuranta.

Omnian toimintaa ohjaavat perussopimus,  jonka jäsenkunnat vahvistavat sekä hallintosääntö, jonka Omnian yhtymäkokous vahvistaa. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet hyväksyy Omnian hallitus. Lisäksi toiminnan tukemiseksi laaditaan erillisiä toimintaohjeita ja sisäisiä toimintasääntöjä.

PDF iconKoulutuksen järjestämislupa

PDF iconOmnian järjestyssäännöt

PDF iconOmnian hallintosääntö

PDF iconOmnian palkkiosääntö

PDF iconOmnian perussopimus

PDF iconOmnian talousarvio ja taloussuunnitelma 2017

PDF iconTalousarvion 2017 noudattamista koskevat ohjeet

PDF iconTarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

PDF iconTilinpäätös 2016

PDF iconTilintarkastuskertomus 2016