Johto ja päätöksenteko

Jäsenkunnat edustettuina.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen koulutuskuntayhtymä, jonka tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää monialaista ammatillista koulutusta ja tukea työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Omnian organisaatio: Omnia — ammatillista koulutusta ja paljon enemmän

Jäsenkuntien edustajista muodostetaan yhtymäkokous: jokaista kuntaa edustaa yksi henkilö, jolla on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikauden kauden ajaksi. Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina. Yhtymäkokous on Omnian ylin päättävä toimielin. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 

Omniassa toimivat seuraavat toimikunnat

 • Opiskelijan oikeusturvatoimikunta, joka päättää vähintään seuraavista asioista: opiskeluoikeuden peruuttaminen, opiskeluoikeuden palauttaminen, määräaikainen erottaminen, asuntolasta erottaminen sekä opiskelusta pidättäminen

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat löytyvät 1.6.2017 alkaen osoitteesta paatokset.omnia.fi.

Yhteistiedoista löytyvät Omnian johdon jäsenet.

Omnian hallitus

Omnian hallitus huolehtii kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hallitusta ohjaa perussopimus ja hallintosääntö.

Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksessa on Espoon kaupungista kuusi, Kirkkonummen kunnasta kaksi ja Kauniaisten kaupungista yksi jäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Kemppi-Virtanen.

Pirjo Kemppi-Virtanen

Hallituksen jäsenet 2017-

 • Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja                                     
 • Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja                                                 
 • Abdirahman Ali                                                                                    
 • Jan Holst                                                                    
 • Timo Kilpiäinen                                                                                    
 • Nina From                                                                            
 • Tapani Ala-Reinikka                                               
 • Anni-Mari Syväniemi               
 • Outi Saloranta-Eriksson

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa.Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina.

Tarkastuslautakunta

 • Jyrki Seppänen, puheenjohtaja
 • Eeva Honkanummi, varapuheenjohtaja
 • Ulla Seppälä, jäsen

Toimikunnat 

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta 1.1.2015 - 31.12.2017

Toimikunnan tehtävät (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/98 35 a §):

 • päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta
 • opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta
 • asuntolasta erottamisesta 
 • opiskelusta pidättämisestä 

Oikeusturvatoimikunnan jäsenet 

 • Raija Meriläinen, puheenjohtaja
 • Tapio Siukonen, esittelijä
 • Kirsti Nopanen, valmistelija ja sihteeri
 • Erja Kumpulainen, opiskelijahuollon edustaja
 • Erkki Kiviluoto, opettajaedustaja
 • Sari Rautiainen, opettajaedustaja
 • Katri Hemmilä, opettajaedustaja, vara
 • Khachatur Mkhitaryan, opiskelijaedustaja
 • Marjukka Lipponen, opiskelijaedustaja, vara
 • Bhidda Kanth Deb, opiskelijaedustaja
 • Laura Falck, opiskelijaedustaja, vara
 • Tapio E. Nieminen, työelämän edustaja