Johto ja päätöksenteko

Jäsenkunnat edustettuina.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen koulutuskuntayhtymä, jonka tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää monialaista ammatillista koulutusta ja tukea työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Omnian organisaatio: Omnia — ammatillista koulutusta ja paljon enemmän

Jäsenkuntien edustajista muodostetaan yhtymäkokous: jokaista kuntaa edustaa yksi henkilö, jolla on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikauden kauden ajaksi. Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina. Yhtymäkokous on Omnian ylin päättävä toimielin. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 

Omniassa toimivat seuraavat toimikunnat

 • Ammattiosaamisen toimikunta, joka hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Edellisen lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset

 • Rakentamis- ja tilatoimikunta, jonka tehtävänä on  johtaa, ohjata ja valvoa Omnian uudis- ja peruskorjaushankkeita
 • Opiskelijan oikeusturvatoimikunta, joka päättää vähintään seuraavista asioista: opiskeluoikeuden peruuttaminen, opiskeluoikeuden palauttaminen, määräaikainen erottaminen, asuntolasta erottaminen sekä opiskelusta pidättäminen

Esityslistat, viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat löytyvät 1.6.2017 alkaen osoitteesta paatokset.omnia.fi.

Yhteistiedoista löytyvät Omnian johdon jäsenet.

Omnian hallitus ja jaokset

Omnian hallitus huolehtii kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hallitusta ohjaa perussopimus ja hallintosääntö.

Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksessa on Espoon kaupungista kuusi, Kirkkonummen kunnasta kaksi ja Kauniaisten kaupungista yksi jäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Kemppi-Virtanen.

Pirjo Kemppi-Virtanen

Hallituksen jäsenet 2013-2017

 • Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja, Espoo
 • Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja, Espoo 
 • Ali Abdirahman, Espoo
 • Jan Holst, Espoo
 • Niina Tapanainen, Espoo
 • Petri Pulkkanen, Espoo
 • Pekka Poutanen, Kirkkonummi
 • Sanna Andersén, Kirkkonummi
 • Tapani Ala-Reinikka, Kauniainen

Syyskauden 2017 kokousajankohdat:

 • 21.9.2017 klo 18.30
 • 30.10.2017 klo 17.30
 • 14.12.2017 klo 18.30

Hallituksen pöytäkirjat

Hallituksen nuorisojaos

 • Kaisa Alaviiri, puheenjohtaja
 • Antti Kainulainen, varapuheenjohtaja
 • Pekka Poutanen
 • Leena Kostiander
 • Leena Hoppania
 • Nina From
 • Ali Abdirahman

Nuorisojaoksen pöytäkirjat

Hallituksen aikuisjaos

 • Jan Holst, puheenjohtaja
 • Pirkko Lehtinen, varapuheenjohtaja
 • Raija Meriläinen
 • Maire Hellas
 • Tapani Ala-Reinikka
 • Erkki Pärssinen

Aikuisjaoksen pöytäkirjat

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa.Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina.

Tarkastuslautakunta

 • Jyrki Seppänen, puheenjohtaja
 • Eeva Honkanummi
 • Anni-Mari Syväniemi

Toimikunnat 

Rakentamis- ja tilatoimikunta

 • Pirjo Kemppi-Virtanen, pj. (hallituksen pj.)
 • Tapani Ala-Reinikka (hallituksen jäsen)
 • Pekka Poutanen (hallituksen jäsen)
 • kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen
 • talousjohtaja Kai Iivari
 • toimitilajohtaja Ilkka Määttä

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen toimikunnan tehtävät, laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/98 25b §

 • hyväksyy opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  
 • valvoo näyttötoimintaa
 • päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista
 • käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset 

Ammattiosaamisen toimikunnan jäsenet

 • Tuija Ojanen, pj.
 • Minna Ström, vara pj.
 • Maija Aaltola, esittelijä
 • Eero Lahtinen
 • Jaana Tiempo
 • Tomi Reimavuo
 • Niko Forsén
 • Jenni Krook
 • Laura Stenvall
 • Ville Krannila, sihteeri

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta 1.1.2015 - 31.12.2017

Toimikunnan tehtävät (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/98 35 a §):

 • päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta
 • opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta
 • asuntolasta erottamisesta 
 • opiskelusta pidättämisestä 

Oikeusturvatoimikunnan jäsenet 

 • Raija Meriläinen, puheenjohtaja
 • Tapio Siukonen, esittelijä
 • Kirsti Nopanen, valmistelija ja sihteeri
 • Erja Kumpulainen, opiskelijahuollon edustaja
 • Erkki Kiviluoto, opettajaedustaja
 • Sari Rautiainen, opettajaedustaja
 • Katri Hemmilä, opettajaedustaja, vara
 • Khachatur Mkhitaryan, opiskelijaedustaja
 • Marjukka Lipponen, opiskelijaedustaja, vara
 • Bhidda Kanth Deb, opiskelijaedustaja
 • Laura Falck, opiskelijaedustaja, vara
 • Tapio E. Nieminen, työelämän edustaja