Vamos 2.aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan valtakunnallinen toimintamalli oppilaitosten ja Vamos palveluiden yhteistoiminnassa pudokkuuden ehkäisyyn ja opintojen läpäisyn tehostamiseen. Yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa oppilaitoksen henkilöstön valmiudet tarttua pudokkuuteen ja syrjäytymiskehitykseen aikaisessa vaiheessa paranevat.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijahuollon palvelut

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitosten täysi-ikäiset alle 30-vuotiaat nuoret, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai jo keskeytynee.

Hankkeen kesto

1.10.2018 – 31.8.2020

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit

Koordinointi: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Osatoteuttajat: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Turun Ammatti-instituutti, Suomen Diakoniaopisto/Oulu, Lahti, Helsinki.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi