MANU – maahanmuuttajanuorten koulutus

Hankkeen kuvaus

Järjestetään kaksi koulutusta, joiden tavoitteena on antaa maahanmuuttajanuorille valmiudet hakeutua jatko-opintoihin tai työelämään. Koulutusten tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja antaa maahanmuuttajanuorille valmiudet edetä ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Koulutus sisältää suomen kieltä, opiskelu- ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätietoa sekä opinto-ohjausta ja kuraattorin palvelut.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 17-19-vuotiaille peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneille sekä päättämisvaiheessa oleville maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Toisena kohderyhmänä ovat 20−29-vuotiaat vailla ammatillista koulutusta olevat maahanmuuttajanuoret.

Hankkeen kesto

1.9.2020 - 31.8.2021

Koordinaattori

Vaula Paunila

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Vaula Paunila
Koordinaattori
0438253488
Vaula.Paunila@omnia.fi