Maahanmuuttajanuorten koulutus (MANU3) 

Hankkeen kuvaus

Järjestetään kaksi koulutusta, joiden tavoitteena on antaa maahanmuuttajanuorille valmiudet hakeutua ammatillisiin opintoihin, lukio-opintoihin tai työelämään.

Kohderyhmä

17−20-vuotiaille peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneille sekä päättämisvaiheessa oleville maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Toisena kohderyhmänä ovat 20−29-vuotiaat maahanmuuttajat, joiden kielitaito ei riitä ammatillisiin opintoihin, tai jotka ovat muutoin nuorisotakuun piirissä.

Hankkeen kesto

1.7.2015-31.12.2016

Projektipäällikkö

Vaula Paunila

Rahoittaja

Opetushallitus, vapaan sivistystyön opintoseteli-avustus

Lisätietoja antaa
Vaula Paunila
Projektikoordinaattori
043-8253488
vaula.paunila@omnia.fi