Maahanmuuttajanuorten koulutus -hanke (MANU6) 

Hankkeen kuvaus

Järjestetään kaksi koulutusta, joiden tavoitteena on antaa maahanmuuttajanuorille valmiudet hakeutua jatko-opintoihin tai työelämään.

Kohderyhmä

Ensisijaisesti 17−20-vuotiaille peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneille sekä päättämisvaiheessa oleville maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Toisena kohderyhmänä ovat 20−29-vuotiaat maahanmuuttajat, joiden kielitaito ei riitä ammatillisiin opintoihin, tai jotka ovat muutoin nuorisotakuun piirissä.

Hankkeen kesto

1.9.2018-31.8.2019

Projektikoordinaattori-kuraattori

Vaula Paunila

Rahoittaja

Opetushallitus, vapaan sivistystyön opintoseteliavustus

Lisätietoja antaa
Vaula Paunila
Koordinaattori
0438253488
Vaula.Paunila@omnia.fi