Liikuntamahdollisuuksia kaikille - Espoon Kirkkokatu

Hankkeen kuvaus

Espoo liikkuu 2030- ohjelmassa yhdeksi merkittäväksi kehittämistavoitteeksi on asetettu liikuntamahdollisuuksien ja -paikkojen lisääminen asukkaiden käyttöön. Myös lähiliikunnan tukeminen on merkittävässä asemassa osana liikunnallisuuden tukemista.

Oppilaitoksen piha tarjoaa hyvän mahdollisuuden liikunnallisuuden tukemiseen välituntien ja taukojen aikana sekä opiskelun päätteeksi. Hankkeen avulla hankitaan kiinteitä ulkokuntosalilaitteita Omnian Kirkkokadun oppilaitoksen piha-alueelle. Laitteet ovat myös muiden kuin opiskelijoiden käytettävissä, joten ne tuovat liikunnan mahdollisuuksia myös lähialueen asukkaille.

Kohderyhmä

Omnian opiskelijat, espoolaiset sekä muut alueella liikkuvat kuntoilua harrastavat

Hankkeen kesto

1.1.2019-31.12.2021

Projektipäällikkö

Kati Valtonen

Rahoittaja

Aluehallintovirasto AVI

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi