Liikkuva Omnia 2019-2020

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteilla lisätä ja monipuolistaa ihmisten liikkumista, jaksamista ja hyvinvointia Omniassa. Tavoitteena on motivoida ihmiset edistämään omaa kuntoaan ja lisätä liikunnan avulla opiskelumotivaatiota. Näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään tarjoamalla uusia mahdollisuuksia liikkumiseen opiskelujen lomassa (esim. välitunti ja taukoliikunta), tarjota yhä parempia mahdollisuuksia oppituntien jälkeiseen liikuntaan ja tukea henkilökohtaisia tavoitteita ja kehittymistä tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen. Liikuntakalenteri ja virtuaalisovellukset tukevat hankkeen tavoitteita.

Kohderyhmä

Omnian opiskelijat ja henkilökunta

Hankkeen kesto

01.08.2019 – 29.06.2020

Projektipäällikkö

Otto Pasma

Rahoittaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

liikkuvanopiskelun logo.

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi