Liikkuva Omnia

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää liikunnallisuutta ja hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa Omniassa kaikissa toimipisteissä ja koko opiskeluajan aikana. Liikunnallisuuden opinnollistamisen kautta vaikutetaan opiskelumotivaation lisäämiseen, opinnoissa edistymiseen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattamiseen sekä hyvien ja terveellisten elämäntapojen edistämiseen. Hankkeen toiminta kohdistuu suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin, ja opiskelijat osallistuvat Liikkuvan Omnian ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat

Hankkeen kesto

1.8.2018 - 30.6.2019

Projektipäällikkö

Kati Valtonen

Projektiasiantuntija

Pia Hutri

Rahoittaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hankkeen verkkosivut

https://liikkuvakoulu.fi/liikkuvaopiskelu

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Kehittämispäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi
Pia Hutri
Projektityöntekijä
Pia.Hutri@omnia.fi