Erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

Hankkeen kuvaus

Avustuksella kehitetään Espoon kaupungin työllisyyden kuntakokeilun työttömien työnhakijoiden osaamista, jotta he pystyvät työllistymään tai siirtymään koulutukseen. Joustavilla koulutuspoluilla, riittävällä yksilötuella ja työnantajien kanssa kehitettävillä uusilla työllistymismalleilla vaikeasti työllistyvien asiakkaiden osallisuus ja taitotaso kasvavat ja heidän työllisyytensä paranee.

Alle 30-vuotiaiden työttömien asiakkaiden hyvinvointi, osallisuus ja työllisyys paranevat nuorten työllisyyden ekosysteemin kehittämien ratkaisujen avulla.

Kohderyhmä

Espoon kaupungin työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat 1) kaikki työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan; 2) kaikki alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta; 3) kaikki työttömät vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Hankkeen kesto

1.8.2020 - 31.7.2022

Projektipäällikkö

Nora Karttunen

Yhteistyökumppanit

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Espoon kaupungin ja Invalidisäätiön kanssa. Hankkeen aikana rakennetaan yritys- ja työelämäyhteydet Business Espoo -verkoston avulla.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa
Nora Karttunen
Asiantuntija
0401267493
Nora.Karttunen@omnia.fi