Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä (Edistäjät-hanke)

Hankkeen kuvaus

Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Hanke järjestää viisi toisiaan täydentävää koulutuskokonaisuutta eri kohderyhmille.

Oppilaitosten vastuulliset tulevaisuuspolut -koulutus antaa oppilaitokselle eväät uudistaa strategiansa tukemaan kestävää kehitystä luomalla kestävyyden edistämiselle indikaattorit. Koulutus on suunnattu
etenkin oppilaitosjohdolle, keskijohdolle ja kestävän kehityksen edistäjille.

Johdanto kestävään tulevaisuuteen -koulutuksessa ammatilliset opettajat perehtyvät kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ja kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ammatillisille opettajille räätälöiden verkkokurssin ja opiskelua tukevien webinaarien kautta.

Vastuullisuusviestintä oppilaitoksessa koulutuksissa tarkastellaan viestintää sekä toimintaan sitouttamisen että vastuullisuudesta viestimisen näkökulmasta. Koulutuksen aikana osallistujat rakentavat oppilaitokselle tai omalle toiminnalleen vastuullisuusviestintäsuunnitelman.

Kohti kestävää ammattitaitoa – osaamislupaustyöpajoissa perehdytään ohjatusti oman alan muutokseen. Työpajan aikana muodostetaan konkreettisia opetusta ohjaavia osaamislupauksia, jotka muuttavat alan toimintatapoja kestävämmäksi.

Kestävään tulevaisuuteen -päätösseminaarissa 11.11.2021 kiteytetään Edistäjät -hankkeen opit ja hyvät käytännöt.

Kohderyhmä

Oppilaitoksen johto, opettajat ja muu henkilökunta.

Hankkeen kesto

5.5.2020 - 31.12.2021

Projektipäällikkö

Niina Rossi ja Jukka Kurola

Koordinaattori

Suomen ympäristöopisto Sykli

Partnerit

Forssan ammatti-instituutti (Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä)

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Hankkeen verkkosivut

www.kadenjalki.fi/kestavan-elamantavan-edistajat