Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu kattaa mm. osallisuuden edistämisen, syrjäytymisen ehkäisyn, opintojen loppuun saattamisen sekä joustavat siirtymät opinnoista toiseen tai työelämään. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ovat merkittävässä osassa osallisuuden edistämistä kuten myös erilaisten oppijoiden huomioiminen sekä vaihtoehtoisten oppimismenetelmien mahdollistaminen.