Yhdessä koulutustakuuseen

Hankkeen kuvaus

Hanke selvittää, miten maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat nuorten koulutustakuuta. Selvityksen pohjalta luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutumista parannetaan. Malli sisältää suosituksia sekä antaa välineitä nuoria ohjaaville ammattilaisille.

Hankkeen kesto

2015-2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Tapio Siukonen

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori: Uudenmaan liitto, 20 toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto