Visuaalinen OPS

Hankkeen kuvaus

Omin silmin nähden, moni asia hahmottuu loistavammin. Kun opetusuunnitelmista ja oppimisisällöistä tehdään visuaalisia ja virtuaalisia erityksiä sähköisiin ympäristöihin, niin tulosta syntyy. Opiskelijoiden on helpompi ottaa käyttöön oppimisisällöt esim. työssäoppimisen aikana ja oikeesti yhdistää se mitä pitää oppia omaan oppimiseen. Opiskelijat sitoutuvat  ja motivoituvat opintoihinsa paremmin kun oikeasti hahmottavat osaamistavoitteensa sekä opintojen aikatauluttaminen on tehokkaampaa.

Kohderyhmä

Opiskelijat

Hankkeen kesto

8.6.2015-31.12.2016

Projektipäällikkö

Mimmi Heiniö

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes ja Salon seudun ammattiopisto. 

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Mimmi Heiniö
Asiantuntija
0401264967
Mimmi.Heinio@omnia.fi