Väylä työhön

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle yhtenäinen verkosto maahanmuuttajille suunnattavan ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen tarjoamiseksi. Hankkeen tuloksena tuotetaan ammatilliseen koulutukseen hakeutuville maahanmuuttajille ohjausmalli, yhteneväisiä lähestymistapoja osaamisen tunnistamiseen ammatillisen koulutuksen toimijoiden keskuudessa sekä yhteinen koulutustarjotin pääkaupunkiseudun verkoston kesken.

Kohderyhmä

Kotoutumiskoulutuksen käyneet työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin: ilman työtä tai koulutuspaikkaa nivelvaiheessa olevat maahanmuuttajat.

Hankkeen kesto

1.1.2017 – 30.6.2019. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Marja Riitta Lygdman

Yhteistyökumppanit

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Osatoteuttajat: Ami-säätiö/Amiedu, Helsinki Business College Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy, Helsingin kaupunki/Stadin aikuisopisto, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen verkkosivut

www.vaylatyohon.fi

Hankkeen loppujulkaisu

Hankkeen loppujulkaisu on julkaistu.

Lisätietoja antaa
Marja-Riitta Lygdman
Asiantuntija
0468515150
Marja-Riitta.Lygdman@omnia.fi