Validointitehtävä

Hankkeen kuvaus

Hanke hahmottaa reformin jälkeistä aikaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Hankkeen tuloksena syntyy kuvaus koulutuksenjärjestäjän reformin jälkeisistä muutostarpeista opintojen henkilökohtaistamisprosessia varten. Lisäksi luodaan opetushenkilöstön arviointiosaamisen varmistamisen ja laadunvarmistamisen suuntaviivat ja toimintatapa.

Kohderyhmä

Oppilaitoksen johto, esimiehet ja opetushenkilöstö.

Hankkeen kesto

4.11.2016–31.12.2017

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu. Osatoteuttajat Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun seudun ammattiopisto OSAO ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi