TeiniMINNOtalkoot

Hankkeen kuvaus

Teinimininnotalkoot –hankkeessa kehitetään monialaista ja moniasteista toimintamallia, jolla sujuvoitetaan toisen asteen opiskelijoiden siirtymiä työelämään tai korkea-asteen opintoihin. Siten vaikutetaan muun muassa nuoriso- ja koulutustakuun toteutumiseen. Päämääränä on opiskelijoiden innovaatiokompetenssien kehittyminen. Kompetensseja vahvistamalla ammatti tai jatko-opintopaikka omalta alalta voi löytyä valmistumisen jälkeen paremmin.

Kohderyhmä

Ammattiopistojen sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

Hankkeen kesto

1.6.2016-31.5.2018. Hanke on päättynyt.

Projektivastaava

Marja Riitta Lygdman

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi Metropolia ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Innovaatiomestarit Oy.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen verkkosivut

http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/teiniminno/

Lisätietoja

Lisätietoja antaa
Marja-Riitta Lygdman
Asiantuntija
0468515150
Marja-Riitta.Lygdman@omnia.fi