TASE

Hankkeen kuvaus

Omnian tavoitteena on muodostaa kuva siitä, miten ja missä oppilaitoksessa käytettävää materiaalia hankitaan, tuotetaan ja jaetaan: Mitkä ovat pääasialliset tuotantovälineet, jakelukanavat ja lisensointitavat sekä mikä on avoimuuden aste. Samalla selvitetään, millä aloilla ja oppiaineissa on suurimmat materiaalien tuotanto- ja hankintakustannukset, ja minkä tyyppiset materiaalit ja laitteet aiheuttavat merkittävimmät kustannukset sekä oppilaitoksen että opiskelijan näkökulmasta.

Lisäksi selvitetään, mitä digitaalista oppimateriaalia on jo tehty tai on saatavilla pilotoitavilla aloille (ks. Digitaalisen materiaalin tuottaminen). Selvityksen kautta muodostetaan laskelmia siitä, miten ja millä kustannusvaikutuksilla oppimateriaalien maksuttomuus toteutuisi käytännössä kaikilla tai mahdollisimman monella koulutusaloilla

Kohderyhmä

Omnian toisen asteen opiskelijat.

Hankkeen kesto

14.12.2018-31.5.2020

Projektipäällikkö

Otto Pasma

Yhteistyökumppanit

Koordinointi: Turun kaupungin sivistystoimiala / sivistystoimialan hallinto, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)

Osatoteuttajat: Jyväskylä koulutuskuntayhtymä Gradia, Tampereen kaupunki (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Tampereen lukiokoulutus), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä (Ruoveden lukio), Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Saimaan ammattiopisto Sampo), Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TTS Työtehoseura, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Otto Pasma
Projektipäällikkö
0401267269
Otto.Pasma@omnia.fi