Taikoja koordinaatiohanke

Hankkeen kuvaus

Taito-ohjelman koordinointihanke verkottaa ja aktivoi ohjelmaan kuuluvia toimijoita sekä levittää hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja osaksi pysyviä koulutusrakenteita. Eri oppilaitosmuotojen välille tuotetaan valtakunnallisia toimintamalleja, joiden avulla tuetaan haasteellisten perustaitojen omaavia aikuisia työelämässä ja koulutuksessa. Omnia on mukana erityisesti verkoston alueellisessa aktivoinnissa. 

Kohderyhmä

Työssäkäyvät aikuiset, joilla on puuteita perustaidoissa kuten lukutaito, numeeriset taidot sekä ongelmaratkaisutaidot tietoteknisessä ympäristössä

Hankkeen kesto

1.9.2015-31.8.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit 

Hallinnointi: Tampereen Yliopisto. Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, OK opintokeskus ry ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen verkkosivu

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi