Oppisopimuksen ennakkojakson hyvien käytänteiden koonti

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päämääränä on edistää VALMA-opiskelijoiden mahdollisuuksia työelämälähtöiseen oppimiseen sekä tukea siirtymistä oppisopimuksen kautta työelämään. Hankkeessa kerätään käytännössä hyviksi koettuja toimintamalleja koko Suomen VALMA-opettajilta, opinto-ohjaajilta sekä oppisopimustoimijoilta. Hyvät käytänteet ja työkalut kootaan hankkeen verkkosivuille. 

Hankkeen kesto

1.1.2016 – 31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Petri Hänninen

Yhteistyökumppanit 

Koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto / Oppisopimusyksikkö. Ydintoimijoita: Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia ja Turun kaupunki, sivistystoimiala. Yhteistyötä tehdään muiden koulutuksen järjestäjien kanssa (TE-toimistot, nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö, perusopetuksen opinto-ohjaajien ja muiden hankkeiden kanssa. 

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen verkkosivut

valmastatyoelamaan.fi

Lisätietoja antaa
Petri Hänninen
Suunnittelija
0401267137
Petri.Hanninen@omnia.fi