Oppimisen uudet ympäristöt: VRobotiikka 360

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kokeillaan uusia ratkaisuja, jotka vastaavat oppijoiden yksilöllisiin ja muuttuviin osaamistarpeisiin työuran eri vaiheissa sekä työelämän tarpeisiin erityisesti rakennemuutostilanteissa. Tavoitteena on selvittää mm. miten 360-ympäristöihin tuotettavat materiaalit sekä VR-simulaatiot tukevat työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvää valmentautumista. Uusia teknologisia ratkaisuja integroidaan pysyväksi osaksi oppimisprosessia.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Hankeverkoston oppilaitokset toteuttavat pilotteja eri koulutusaloihin kohdentuen.

Hankkeen kesto

4.11.2016 - 28.2.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Esko Lius

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Omnia

Partnerit: Helsingin kaupunki, Keskuspuiston ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Kouvolan seudun ammattiopisto, Ravintolakoulu Perho, Suomen e-Oppimiskeskus ry., TTS Työtehoseura, Vantaan ammattiopisto Varia

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivu

http://www.vrobotiikka360.fi/

Lisätietoja antaa
Esko Lius
Erityisasiantuntija
0401326492
Esko.Lius@omnia.fi
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi