Opet oppii 4

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa järjestetään aikuispedagogista osaamista lisääviä koulutuksia ja muuta toimintaa, jolla tavoitellaan erityisesti tuntiopettajia. Samalla herätetään keskustelua vapaan sivistystyön tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa.

Kohderyhmä

Pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen opetushenkilöstö

Hankkeen kesto

1.3.2016-2.6.2017. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Heli Mäkeläinen

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma

Hankkeen verkkosivut

www.opetoppii.fi

Lisätietoja antaa
Heli Mäkeläinen
Koulutusvastaava
0438245777
Heli.Makelainen@omnia.fi